Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|08 nov, 2021

Skyddar vi naturen, tar vi också tag i klimatkrisen

Deforestation due to industrial logging, Brazil
Skogsaverkning i Amazonas. Foto: Staffan Widstrand/WWF

Världen är inte i närheten av att nå klimatmålen i Parisavtalet och just nu befinner vi oss på en ohållbar väg mot 2,5°C uppvärmning, och då om alla mål som satts faktiskt efterlevs. Vi måste halvera våra koldioxidutsläpp varje decennium och nå nettonollutsläpp senast 2050, för att leverera på Parisavtalet och klara oss från en skenande klimatkris.

Debattartikel publicerad i bland annat VLT, Dalademokraten och GD.

Den granskning av alla länders klimatplaner som FN gjorde 2021, visar att världen är långt från att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Ändå vet vi att redan skillnaden mellan 1,5°C och 2°C är monumental när det kommer till hur det påverkar vår planet. De tropiska korallreven exempelvis får svårt att överleva en global uppvärmning på två grader. 

Enligt WWFs 2020 Living Planet Index har populationerna av ryggradsdjur, det vill säga däggdjur, fåglar, fiskar, amfibier och reptiler i genomsnitt minskat med 68 procent sedan 1970. En miljon djur och växtarter hotas av utrotning och mänskliga aktiviteter påverkar i dag hela två tredjedelar av jordens yta. 

Vår civilisation kan inte överleva utan biologisk mångfald. Om vi vill återskapa och bibehålla en frisk planet som förser oss med naturresurser som grödor från jordbruket, fisk i haven, färskt vatten att dricka och ett stabilt klimat, måste vi vända den negativa trenden. Vi riskerar nu att förlora ekosystemtjänster som uppskattas till ett värde två gånger så stort som den globala BNPn.  

Naturbaserade lösningar, alltså att arbeta med åtgärder som på olika sätt skyddar och återställer natur, har stor potential att bidra till en lösning på båda kriserna. Rätt genomförda kan naturbaserade lösningar inte bara bromsa klimatutsläpp och öka naturens motståndskraft mot klimatförändringar, utan också stödja biologisk mångfald och bidra till rättvis utveckling. Några exempel på naturbaserade lösningar som både minskar mängden klimatgaser i atmosfären och bidrar till att främja biologisk mångfald är återställande av våtmarker och skydd samt återställande av mangroveträsk samt att avsätta skog med rika ekosystem. 

En torrlagd våtmark ger ökade utsläpp av klimatgaser, men om vi återställer våtmarken minskar istället utsläppen, och den ger oss rent vatten samt livsmiljöer för en myriad av grodor, fåglar och insekter.

Skogen är avgörande för biologisk mångfald, exempelvis lever hälften av jordens arter i världens regnskogar, men skogen har också stor påverkan på klimatutsläpp. Utsläppen av koldioxid från avskogning och förstörelse av skog uppgår till cirka tolv procent av alla växthusgaser i dag. Bedriver vi ett mer ansvarsfullt skogsbruk utan avskogning, eller låter skogen vara orörd, skulle skogens kol fortsätta vara bundet och samtidigt gynna den biologiska mångfalden. 

Med naturbaserade lösningar kan vi skydda, återställa och förvalta både natur och samhällen. Vi skapar motståndskraft mot klimatförändringar och mildrar klimateffekter, minskar risken för naturkatastrofer och förbättrar människors hälsa och livskvalitet. Naturen och människors välbefinnande hör ihop. 

Gustaf Lind

Generalsekreterare, WWF

Ola Hansén

Klimatexpert, WWF

Vicki Lee Wallgren

Avdelningschef Skog och arter, WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 08/11/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se