Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|03 dec, 2018

WWF: ”Nu har vi chansen att verkligen ställa krav – ta den!”

DEBATT. ”Vi ser redan konsekvenser, i form av ökad torka, fler bränder och mer extremväder, som låter oss ana vilka enorma skadekostnader som väntar runt hörnet. Globalt står städer för ungefär 70 procent av klimatutsläppen – men de har en handlingsfrihet, både ekonomiskt och politiskt”, skriver företrädare för WWF, Naturskyddsföreningen, Föräldravrålet och Klimatklubben.

Publicerad på SVT Opinion Den sorgliga sanningen är att vi i dag är långt ifrån att begränsa klimatförändringarna till en och en halv grad. Nationernas befintliga klimatåtaganden skulle innebära över katastrofala tre graders global uppvärmning innan seklets slut. Klimatmötet COP24, där världens ledare ska komma överens om det regelverk som gör att världen kan uppnå Parisavtalet, pågår just nu i Polen. Vi måste halvera utsläppen varje årtionde – och för att en global katastrof ska kunna undvikas måste arbetet ske på så väl internationell och nationell nivå som på den kommunala. Eftersom klimatförändringarna kanske är det största hotet som mänskligheten har stått inför är det ett enormt problem att den engagerade medborgaren har dålig insyn i om deras kommun lever upp till det globala klimatavtalet. Därtill kan läggas att omställningen på det stora hela går alldeles för långsamt och att många nationella ledare riktar uppmärksamheten åt andra håll. Samtidigt ligger många städer långt före nationella åtaganden och har därmed en stor potential i klimatomställningen. FN:s nya rapport från IPCC visar att konsekvenserna av två grader skulle bli förödande och orsaka enormt lidande, samt underminera världsekonomin. Vi ser redan konsekvenser, i form av ökad torka, fler bränder och mer extremväder, som låter oss ana vilka enorma skadekostnader som väntar runt hörnet. Globalt står städer för ungefär 70 procent av klimatutsläppen – men de har en handlingsfrihet, både ekonomiskt och politiskt. De spelar därför en viktig roll i klimatomställningen; att införa fossilfria transporter, bygga energieffektiva bostäder, driva omställningen till fossilfri energi och inte minst planera städer som ger en hållbar livsstil. Kommunerna är beroende av nationella mål, styrmedel och infrastruktursatsningar, men de kan också gå före sitt land, som till exempel Uppsala, Umeå och Lund gör. Den engelska staden Bristol har till och med deklarerat ”klimatnödläge”, och bestämt sig för att bli koldioxidneutrala redan till år 2030. WWF, Naturskyddsföreningen Föräldravrålet och Klimatklubben vill se samma ambition i Sverige, det vill säga att vi ska nå nettonollutsläpp omkring 2030, istället för 2045 som klimatlagen säger. En färsk Sifo-undersökning, som gjorts på uppdrag av WWF, visar att klimatfrågan är den samhällsföreteelse som svenskarna oroar sig för mest. Och vi tror att vi bara har sett krusningarna av en ny våg aktörer, som börjat samla medborgare över hela världen. Även i Sverige: 15-åriga Greta Thunberg, som skolstrejkar för klimatets skull framför riksdagen varje fredag, till dessa att Sverige lever upp till Parisavtalet. I hennes anda har engagemang spridit sig via exempelvis hashtaggen #fridaysforfuture och den 30 november protesterade människor framför 100 kommunhus runt om i Sverige. Utifrån data från IPCC, kring återstående utsläppsutrymme, har WWF tagit fram ett internationellt verktyg för bedömning av hur kommuners klimatmål och åtgärder står sig i förhållande till Parisavtalet. Verktyget är standardiserat, jämförbart och transparent. Engagerade invånare kan på så sätt ges möjligheten att se hur deras kommun faktiskt ligger till. För vi har inte tid att vänta. FN:s senaste rapport gav oss en tight deadline på 12 år. Med det preciserade utrymmet gavs vi också ett verktyg. Nu har vi chansen att verkligen ställa krav på de som styr. Ta den.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 22/08/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se