Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|05 apr, 2019

Replikskifte om Earth Hour

earth-hour-wifi

REPLIKSKIFTE. Vi summerar just nu Earth Hour, världens största klimatmanifestation. I år har aktiviteter kring Earth Hour ordnats i 188 länder. I Sverige har intresset varit rekordstort – 260 av Sveriges 290 kommuner var med, vilket motsvarar 90 procent. Av dessa kommuner ordnade ett 40-tal Earth Hour-vecka och -weekend med ambitiösa program om bland annat hållbarhet och klimatsmarta måltider.

Publicerad på SVD Debatt

Det är tydligt att intresset för klimatfrågan och hoten mot vår biologiska mångfald är rekordstort. Det var därför med förvåning vi läste Jesper Sandströms ledare i Svenska Dagbladet den 30 mars om att inte släcka ljuset. Det är ytterst oklart vad Sandström egentligen vill åstadkomma med sin kolumn. Och det är ett mysterium var han hämtar sina fakta. Det mesta är faktiskt taget helt ur luften.

Sandströms första invändning är att miljöaktivister fokuserar mer på symbolhandlingar än att driva positiv utveckling. Som generalsekreterare för WWF håller jag inte med på något sätt. Manifestationer har just syftet att driva på positiv utveckling, vilket gäller även Earth Hour.  Syftet med Earth Hour är dels att påminna våra beslutsfattare om hur viktigt det är att agera för att snabbt minska våra klimatutsläpp, men också för deltagare att känna styrkan i att vara så många som är engagerade i vår tids viktigaste samhällsfrågor. En central del av WWFs verksamhet är att ha kontinuerlig dialog med politiker och näringsliv, i Sverige och världen över, om åtgärder som på riktigt kan minska klimatutsläppen och hoten mot den biologiska mångfalden. Bland annat driver vi stadsutmaningen One Planet City Challenge, där städer världen över jobbar mot 1,5 graders-målet med konkreta åtgärder, verktyg och stöd från WWF. Vi ordnar även andra aktiviteter varje år som har just syftet att driva på en positiv utveckling. Ett exempel är utdelandet av ett årligt pris till det företag som står för den bästa klimatinnovationen - Climate Solver, och ett annat exempel är att vi stöttar stora företag att sätta mål och genomföra åtgärder i linje med Parisavtalet.

Sandström raljerar också över att vi under Earth Hour-timman stänger av lampor för att tända stearinljus, som släpper ut mer koldioxid än moderna glödlampor. Sandström argumenterar för att Världsnaturfonden ofta har en hållning likt den att byta från ren elektricitet till tända ljus. Han menar att WWF har en snedvriden uppfattning om vad som är bra för klimatet. Som sagt, för WWF är släckningen en manifestation och inte en energibesparingsåtgärd. Det är uppenbart att om man släcker lampan en av årets mer än 8000 timmar, så får man en minskad energianvändning som är försumbar. Men om man tar till sig av de tips på energieffektivisering som vi kommunicerar till privatpersoner, politiker och näringsliv bland annat i samband med Earth Hour, kan Sverige minska sin energianvändning med tiotals procent. WWF uppmanar dessutom privatpersoner att försöka minska sina klimatutsläpp genom att exempelvis flyga mindre, åka mer kollektivtrafik och lägga om kosten.

Inom WWF är vi tydliga med att det krävs mycket mer utveckling och innovation för att lösa klimatkrisen och vi anser att Sverige som ett rikt land med stora möjligheter ska ta ledningen i det arbetet. Genom att ta fram och införa de lösningar som behövs för att gå mot nollutsläpp, kan vi även bidra till utsläppsminskningar i andra delar av världen. Men för att det ska vara möjligt måste vår användning av fossila bränslen avvecklas, vilket exempelvis är synnerligen brådskande inom transportsektorn. Den fossilfria världen kommer vara bättre på många sätt, inte bara för klimatet och den biologiska mångfalden utan även för vår välfärd och hälsa. Sandström tror att kärnkraft är en stor del av lösningen, något vi menar är en grov missuppfattning. Enligt FN:s klimatpanels senaste rapport om hur vi globalt ska klara Parisavtalets 1,5-graders-mål, så ökar kärnkraften visserligen något från en låg nivå idag när kolkraften fasas ut, men den förnybara energin ökar med mer än sex gånger från dagens nivå som redan ligger högt över kärnkraften. Det är således framförallt den förnybara energin som ska lösa klimatutmaningen och inte kärnkraften.

Om du är intresserad av att höra mer om WWFs arbete välkomnar jag dig att höra av dig. Vi tror på konstruktiva dialoger, baserade på sann fakta.

HÅKAN WIRTÉN, generalsekreterare Världsnaturfonden

Jesper Sandström svarar: Stora ord från WWF, i vanlig ordning, när de utan vidare hänvisning påstår att jag tar de flesta av mina fakta ur tomma luften. De hänger också med drypande indignation upp sig på att jag inte begripit att bytet från ren el till stearinljus handlar om att manifestera, inte om att spara energi. Naturligtvis förstår jag att det är tänkt just så, men jag står fast vid att det är märkligt att göra någonting kontraproduktivt bara för att få "känna styrkan i att vara så många som är engagerade".

Man kan tala om en idealvärld där förnybart står för mycket mer energi än kärnkraft, men faktum är att det kommer kräva enormt mycket mer plats per producerad MW. Det kommer, ofrånkomligen, på många platser i världen att inverka på just biologisk mångfald. Ingenting av vad som sägs i repliken förändrar inte det faktum att WWF:s kritik mot kärnkraften är direkt orealistisk och bygger på skrämselpropaganda. Deras ställningstaganden talar inte om att kärnkraften behöver öka, som IPCC säger, utan att den ska försvinna helt och hållet. I EU står den för 25 procent av all energiproduktion och i den andel 'förnybart' som påstås vara högre än kärnkraften ingår biomassa, en energikälla som är väsentligt mer klimatskadlig än kärnkraft.

Det är naturligtvis bra om WWF lyckas medverka till sådant som verkligen är bra för miljön, minskad onödig konsumtion och ökad miljöhänsynsfull matproduktion exempelvis, men deras attityd till stora, viktiga energifrågor och förkärlek för symbolhandlingar lyckas inte imponera på mig.

JESPER SANDSTRÖM

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se