Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|30 aug, 2021

Samarbete krävs för att tackla vattenfrågan

Buyuk Menderes, sötvattensområde i Turkiet med stor industriell påverkan. Foto: Charlotta Järnmark, WWF
Büyük Menderes coast.

Vatten är en delad resurs. Med en allt mer akut global vattenkris för dörren vill vi uppmana fler svenska bolag att aktivt engagera sig för ansvarsfull vattenförvaltning längs sina värdekedjor, och samarbeta med investerare och andra bolag i frågan, skriver ledande företrädare för H&M-gruppen, AstraZeneca, Gina Tricot och Electrolux tillsammans med WWF i samband med årets Världsvattenvecka.

Publicerad i Dagens Industri 27 augusti 2021

Företag är både beroende av – och påverkar ekosystem. Enligt World Economic Forum är mer än hälften av världens BNP – motsvarande cirka 380 tusen miljarder kronor – helt eller delvis beroende av fungerande ekosystem och deras tjänster, som näringsrik jord, för odling av grödor och rent vatten till produktion av kläder, läkemedel och elektronik.

Samtidigt är världens ekosystem, som vi människor är helt beroende av, allvarligt hotade. WWF:s Living Planet Report 2020 pekar på att globala populationer av ryggradsdjur har minskat med i snitt 68 procent sedan 1970 – allra värst ställt är det bland sötvattenslevande arter som i snitt minskat med hela 84 procent. Då dessa arter utgör vitala delar av ekosystemen, sänder det tydliga signaler om att något är allvarligt fel. Om vi inte agerar kommer läget att bli ännu värre; enligt FNs expertpanel i biologisk mångfald IPBES kan vi stå inför en utrotning av en miljon arter det närmaste decenniet.

Allvaret förstärks ytterligare av klimatförändringar och en växande vattenkris, två områden som World Economic Forum under flera år lyft som några av vår tids största risker. Detta har inte minst sommarens vattenbrist och översvämningar i både Sverige och Europa gett en försmak av. Även FN:s klimatpanel IPCCs färska klimatrapport vittnar om hur mänskliga utsläpp orsakar allt värre extremväder.

I dag har klimatfrågan fått tydligt fäste i näringslivet. Även biologisk mångfald har börjat att uppmärksammas. Det går i rätt riktning. Nu behöver även vattenfrågan ta fart, inte minst då vatten har stark koppling till både förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar. Och det är bråttom om vi ska vända den negativa utvecklingen.

För några år sedan släppte WWF Sverige en rapport som analyserade risker kopplade till vatten i några av Sveriges största och mest vattenintensiva industrier med verksamhet utomlands. Rapporten visade att branscher som fordon, elektronik, metall och textil har stora vattenrisker. Brist på vatten eller alltför förorenat vatten i en vattenintensiv bransch kan leda till ökade kostnader, produktionsstopp eller dåligt rykte.

Redan i dag finns exempel, som ökade råvarupriser och produktionskostnader till följd av torka, översvämningar eller föroreningar. Vattenrisker kan även medföra stora sociala kostnader för samhälle och företag: Enligt WHO leder brist på vatten och sanitet bland anställda i medel- och låginkomstländer årligen till kostnader på runt 2 250 miljarder kronor. Och sannolikt får vi se mer av liknande händelser framöver; med en pågående klimatkris och krisande ekosystem ökar nämligen riskerna för vatten. Enligt CDP:s rapport A Wave for Change från 2021, kan kostnaderna för bolag som inte hanterar vattenrisker bli fem gånger så höga som kostnaderna för att hantera dem. Bolag som rustar sig kan dessutom få strategiska fördelar på sikt, såsom ett stärkt varumärke och en mer kostnadseffektiv produktion.

Därför behöver varje företag förstå sin värdekedjas vattenrisker – och detta bör ligga högt uppe på varje ledningsgrupps och styrelses agenda. Inte enbart för att företag har ett ansvar i att hantera naturtillgångar på ett hållbart sätt – utan för att det är affärskritiskt.

Ansvarsfull vattenförvaltning, så kallad water stewardship, handlar både om att företag effektiviserar sin egen vattenanvändning, och om samverkan med branschkollegor, civilsamhälle, lokalbefolkningar, investerare och politiska beslutsfattare. Vi som undertecknar denna artikel har påbörjat resan mot en mer hållbar vattenanvändning och vill uppmana fler företag att ta följande steg:

1. Öka kunskapen om hur företagets värdekedja påverkar och är beroende av vatten. Ta gärna hjälp av WWFs vattenriskfilter (fritt att använda) för att analysera verksamhetens riskområden och de lokala vattenförutsättningarna på dessa platser. Filtret visar vattenrisker idag och på sikt med hjälp av framtida klimatscenarier.

2. Agera. Sätt mål och ta fram en strategi för en mer ansvarsfull vattenhantering längs med värdekedjan. Målen bör vara lokalt anpassade och vetenskapligt förankrade för att effektivt använda företagets resurser och uppnå största miljömässiga nytta.

3. Samarbeta med andra, både i branschen och utanför. För dialog med investerare och sprid kunskap för att få med andra bolag och beslutsfattare i arbetet. Stöd projekt som bidrar till hållbar vattenförvaltning och samverkan med lokalsamhällen i geografiska riskområden.

Under det kommande året förväntas världens ledare skärpa klimatmålen och sätta nya mål för biologisk mångfald. Om vi ska bekämpa klimatförändringarna och stoppa förlusten av biologisk mångfald krävs att vi också hanterar vatten på ett hållbar t sätt. För det krävs att vi alla tar vårt ansvar. Tillsammans går det att få till en varaktig och skalbar förändring, såväl lokalt som regionalt.

Katarina Ageborg, EVP Sustainability, Chief Compliance Officer och vd, Astra Zeneca

Ted Boman, vd, Gina Tricot

Leyla Ertur, Head of Sustainability, H&M-gruppen

Vanessa Butani, Hållbarhetschef, Electrolux

Gustaf Lind, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 30/08/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se