Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|19 sep, 2016

Ska vi nå naturskyddsmålen måste regeringen skruva upp takten

DEBATT. Idag skyddar vi endast 14 procent av vår natur. Ska vi nå 20 procent skyddad natur till 2020 måste Sveriges regering ta i! Det är mycket viktigt att regeringen nu faktiskt skjuter till de utlovade 250 miljoner kronor, som drogs in i årets budget, till 2017 års budget. Pengarna är inte minst viktiga för att vi ska kunna öka naturskyddstakten. 

Världsnaturfonden WWF har drivit kampanjen Svenska Pärlor sedan 2013. De Svenska Pärlorna är platser med fantastisk natur som har stor betydelse för naturupplevelser, men som också har många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. Under tre år har WWF tillsammans med engagerad allmänhet och experter valt ut 63 extra skyddsvärda naturområden, jämt fördelade över Sveriges län. Målet är ett ökat och förbättrat naturskydd.

Under sommaren har vi följt upp hur skyddsstatusen ser ut för naturpärlorna. Generellt sett har WWF hittills sett en förbättring i skyddsstatusen gällande majoriteten av de utsedda Svenska Pärlorna, sedan kampanjen startade år 2013. Engagerade miljöhjältar, ett brett spektrum av lokala naturskyddsorganisationer och nätverk, och inte minst Länsstyrelsernas engagerade arbete Sverige över, har spelat en avgörande roll för den positiva utvecklingen av skyddsstatusen för våra Svenska Pärlor. Av de dryga 60 Svenska Pärlorna har 40 av dem en tillfredsställande skyddsstatus, medan 20 fortfarande svävar i osäkerhet.

Positivt är att den höjning av anslag för skyddad natur som nuvarande regering budgeterat ger ytterligare möjligheter att åstadkomma en ökning av skyddad natur. Prioritering av anslaget till skog, marina miljöer och stadsnära natur gör dock att andra skyddsvärda naturtyper som våtmarker och odlingslandskap riskerar att nedprioriteras. Våtmarkerna är av stort värde för den biologiska mångfalden och fyller flera viktiga funktioner, inte minst att motverka översvämningar. Mycket av det öppna odlingslandskapet har försvunnit de senaste hundra åren på grund av förändringar i jordbruket och enligt Jordbruksverkets senaste inventering har 18 procent av värdefulla ängs- och betesmarker försvunnit på tio år. Ängsmarker har också ett mycket stort värde inte bara för landskapsbilden utan också för biologisk mångfald, inte minst för våra oerhört viktiga pollinatörer och vackra fåglar.

WWF är glada för att det gått så bra för många av de Svenska Pärlorna. Vi kommer jobba vidare för att vi och kommande generationer ska kunna fortsätta ta skogspromenader i biologiskt varierande skogar fulla av fåglar och djurliv, plocka blommor på ängsmarker som surrar av pollinatörer, vandra i obrutna fjäll och ta kvällsdopp i friska och klara sjöar.

Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF
Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald, WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se