Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|28 apr, 2023

Sista chansen för regeringen att visa att den tar klimatomställningen på allvar

Teach kids how far a little care can go
Closeup shot of an adult and child holding a plant growing out of soil

I dag hålls en särskild klimatdebatt i riksdagen. Den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen ska lämna över till riksdagen i år har mycket stor betydelse för Sveriges utsläpp fram till 2030. En ambitiös och konkret klimathandlingsplan är avgörande för att svenska företag ska fortsätta att vara framgångsrika, skriver tio svenska storföretag tillsammans med Världsnaturfonden WWF.

Publicerad i Dagens Industri 27/4-2023

FN:s klimatsekretariats senaste granskning av alla länders klimatåtaganden visar att världen är långt ifrån att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Världen är för närvarande på väg mot minst 2 till 3 graders uppvärmning i slutet på detta århundrade, vilket skulle medföra katastrofala konsekvenser för människor och natur. Det finns också positiva tecken som att det just nu sker teknikutveckling, innovation och investeringar för att möta klimatutmaningen som aldrig förr. Tempot i klimatomställningen måste dock accelerera väsentligt – såväl här hemma, inom EU som globalt. Radikala utsläppsminskningar i nutid är den enda möjligheten att klara Parisavtalets mål och skapa förutsättningar för goda livsvillkor för kommande generationer.

I Sverige är det sedan en tid tillbaka företagen som driver klimatomställningen framåt medan politiken alltmer släpar efter. Många svenska företag har för länge sedan kommit fram till att klimatomställningen inte bara är helt nödvändig för vår planet utan att den också är nyckeln till lönsamhet i framtiden. För de företag som står bakom den här debattartikeln handlar klimatomställningen inte primärt om att uppfylla miljökrav eller att minimera kostnader för utsläpp. I stället är klimatomställningen en central del av våra affärsidéer och en förutsättning för att kunna sälja de produkter och tjänster vi planerar att erbjuda i framtiden. Våra ställningstaganden och satsningar är dock inte riskfria. Om klimatomställningen skulle bromsa in drabbas vi och många andra svenska företag hårt.

Klimatomställningen är en gigantisk möjlighet för svenska företag. Därför investerar vi och andra mångmiljardbelopp för att ligga i framkant och vinna marknadsandelar på en global grön marknad som växer så det knakar. Tack vare klimatomställningen och övergången till en cirkulär ekonomi sker just nu en nyindustrialisering av Sverige och det skapas tusentals nya jobbtillfällen. Den internationella konkurrensen om de gröna investeringarna är dock stenhård. Om politiken här hemma inte kan matcha företagens ambitioner och behov av skyndsamma åtgärder kommer Sverige att halka efter i omställningen och investeringarna riskerar att hamna utomlands. 

Vi vill att Sverige fortsätter driva på andra länder i klimatfrågan och bejakar klimatomställningens möjligheter för svenska företag. För att Sverige ska kunna påverka andra länder i klimatfrågan krävs dock trovärdighet i form av en klimatpolitik som omgående levererar väsentliga utsläppsminskningar på hemmaplan. En sådan politik är också nödvändig för att svenska företag ska kunna nå sina hållbarhetsmål. Att Sverige ses som ett land i framkant där företag kan nå högt ställda hållbarhetsmål är viktigt för att svenska företag ska uppfattas som trovärdiga och attraktiva att investera i. 

Nu måste regeringen visa i handling att den har för avsikt att nå Sveriges klimatmål, vilket den hittills inte gjort. Med den politik som presenterats fram tills nu kommer utsläppen till och med att öka. Den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen ska lämna över till riksdagen senare i år är avgörande för Sveriges utsläpp fram till 2030 och den utgör sista chansen för regeringen att visa att den tar klimatomställningen på allvar. Vi har tre grundläggande krav på regeringens klimatpolitik och den klimatpolitiska handlingsplanen:  

• Sveriges klimatmål får inte försvagas. Det klimatpolitiska ramverket får enbart öppnas upp för att skärpa nuvarande klimatmål och aldrig för att försvaga dem. Det klimatpolitiska ramverket och klimatmålen är baserade på en blocköverskridande överenskommelse från 2016 men de nuvarande målen är inte tillräckligt ambitiösa för att vara i linje med 1,5-gradersmålet vid en rättvis global fördelning av det kvarvarande utsläppsutrymmet. Det är en bärande princip i Parisavtalet att klimatmål ska skärpas med tiden och aldrig försvagas. 

• Klimathandlingsplanen måste innehålla utsläppsberäknade åtgärder och politik så att Sverige som minimum når klimatmålen. Regeringen måste visa att de åtgärder och den politik som presenteras sammantaget är tillräckliga för att som minimum nå samtliga mål i det klimatpolitiska ramverket. Det måste specificeras i klimathandlingsplanen vilka åtgärder som ska vidtas och när de antas få effekt. Åtgärdernas förväntade effekter på utsläppen behöver beräknas och redovisas så långt som det är möjligt. Detta krav tar sin utgångspunkt i Klimatlagen och att följa det borde vara en självklarhet för varje regering som har för avsikt att nå klimatmålen. 

• Sverige ska verka inom EU för klimatmål och styrmedel i linje med 1,5-gradersmålet. Regeringen måste verka för europeiska klimatmål bortom 2030 i linje med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet samt effektiva åtgärder för att nå målen. Svenska företag gynnas av en klimatpolitik inom EU som är baserad på ambitiösa och bindande mål samt styrmedel som innebär att utsläppare får betala för sina utsläpp.

Svenska företag leder omställningen i sina branscher. Den drivkraften måste regeringen ta tillvara på genom att skapa förutsättningar för att Sverige och svenska företag ska nå klimatmålen. Det handlar om klimatet men också om svensk konkurrenskraft och jobb. 

Gustaf Lind, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Amanda Jackson Keskitalo, hållbarhetschef, PostNord Group

Andreas Follér, hållbarhetschef, Scania

Fredrika Klarén, hållbarhetschef, Polestar

Karin Svensson, hållbarhetschef, Volvo Group

Lena Hök, hållbarhets- och innovationsdirektör, Skanska Group

Leyla Ertur, hållbarhetschef, H&M Group

Susanna Lind, chef samhällskontakter, Ragn-Sells

Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood

Christina Friborg, hållbarhetsdirektör, SSAB

Fredrik Hellman, Miljöchef AstraZeneca AB

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 03/05/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se