Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|18 maj, 2020

WWF stöttar kommunerna i att fatta hållbara beslut

Införd i bla Barometern 19 /5-2020

WWF uppmuntrar kommunerna i Kalmar län till fortsatt arbete för mer natur och mindre utsläpp.

Coronakrisen har drabbat Sverige hårt. Arbetet med de äldre och stödet till förskole- och skolelever måste prioriteras i kommunerna. Samtidigt försöker politiker och tjänstemän arbeta vidare med de viktiga klimat- och miljöfrågorna. Världsnaturfonden WWF menar att kommunerna har större chans än tidigare att påverka medborgare och lokala företagare att leva och verka hållbart. WWF har tagit fram tolv utmaningar till Sveriges kommuner för en snabbare omställning, minskade klimatutsläpp och en stärkt biologisk mångfald. Tanken är att de ska vara inspiration och stöd i kommunernas viktiga arbete.

År 2020 skulle flera viktiga beslut fattas globalt och i EU, såväl om klimatet som den biologiska mångfalden. Nu har de flesta av mötena skjutits på framtiden. Världsnaturfondens globala mål ligger dock fast – att stötta våra beslutsfattare att fatta beslut som gör att vi alla ska kunna leva hållbart och hålla den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Städer och kommuner är centrala aktörer och kan gå före i arbetet med att nå ekologiskt hållbara och klimatsmarta samhällen, bland annat eftersom de rår över stora resurser. Det gäller inte minst i det offentliga Sverige. Vi vet att de som jobbar i offentliga sektorn tvingas fatta viktiga beslut och göra prioriteringar under coronakrisen. Men vi är också övertygade om att många kommuninvånare framöver kommer att vara än mer engagerade i framtida ödesfrågor, som klimatet, miljön och förlusten av biologisk mångfald. Kommunerna kan vara viktiga förebilder för sina medborgare i detta arbete och kan bidra till positiv framtidstro och attraktiva samhälle

För att stötta och inspirera kommunerna att ta ytterligare steg i sitt klimat- och miljöarbete har WWF tagit fram tolv utmaningar. De är ett axplock av vad WWF tycker att en kommun kan göra för att ligga i framkant när det gäller miljön och klimatet och är tänkta att komplettera andra initiativ. Vår förhoppning är att kommunerna kan sporra varandra på detta sätt.

Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar står för ca 30 procent av Sveriges BNP och kommunernas verksamhet står för en betydelsefull del av det. Svenska kommuner har en relativt stor möjlighet att såväl politiskt som ekonomiskt besluta om frågor som påverkar klimatet och den biologiska mångfalden, inte minst genom upphandlingar samt genom ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen. Detta ger stora möjligheter att i samverkan med statliga aktörer, företag, civilsamhället och medborgare driva utvecklingen framåt. Vår bedömning är även att flera av utmaningarna, när de genomförs, kan bidra till sysselsättning på lokal nivå.

WWF utmanar svenska kommuner att:
-Införa miljözoner på centrala gator i kommunen
- Upphandla laddbara elbilar och/eller biogasbilar till den egna fordonsflottan vid nästa nyinköp
- Bidra till att laddinfrastruktur för personbilar byggs/etableras i kommunen
- Införa en tjänsteresepolicy i kommunen som förespråkar tåg, buss och båt och begränsar inrikesflyg
- Sätta upp mål för att minska sina klimatutsläpp ur ett konsumtionsperspektiv
- Beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten och sätta upp mål för måltidspolicyn om hur klimatpåverkan ska minska med tiden
- Eliminera 10 procent av vandringshindren i vattendrag med höga naturvärden för att säkerställa fri passage upp- och nedströms för alla migrerande arter
- Besluta om en kommunal kusthavsplan senast mars 2022 där kust, havsområde och koppling till grannkommuner och landbaserade aktiviteter ska ingå
- Göra kommunens kapitalförvaltning mer hållbar
- Låta gräsmattor och ängsmarker blomma
- Restaurera/skydda kommunala våtmarker
- Satsa på skydd och skötsel av kommunskogar med höga naturvärden.

Vi stöttar kommunerna i ert viktiga arbete för klimat och biologisk mångfald. Ta gärna del av våra utmaningar.

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF
Ola Hansén, senior klimatexpert WWF
Linda Berglund, tf avdelningschef Skog och arter WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 26/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se