Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|04 sep, 2020

WWF: Ny politik krävs för att rädda skogens biologiska mångfald

gammelskog-foto-ola-.jpg

Publicerad på Altinget.se 2020-09-04

Skogspolitiken misslyckas med att bevara biologisk mångfald. Det riskerar arter, ekosystemtjänster och motståndskraft mot klimatförändringar, men kan även få betydande ekonomiska konsekvenser. Skogspolitiken måste skärpas, skriver WWF, som presenterar en ny rapport.

Peter Westman 
Biträdande generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Peter Roberntz
Senior skogsrådgivare, Världsnaturfonden WWF


Sveriges skogsbiomassaproduktion är en framgångssaga. Men tyvärr sker det på bekostnad av skogens arter och ekosystemtjänster. De naturvårdsinsatser som gjorts räcker inte och i längden står hållbarhet och ekonomi på spel.

Läget är allvarligt

Varje år avverkas cirka 32 000 fotbollsplaner av biologiskt värdefull skog. Samtidigt rapporterar Sverige till EU att 14 av 15 skogstyper inte har gynnsam bevarandestatus.

Enligt SLU Artdatabanken påverkas nära 90 procent av skogens 2 041 rödlistade arter negativt av skogsbruket. Men det finns en fördröjning i att arter överlever ett tag efter att deras livsvillkor upphört – alltså kan skogsbruket påverka mer än befarat i dag.

Detta är allvarligt, särskilt då vi inte vet hur det påverkar ekosystemen och de tjänster naturen förser oss med.  

Enorma kostnader 

Enligt forskning slår ett intensivt skogsbruk inte bara mot skogens arter utan kan även öka kostnader för skogsbruk och samhälle. Ett exempel är att virkestäta skogar har mindre markväxtlighet och föda för älg. Det bidrar till att älgarna söker sig till skogsbrukets nyplanteringar med betesskador för mångmiljardbelopp som följd. 

Ett annat exempel är hur skogsbruket försämrar vattenkvaliteten i våra vattendrag och sjöar. Forskning pekar också på att en biologiskt fattigare produktionsskog står sämre rustad mot ett förändrat klimat. Allt med kostnader för både arter och samhället.  

Svenska skogsprodukter är viktiga för en cirkulär ekonomi men industrin är starkt beroende av export där hållbarhetskraven ökar. Att rädda den biologiska mångfalden är alltså inte bara samhällsekonomiskt smart, utan även nödvändigt för att behålla svenska skogsprodukters trovärdighet och konkurrenskraft.

Rädda biologisk mångfald

Nu pågår en rad politiska processer som skogsutredningen, utredningen om artskyddsförordningen och regeringens nationella skogsprogram. Vi hoppas på konkreta förslag som säkrar rika och livskraftiga skogsekosystem.

WWF uppmanar till en ny skogspolitik: 

1. En skogspolitik grundad på vetenskap: Utveckla det befintliga nationella vetenskapliga rådet till stöd för regering, departement och myndigheter i arbetet med att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Sverige. 

2. En lagstiftning och lagtillsyn som säkrar ett hänsynsfullt skogsbruk:Revidera skogsvårdslagen utifrån miljöbalken med målet att bevara skogens biologiska mångfald samt stärk sanktionsmöjligheter vid lagbrott.

3. Ett politiskt mål och resurser för att uppnå 30 procent representativt skydd av skog: Genom i första hand formellt skydd, i andra hand andra effektiva arealbaserade skyddsformer. Ett nationellt mål för återskapande och skötsel av prioriterade skogstyper bör också införas.  

4. Förbättrad kunskap om naturvärden i skogen: Inventering av kontinuitetsskogar måste utökas och nyckelbiotopsinventeringen återinföras. De ger kunskapsunderlag om höga naturvärden och vägledning i beslut om formellt och frivilligt skydd.

5. Att ansvarsfulla skogsägare premieras: Utveckla och inför ekonomiska styrmedel som uppmuntrar privata enskilda skogsägare att bevara, utveckla och redovisa skogliga naturvärden på sin mark.   

6. Att biologisk mångfald bevaras i skogslandskapen: Myndigheter och skogsbruket bör tillsammans utveckla en transparent, integrerad planering och förvaltning som funktionellt bevarar biologisk mångfald i skog och vatten.

Bruka skogen – inte missbruka

Politiker, skogsbruk och industrin måste inse att skogen inte är ett ymnighetshorn där man kan få mer av allt. En ny svensk politik måste till som säkerställer ett hållbart uttag av skogsbiomassa. Då säkras inte bara den biologiska mångfalden utan även ekonomiska nyttor som en stärkt konkurrenskraft. I längden har Sverige och svensk skogsnäring allt att vinna på det.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 17/12/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se