Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|06 apr, 2017

”Vi väntar fortfarande på svar från Skogsstyrelsen”

DEBATT. Vi har fört fram tydliga förutsättningar för vårt deltagande i samverkansgruppen om nyckelbiotoper, men Skogsstyrelsens svar till oss är än så länge ofullkomligt. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl och Världsnaturfonden WWF:s Peter Westman i en replik till generaldirektör Herman Sundqvist.

Publicerad på Altinget

När Skogsstyrelsen beslutade att pausa arbetet med inventering och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige tog man ett i grunden negativt beslut för naturvården. Mot bakgrund av detta menar vi att det är rimligt att myndigheten nu kompenserar för sitt pausbeslut genom att förbättra förutsättningarna för naturvården inom ramen för arbetet i samverkansgruppen om nyckelbiotoper.

Känsligt område

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF efterlyser ett krafttag i frågan om att förbättra kunskapsunderlaget för nyckelbiotoper, och därmed för bevarande av biologisk mångfald i nordvästra Sverige. Detta är ett område som har en avsevärt högre andel gammal skog med höga bevarandevärden än på de allra flesta håll inom Sverige och EU. Hanteringen av detta känsliga område är av avgörande betydelse för Sveriges möjligheter att nå miljömålet Levande Skogar och för att klara våra internationella åtaganden.

Ändrade förutsättningar

Vi har varit tydliga med att vi vill bidra konstruktivt till arbetet utifrån de syften och avgränsningar som myndigheten presenterade när samverkansgruppen startade sitt arbete. Arbetet handlade då om utvecklade och kompletterande arbetssätt. Inte om att öppna för avverkning av skyddsvärda skogar genom att ”pausa” kunskapsinhämtning om, och registrering av, nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Mot bakgrund av detta har våra två miljöorganisationer presenterat vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att vi ska finna det meningsfullt att fortsätta vårt arbete i samverkansgruppen. Vi ser positivt på beskedet att Skogsstyrelsen bjuder in fler miljöorganisationer till samverkansgruppen. I övrigt är Skogsstyrelsens svar till oss ofullkomligt.

Tydliga krav för att fortsätta

Vår grundförutsättning för att kunna fortsätta arbetet är tydlig: myndigheten måste ge oss en förvissning om att inga skogar med höga naturvärden kommer att avverkas under ”paustiden”. Det enklaste är naturligtvis att avbryta pausen.

Skogsstyrelsen behöver också presentera en tydlig plan om hur lång – eller snarare kort – pausen kommer vara, vilka resurser som kommer tillsättas för samverkansgruppens arbete samt visa att arbetet kommer att genomföras i rätt ordning; det vill säga att de aktuella områdena först och främst kartläggs utifrån all tillgänglig kunskap. Därefter vill vi se ett rådrum för vidare dialog om hur denna nya förbättrade kunskap ska hanteras.

Kräver tydliga svar

Om Skogsstyrelsen önskar miljörörelsens deltagande i samverkansgruppen behöver vi konkreta svar. Vi har fört fram tydliga förutsättningar för vårt fortsatta deltagande, och önskar lika tydliga svar från Skogsstyrelsen.

Peter Westman, naturvårdschef Världsnaturfonden WWF
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se