Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|04 feb, 2022

Överskatta inte de småskaliga vattenkraftverkens roll

Karin Lexén och Gustaf Lind.

Omprövningarna av vattenkraften är ett måste för att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden.

Debattartikel publicerad i DN 4 februari 2022.

Thomas Sandberg, ordförande för Svensk Vattenkraftförening, skriver att svenska myndigheter vill riva ut Sveriges 1  900 mindre vattenkraftverk. Sandberg menar att det skulle leda till dramatiska konsekvenser för elförsörjningen, minskad elexport och mer kolkraft i grannländerna, vilket i sin tur skulle leda till ökade utsläpp. Men han överskattar den småskaliga vattenkraftens roll.

Den småskaliga vattenkraften står endast för 6 procent av all vattenkraftsel som produceras under ett normalår, vilket motsvarar en liten del av det som Sverige exporterar varje år. Att lägga ned all småskalig vattenkraft skulle därmed få ytterst liten påverkan på vår elproduktion och elexport. Det skulle inte heller påverka koldioxidutsläppen i grannländerna.

Att riva ut alla 1 900 mindre vattenkraftverk är inte heller aktuellt. Det myndigheterna gör är att följa lagstiftningen, som innebär att svensk vattenkraft ska förses med moderna miljövillkor. Omprövningar ska ske enligt en nationell plan som ska utgå från ett nationellt helhetsperspektiv, där hänsyn tas till vattenmiljön och nationellt elbehov. Detta har riksdagen beslutat.

Vattenkraften är en viktig pusselbit i den svenska energimixen. Den förser oss med förnybar elenergi och står för viktig reglerkraft. Den småskaliga vattenkraften kan lokalt fylla en viktig funktion genom att stå för värdefull reglerkraft och genom att öka elsäkerheten. Dessutom har många gamla kraftverksmiljöer höga kulturvärden. Värdefulla kulturmiljöer bör självklart bevaras även i de fall där själva energiproduktionen läggs ner.

Problemet som Sandberg missar är att vattenkraften orsakar mycket stora skador på miljö och ekosystem. Den hindrar fisk och andra djur från att vandra och leder till att den biologiska mångfalden minskar. Endast en spillra av Sveriges tidigare så rika laxstammar finns kvar i dag. Därför behöver vattenkraftverken miljöanpassas.

Nu startar omprövningen av den svenska vattenkraften för att förse kraftverken med moderna miljövillkor. Omprövningarna är ett måste för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden om skydd av biologisk mångfald och EU:s vattendirektiv. Sverige har vid upprepade tillfällen fått kritik från EU-kommissionen i frågan.

Att som Thomas Sandberg kräva att hela processen skjuts upp är oansvarigt.

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 04/02/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se