Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|15 mar, 2016

Svenskar sämre än kineser på klimatet

DEBATT. En färsk internationell undersökning från Världsnaturfonden, WWF, visar att befolkningen i tre av världens största länder Kina, Indien och USA uppger att de tycker att det är viktigare att leva klimatsmart än vad vi gör i Sverige.

Publicerad på Aftonbladet debatt

De anger också att deras liv påverkas mycket av klimatförändringarna och att de dagligen tänker mer på dem än vad de intervjuade i Sverige gör.

Samtidigt som en majoritet av svenska befolkningen tror att vi är bland de bästa i världen på klimatfrågan är vi i själva verket bland de sämre, åtminstone när det kommer till hur vi konsumerar.

WWF:s undersökning som bygger på intervjuer med 2 500 personer i Kina, Indien, USA, Norge och Sverige, visar att en ganska liten del av svenska befolkningen (6 procent) uppger att de påverkas i hög grad av klimatförändringarna i sitt liv idag.

En femtedel av befolkningen i Kina, en tredjedel i Indien och 11 procent i USA, uppger att de påverkas i hög grad.

I Sverige har vi inte märkt av följderna av klimatförändringarna lika kraftigt som i andra delar av världen. Här hemma rör det sig om saker som värmerekord på somrarna, mer regn och mindre snö på skidorterna under vinterhalvåret. Däremot har invånarna både i USA och Asien upplevt extrema värmeböljor, orkaner och kraftiga översvämningar, något som konkret leder till såväl dödsfall som sämre matförsörjning. Det är inte så förvånande kanske att befolkningen i dessa regioner tänker betydligt mer på klimatförändringarna än vad vi gör i Sverige.

Med det som bakgrund kan man ställa sig frågan om befolkningen i Kina, Indien och USA har större drivkraft att agera för att minska klimatförändringarna?

Ungefär hälften av de svarande i Kina och Indien och en femtedel i USA håller helt med om påståendet att det är viktigt för mig att leva klimatsmart (53, 45 respektive 21 procent) – motsvarande siffra i Sverige är 16 procent.

När det kommer till att försöka resa mer klimatsmart eller att dra ner på köttätandet är ambitionsnivån betydligt högre, enligt de svarande, i både Indien och Kina.

Två tredjedelar av respondenterna i Kina och hälften av indierna uppger att de försöker resa klimatsmart genom att cykla, motsvarande siffra i Sverige är 43 procent. I Sverige anger 37 procent att de försöker resa mer klimatsmart genom att åka kommunalt, medan motsvarande siffra är 59 respektive 70 procent i Indien och Kina.

37 procent av svenska befolkningen svarar att de kommer att dra ner på sitt köttätande det kommande året för att minska sin klimatpåverkan och trenden pekar mot att Sverige nu når den ”peak meat” som redan ägt rum i USA. Samtidigt är motsvarande siffra av de som uppger att de kommer att dra ner på sin köttkonsumtion nästintill det dubbla i Kina (63 procent).
8 procent av svenskarna uppger att de är vegetarianer eller veganer, medan motsvarande siffra i Kina är 14 procent.

Enligt undersökningen tror de svenska respondenterna att Sverige är det främsta föregångslandet i klimatfrågan. Vi ligger förvisso i framkant ur ett globalt perspektiv när det gäller att minska koldioxidutsläppen från vår produktion. Däremot har vi en alldeles för hög konsumtion av varor, en stor och energikrävande fordonspark samt en hög köttkonsumtion.
Faktum är att Sverige ligger på plats 10 på värsting-listan (Indien och Kina ligger betydligt bättre till på plats 130 och plats 72) enligt WWF:s Living Planet Report 2014, när det handlar om det ekologiska fotavtryck som krävs för att upprätthålla vår konsumtion.

Om alla på jorden skulle konsumera som befolkningen i Sverige skulle det behövas 3,7 planeter. Sveriges koldioxidfotavtryck per capita, alltså hur mycket vi påverkar klimatet negativt genom vår livsstil, är ungefär dubbelt så stort som Kinas och sex gånger så stort som Indiens.

Om vi ska kunna hålla våra internationella löften från FN:s klimatmöte i Paris om att begränsa klimatförändringarna till väl under två grader måste vår konsumtion bli mer hållbar och Sverige behöver påskynda omställningen till 100 procent fossilfritt. Hela 86 procent av svenska befolkningen uppger att de vill att politikerna ska göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna.

Det finns en stor potential att minska vårt klimatfotavtryck markant.
Men om vår livsstil ska kunna få lägre klimatpåverkan måste rätt politiska beslut fattas.
Det behöver bli enklare och billigare att leva klimatsmart helt enkelt.

Håkan Wirtén
Stefan Henningsson

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se