Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|28 maj, 2024

Regeringen motarbetar miljöanpassningen av svensk vattenkraft

Nämforsen vattenkraft i Ångermanälven.
Nämforsen vattenkraft i Ångermanälven.

Svensk vattenkraft orsakar stora skador på miljö och ekosystem. Kraftverk och dammar hindrar fisk som lax och öring att nå sina lekplatser, och ålar strimlas i kraftverkens turbiner då de försöker vandra mot havet. Laxen har försvunnit från över hälften av Sveriges vildlaxälvar och den unika gullspångslaxen och flodpärlmusslan riskerar att utrotas.

Publicerad i Östersunds-Posten 27/5-2024

Sverige har upprepade gånger fått kritik av EU för att inte leva upp till vattendirektivets krav på god ekologisk status i älvar och åar. Det beror framför allt på negativ miljöpåverkan från vattenkraften. Sedan 2019 finns därför en lagstiftning som slår fast att vattenkraften ska miljöanpassas. Efter flera års diskussioner enades staten, vattenkraftbranschen och andra intressenter om en plan som tar hänsyn till både vattenmiljö och elproduktion.

Men i januari 2023 pausade regeringen omprövningsprocessen. Därefter har pausen förlängts två gånger, och nu kommer beskedet att man tänker skjuta upp omprövningarna ytterligare ett år. Regeringen hänvisar till det allvarliga läget för elsystemet. Men man bortser från att vissa miljöåtgärder, som till exempel miljöanpassning av småskaliga kraftverk, påverkar elsystemet ytterst lite.

Regeringens hantering av vattenkraftsfrågan med upprepade pauser, bristande transparens och slarvigt genomförda remissrundor riskerar att radera den tillit och det gemensamma ansvarstagande som under en lång tid byggts upp i dialog mellan de olika intressenterna i omprövningsprocessen.

Många arter är beroende av att miljöåtgärder kommer på plats så fort som möjligt. Samtidigt gynnas många kommuner, när fritidsfiske, friluftsliv och naturturism kan utvecklas. Dessutom riskerar Sverige åter kritik från EU, och i förlängningen böter, om vi inte förser vattenkraften med moderna miljövillkor som vi lovat.

Vi uppmanar regeringen att omedelbart återstarta omprövningarna som ska förse svensk vattenkraft med moderna miljövillkor i enlighet med den plan som alla parter var överens om. Att vattenkraften ska få moderna miljövillkor är både nödvändigt och livsviktigt för arter som laxen, ålen och öringen.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen


Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF


Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 28/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se