Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|10 aug, 2018

Vi ser er politiker – gör klimatet till en valfråga

DEBATT. Alla partier har presenterat vilka politiska åtgärder de tänker vidta i klimatfrågan om de kommer i regeringsställning. Partierna har i olika utsträckning vässat sin klimatpolitik och satt klimatet högre upp på sin agenda, vilket är bra och nödvändigt. Men trots att vi ser en del åtgärder i rätt riktning, är det tydligt att klimatmålen ofta underställs andra politiska mål. Trots sommarens tydliga påminnelse om vad ett varmare klimat kan innebära så är glappet stort mellan klimatmål och politiska förslag.

Publicerad på Aftonbladet Debatt

Dessutom ser vi en hel del politiska åtgärder som för utvecklingen åt fel håll. Med tanke på hur bråttom det är att ställa om samhället krävs omfattande åtgärder snarast möjligt.
Vi behöver ett helhetstänk där vi inte längre investerar i något som leder bort från de uppsatta målen. Om vi vill minska flygets utsläpp går det inte att bygga ut flygplatser och bygga nya. Om biltrafiken ska minska kan vi inte bygga nya motorvägar.

Trots mångåriga löften om att minska de klimatskadliga subventionerna ser vi fortfarande skattelättnader med mångmiljardbelopp till verksamheter med stora utsläpp som förstör vår jord samtidigt som vi vill att den ska hålla för mänskligheten även i framtiden.
Klimatskadliga subventioner och direkta investeringar sker både exempelvis genom AP-fonderna och statens egna myndigheter.

I januari i år lovade vi att:

  • Kontakta alla riksdagspartier för att be om deras klimathandlingsplaner
  • Bedöma hur planerna levererar på Sveriges mål och Parisavtalet
  • Kommunicera resultatet så att alla väljare kan göra ett välinformerat val.
  • Vi har gjort detta genom enkäter till partierna, partidebatter, Klimattimmen, Klimatriksdagen, utfrågningar i Almedalen och debattartiklar. På exempelvis WWF:s och Naturskyddsföreningens hemsidor kan väljarna jämföra hur partierna sköter sig i klimatfrågan och andra miljöfrågor.
  • Vi har hållit våra löften. Nu är det upp till partierna att våga genomföra en ambitiös och genomgående politik för snabbt minskande utsläpp. Vi förväntar oss att konstruktivt samarbete för att nå de gemensamt uppsatta klimatmålen får gå före partipolitisk positionering.
  • Tillsammans representerar vi flera hundratusen svenskar som vill se en modig klimatpolitik. Undersökning efter undersökning visar att det också finns ett gott stöd hos svenska folket för en kraftfull klimatpolitik. I Naturvårdsverkets attitydundersökning säger 86 procent av svenskarna att det är viktigt att sätta in samhällsåtgärder mot klimatförändringarna. I SOM-institutets senaste undersökning hamnade åter klimat och miljö i toppen som de mest oroande framtidsfrågorna – särskilt bland unga väljare.

Ändå får klimatpolitiken inte den centrala plats som den kräver i valdebatten. Inte ens sommarens rekordtorka och de extrema temperaturerna över norra halvklotet förmår lyfta upp klimatomställningen till en prioriterad valfråga.

Vi går mot en mandatperiod som globalt har pekats ut som avgörande för att börja få ner utsläppen i tid för att undvika de stora klimatkatastroferna. Det kräver ett tydligt klimatpolitiskt ledarskap; vem vågar axla det? Vem vågar ta initiativ till fortsatta skarpa partiöverskridande överenskommelser för att nå klimatmålen? Vem räknar på vad det kommer att kosta i pengar och liv att skjuta problemen framför sig och till nästa generation?

De partier som vill bilda regering efter 9 september måste visa att de förstår klimatfrågans allvar, att de har ambitionen och förslagen att snabbt minska utsläppen och viljan att arbeta konstruktivt över parti- och blockgränser för att genomföra politiken. Det är det minsta vi kan förvänta oss av dem som söker vårt förtroende att leda landet i en tid av allvarlig klimatkris.

Alexandra Davidsson, generalsekreterare, Föreningen Medveten Konsumtion
Alice Andersson, ordförande, PUSH Sverige
David Kihlberg, t f chef klimat- och juridikavdelningen, Naturskyddsföreningen
Frida Berry Eklund, talesperson, Föräldravrålet
Gunnela Ståhle, ordförande, Vi Konsumenter
Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Ingmar Rentzhog, ordförande, Global Utmaning
Jonas Fläckerud, medgrundare, Stockholm Act
Julia Qwist, ordförande, Latinamerikagrupperna
Karin Sundby, ordförande , Klimatriksdagen
Mattias Goldmann, vd, tankesmedjan Fores
Patrik Franke, regissör, Scenkonstgruppen
Pella Thiel, ordförande, Omställningsnätverket
Per-Anders Jande, ordförande, Svensk mat- och miljöinformation
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Rolf Lindahl, talesperson för klimatfrågor, Greenpeace Sverige
Sofia Hedström, enhetschef, projekt och påverkansarbete, Jordens Vänner

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se