Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|20 sep, 2019

Krafttag krävs mot felrapportering i det pelagiska fisket

Sill
Det finns fiskare som loggför skarpsill som sill eftersom den är enklare att fånga.

ÖPPET BREV ATT: Sr Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, Näringsdepartementet Sr Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister, Miljödepartementet Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten Ledamöter i Miljö-och Jordbruksutskottet

I måndags, den 16 september sände programmet Sveriges Radio Kaliber ett reportage om felrapportering om fångstsammansättning i det svenska sill- och skarpsillsfisket. Programmet lyfte hur fiskarna loggför skarpsill som sill eftersom den är enklare att fånga. Felrapporteringen har lett till att forskarna underskattat mängden skarpsill samt överskattat sillbeståndens storlek, vilket lett till missvisande vetenskaplig rådgivning. Det handlar alltså om en betydande diskrepans mellan inrapporterade fångster och faktiska landningar. Enligt Kaliber ska yrkesfiskarna ha landat 50 procent mer skarpsill än vad de faktiskt loggfört. Fisketrycket på skarpsill har legat över gränsen för maximalt hållbart uttag (Fmsy) sedan 1994 och utgör dessutom en viktig föda för Östersjötorsken. Överfiske har alltså pågått under en längre tid, men har nu visat sig vara betydligt större än man tidigare trott. Om felrapporteringen fortsätter i samma omfattning kan den i värsta fall leda till att fiskbestånd på sikt slås ut. Tyvärr verkar fisket själva inte se detta som en risk, då de kommenterar felrapporteringen som enbart ett trovärdighetsproblem, inte ett beståndsproblem.

Att felrapporteringen pågått i flera år finner vi i WWF, SNF och Sportfiskarna mycket allvarligt. I Havs- och vattenmyndighetens skriftliga kommentar som publicerades strax efter Kalibersändningen uppges att kontrollen av fisket efter sill/strömming och skarpsill kommer att öka de närmaste åren, bland annat genom fortsatt samarbete med danska myndigheter. Man öppnar även upp för ytterligare åtgärder, som att stänga fisket när kontrollresultaten tyder på att kvoten av en av arterna är uppfiskad eller återkalla särskilda tillstånd om reglerna för fångstsammansättning inte följs.

Att landsbygdsministern gått ut med en tydlig markering mot myndigheten att kontrollerna måste skärpas är mycket positivt. Samtidigt efterfrågar myndigheten mer resurser för att kunna bedriva en effektiv kontroll. I oktober träffas Ministerrådet för att besluta om östersjökvoterna för nästa år. Detta möte blir avgörande för om EUs medlemsländer kommer att nå målet i den gemensamma fiskeripolitiken om stoppat överfiske till 2020. Kaliberreportaget har tydliggjort att det inte kommer att räcka med att följa den vetenskapliga rådgivningen då denna i dagsläget tillåter ett överfiske på skarpsill på grund av den felaktiga fångstrapporteringen. Vi vill därför uppmana regeringen och myndigheten att omedelbart vidta följande åtgärder:

• Reducera skarpsillskvoten med 50 procent.
• Verka för en stängning av skarpsillsfisket i ICES område 25–26 till förmån för torsken.
• Säkerställ att Havs- och vattenmyndigheten får tillräckliga resurser för att genomföra en effektiv kontroll av det pelagiska fisket.
• Se över sanktionssystemet för felrapportering av fångster samt utred möjligheten att dra in fiskelicenser för båtar som vid upprepade tillfällen rapporterat felaktiga fångster.

Undertecknare
Peter Westman, Biträdande generalsekreterare, WWF
Karin Lexén, Generalsekreterare, SNF
Sten Frohm, Generalsekreterare, Sportfiskarna

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se