Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|27 okt, 2023

Svenska företag vill se en ambitiös handlingsplan för naturen

stor-ek-naturen-sabygard-sverige-medium_ww258512-1600x1067.
stor-ek-naturen-sabygard-sverige-medium_ww258512-1600x1067.

Näringslivet behöver tydliga och långsiktiga spelregler för att hantera de stora utmaningarna för naturen och klimatet. Därför uppmanar vi regeringen att ta fram en ambitiös svensk handlingsplan för naturen, som involverar näringslivet och genomsyrar alla politikområden, skriver sex svenska storbolag och företrädare från miljörörelsen.

Publicerad i Dagens industri 27 oktober 2023.

Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna medför enorma risker där även företag kan drabbas hårt. En ekonomi som gynnar naturen kan dock skapa miljontals jobb och biljontals kronor i affärer till 2030. Men utvecklingen går åt fel håll.

Det är därför positivt att världens länder, inom FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD), enats om en ny global handlingsplan med mål att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030. Målet är en milstolpe för det globala miljöarbetet, likt 1,5-gradersmålet för klimatet. 

Varje land ska nu ta detta åtagande vidare med nationella handlingsplaner för att fullt ut leverera på de antagna målen. Naturvårdsverket har i uppdrag att ta fram förslag till svensk plan och redovisa till regeringen senast 3 november 2023. Därefter är det regeringens ansvar att ta arbetet vidare och presentera en fullständig nationell handlingsplan inför nästa partsmöte (CBD COP16) i oktober 2024.  

 För att möta utmaningen för den biologiska mångfalden måste denna plan bli ambitiös. Vi vill därför uppmana och visa stöd till regeringen att ge naturen sin rättmätiga plats på den politiska agendan och konkret visa det. 

Precis som för klimatet krävs en omställning av samhället där många politikområden och sektorer berörs. Den globala handlingsplanen medför förväntan på näringslivets medverkan i denna omställning, och vi som undertecknar artikeln står redo. Friska ekosystem är en förutsättning för vår affär. Lösningarna finns ofta i näringslivet men politiken måste skapa nödvändiga förutsättningar. Vi efterlyser en tydligt definierad spelplan för samhällets och näringslivets aktörer så vi kan planera och investera för framtiden. Det räcker inte om ett fåtal går i bräschen, ska vi vända trenden krävs kraftfulla insatser från alla.     

Vi vill betona regeringens och riksdagens ansvar för att Sverige fullföljer sina åtaganden i den globala handlingsplanen och för att skapa förutsättningar för andra aktörer att medverka och agera. Regeringen behöver ge naturen högsta prioritet – det finns ingen tid att spilla. Vi riktar därför följande uppmaningar till regering och riksdag:  

 Att besluta om ett naturpolitiskt ramverk, motsvarande klimatpolitiska ramverket, med målet att till 2030 stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald i Sverige samt bidra till att möta detta mål i EU och globalt. Ett sådant ramverk skulle ge frågan den prioritet den förtjänar, i alla berörda politikområden och i alla delar av samhället, inte minst i näringslivet.  Detta ramverk bör omfatta:   

En naturlag som anger att varje regering vid varje ny mandatperiod tar fram en naturpolitisk handlingsplan som talar om vad som ska göras för att nå målet, och vilka resurser som avsätts för att nå dit.   

Ett naturpolitiskt råd som ger stöd till och utvärderar regeringens insatser.   

Att det tas fram branschvisa färdplaner för olika näringar som stärker deras bidrag till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. Det kan ske genom cirkulära affärsmodeller, hållbart nyttjande av ekosystem och naturvårdsinsatser. En sådan färdplan bör även inkludera utveckling av operativa definitioner för vad hållbart nyttjande innebär för respektive sektor. Vi föreslår att en nationell samordnare, motsvarande den för Fossilfritt Sverige, tillsätts. Då kan arbetet drivas av näringsliv och branscher, men regeringen har en viktig roll i att starta upp och facilitera initiativet.   

Att det utvecklas ekonomiska incitament och andra styrmedel för bevarande och hållbart nyttjande av biologiska resurser, och att subventioner som är skadliga för naturen fasas ut eller styrs om senast 2030. Sådana incitament kan stödja att näringslivet utvecklar innovativa lösningar för naturen. 

Näringslivet har en nyckelroll i arbetet med den biologiska mångfalden. Vi som undertecknar detta vet att vi har en resa kvar att göra, men vill visa att vi förväntar oss att regeringen agerar och att vi står redo för dialog och konkret handling. Rätt satsat har vi mycket att vinna, både natur och människa, och Sverige kan bli en mer konkurrenskraftig och motståndskraftig ekonomi. 

Victoria Olsson, Hållbarhetschef, Arla Sverige

Katarina Walter, VD, Ecogain

Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och Klimatchef, Handelsbanken

Fredrik Hellman, Miljöchef, AstraZeneca

Mattis Bergquist, Hållbarhetschef, Coop 

Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood

Monica Soldinger Almefelt, Miljötillståndschef, Swerock 

Gustaf Lind, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 04/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se