Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|10 jan, 2023

Ta naturkrisen på allvar

Torkad jord, Tanzania.

Världens länder har just enats om ett globalt avtal för att rädda den biologiska mångfalden, vilket är ett stort steg framåt. Men nu är det dags att agera och inte bara diskutera.

Publicerad i Blekinge läns tidning

Bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med två tredjedelar under 50 år och skogsområden stora som en fotbollsplan försvinner varannan sekund. Och här i Sverige riskerar vårt konventionella skogsbruk att slå ut nära 400 av våra redan hotade skogsarter, enligt en studie av SLU Artdatabanken. 

WWF önskar att Sveriges regering och riksdag under nästa år tar krisen på allvar. Och inte bara pratar om hur allvarlig den är. Här följer därför exempel på åtgärder som regeringen och riksdagen bör vidta under nästa år. 

• Besluta om ett nationellt mål att skydda 30 procent av land, sötvatten och hav samt öka insatserna för att restaurera livsmiljöer.

• Öka anslagen för skydd, restaurering och skötsel av natur. Stärk miljöövervakningen och inför åtgärdsprogram för hotade arter.

• Ta fram en samlad nationell plan för hur vi ska värna om den biologiska mångfalden. 

• Utveckla nationella stöd för restaurering av betesmarker, slåtterängar och våtmarker, ett mer naturnära skogsbruk, miljöanpassning av vattenkraft och inför fiskeförbud i svenska marina skyddade områden och andra känsliga områden.

• Besluta om en utsläppsbudget för Sverige som är förenlig med Parisavtalets 1,5 gradersmål och ta hänsyn till rättviseaspekter. Riksdagen måste besluta om ett stoppdatum för användning av fossila bränslen inom bland annat industrin. 

• Jobba för att åter bli ett föredöme inom EU. Sverige kommer gå in som ordförandeland i EU den 1 januari 2023 och i stället för att agera som en bromskloss, som regeringen tyvärr gör nu genom att exempelvis försökt stoppa ett ökat skydd för den starkt hotade ålen, bör nu Sverige i stället vara i framkant.

• Prioritera EU:s restaureringslag som är unionens största satsning på en ny naturlagstiftning sedan 1992. Det är en lag som regeringen tidigare försökt urholka och lagen är en stor möjlighet att reparera skadade naturområden och ekosystemtjänster som både människor och djur är beroende av. 

Sveriges miljöminister höll ett kraftfullt tal under COP15 i Montreal nyligen där världens ledare beslutade att 30 procent av land, sötvatten och hav ska skyddas till 2030. Men på hemmaplan har regeringen inte hittills visat samma ambitioner. För att det globala målet ska kunna uppfyllas, krävs att länderna agerar med samma ambitionsnivå. 

Sveriges miljöminister höll ett kraftfullt tal under COP15 i Montreal nyligen där världens ledare beslutade att 30 procent av land, sötvatten och hav ska skyddas till 2030. Men på hemmaplan har regeringen inte hittills visat samma ambitioner. 

Gustaf Lind,
generalsekreterare WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 13/01/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se