Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|16 okt, 2023

Stoppa fisket av strömming i Östersjön omedelbart

Strömming
Strömming. Foto: Germund Sellgren / WWF Sverige

Strömmingen i Östersjön håller på att försvinna. Det har lett till att EU-kommissionen vill stoppa allt riktat fiske av strömming i centrala Östersjön och Bottniska viken under nästa år. För att rädda arten måste landsbygdsminister Peter Kullgren kräva stopp för det storskaliga trålfisket när ministerrådet fattar beslut nu i oktober, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen, WWF och Sportfiskarna.

Publicerad i Dagens industri 13 oktober 2023.

Bestånden av strömming i Bottniska viken och centrala Östersjön riskerar att gå under. Det menar Internationella havsforskningsrådet ICES, som står för det vetenskapliga underlaget som kommissionens föreslagna fiskestopp baseras på. Läget för strömmingen är med andra ord mycket allvarligt.

Krisen för strömmingen har länge varit känd. Under de senaste 30 åren har lekbeståndets biomassa minskat på ett oroväckande sätt med färre och svagare fiskar. Fiskbeståndet i centrala Östersjön består nu av mindre och magrare individer som blir könsmogen vid en lägre ålder. I Bottniska viken har mängden könsmogen strömming halverats under samma tidsperiod. Bestånden löper stor risk att krascha. 

En kollaps av strömmingsbestånden skulle inte bara drabba det småskaliga fisket mycket hårt, utan påverka hela innanhavets näringskedja och ge allvarliga följdeffekter. Sillen och strömmingen är motor i Östersjöns ekosystem, som huvudföda åt bland annat rovfiskar, sjöfåglar, tumlare, sälar och torsk.  

Nu krävs politiskt ansvarstagande. Regeringen måste:

• Lyssna på varningarna. År 2021 stoppade ministerrådet allt torskfiske i Östersjön. Men det var alldeles för sent för de redan kollapsade bestånden, och Östersjötorsken har ännu inte börjat återhämta sig. EU-ländernas politiker måste nu agera innan det är för sent. Hälsan för hela Östersjön står på spel, och om ministrarna inte agerar nu kan skadorna bli oåterkalleliga.

• Ta helhetsansvar. Kommissionen föreslår totalstopp på strömmingsfisket – men föreslår fortsatt skarpsillsfiske med bifångstkvot av strömming. Skarpsillen fyller en liknande roll i ekosystemet som strömmingen och fångas i samma fiske, med samma båtar, som konstaterats fuska med rapporteringen av arter. För att skydda strömmingen behöver vi också kraftigt minska skarpsillsfisket. 

• Prioritera småskaligt fiske. Endast 20 fartyg står för 95 procent av Sveriges totala fångst, och nästan allt som fångas är strömming och skarpsill som går till foderfabriker. Kustfiskets strömmingsfångster i Östersjön utgör bara några få procent av det storskaliga fiskets fångster. Trots att politiker säger att de vill värna det kustnära småskaliga fisket för humankonsumtion har det storskaliga fisket tilldelats överdimensionerade kvoter, och därefter tillåtits flytta närmare kusten när fisket har sinat i Östersjöns utsjö. 

Om EU-kommissionens förslag att stoppa fiske av strömming röstas igenom av EU:s ministerråd finns det fortfarande hopp om att fiskbestånden och ekosystemet återhämtar sig. Och om arten återhämtar sig finns också möjlighet att trygga fisket i framtiden, vilket bidrar till att säkerställa vår livsmedelsförsörjning och stärka beredskapen i osäkra tider. 

Representanter för regeringspartierna har tidigare uttalat stöd för skydd av strömmingsbestånden. Nu är det upp till bevis. Regeringen och landsbygdsminister Peter Kullgren måste ta sitt ansvar och stå upp för Östersjön när EU:s fiskeministrar fattar beslut i oktober. Stoppet för det storskaliga trålfisket måste genomföras, för strömmingens fortsatta överlevnad, ekosystemets funktion och för att säkra framtida möjligheter till fortsatt fiske.

Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen 

Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 16/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se