Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|03 mar, 2017

WWF: Vi har inte ett hållbart svensk skogsbruk

DEBATT. Skogsindustrierna skriver på SvD Debatt (2 mars 2017) att det är självklart att skogen ska brukas på ett hållbart sätt. Tyvärr råder dock stora meningsskiljaktigheter kring vad ett hållbart brukande av skogen innebär och i vilken mån skogen och skogslandskapet nyttjas hållbart i dag eller inte.

Det finns en bred uppslutning i samhället om vårt behov att ställa om till mer förnybar skogsråvara för att nå målen om ett fossilfritt Sverige. Det är nog såväl WWF som Skogsindustrierna eniga om. Men utifrån det målet finns det aktörer som argumenterar för att skruva ned på ambitionerna på miljö- och naturvård i skogen, för att råvaran behövs till annat. Det anser vi är en olycklig tankevurpa och fel väg att gå.

Intensifieringen inom skogsbruket, med avverkning av gamla skyddsvärda skogar, kortare omloppstider och metoder som gödsling, främmande trädslag, och dikning riskerar att förstöra ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden.  Även om vi sett stora förbättringar av hänsynstagande de senaste 20 åren, är vi långt ifrån ett verkligt hållbart skogsbruk.

Det är olyckligt att begreppet hållbar bioekonomi i dag används för lättvindigt. Det räcker inte att skapa nya produkter, tjänster och energi från skogsråvara för att kalla det en hållbar bioekonomi. Det är också viktigt att säkerställa att den skog som vi använder också har brukats på ett hållbart sätt – och där delar vi inte Skogsindustriernas syn på hur den svenska skogen brukas i dag.

Liksom Skogsindustrierna vill WWF se en ökad samsyn om målet med våra skogar men det förutsätter att man skärper till begreppet ”hållbarhet” utifrån vetenskapliga grunder för ekosystemens fortlevnad.  Skogen är en del av lösningen på flera av vår tids stora problem men en förutsättning är att vi på riktigt har ett verkligt hållbart svenskt skogsbruk inom naturens gräns.

Peter Westman, Naturvårdschef WWF
Linda Berglund, skogsexpert WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se