Bonobo

Bonobo

Arten som även kallas för dvärgschimpans förekommer bara i centrala Kongo. Där finner man den på låglandet i sumpregnskog, savann-skogsmosaik och låglandsregnskog. Huvudutbredningsområdet är i Grand Curvette, som avgränsas i norr av den mäktiga Kongofloden och i söder av Kasaifloden. Arten överlappar inte med någon annan av människoaporna.

Vetenskapligt namn

Bonobo (Pan paniscus)

Utbredning
Afrika
Antal okänt
Bevarandestatus (IUCN)
 • LC
 • NT
 • VU
 • EN
 • CR
 • EW
 • EX
 • DD

Salonga NP på 36 000 km² är den enda nationalpark som skyddar arten. Vid den senaste inventeringen (2004) av arten fann man inte ett enda bo av Bonobo och man såg inte en enda individ. Detta är mycket alarmerande uppgifter, som antyder att människans närmaste släkting är akut utrotningshotad. Hotet kommer framförallt från skogbruket som tränger längre in i denna del av den orörda skogen. I spåren på skogsbolagen följer jägare och nybyggare. Enligt senaste uppgifterna från WWFs Afrikaexpert Allan Carlson så är läget fortfarande svårt för arten i Salonga, men ungar och grupper ses bland annat i några delar av nationalparken (2013).

Mer om världsarvet Salonga nationalpark
Bonobo
Bonobo
Bonobo
Bonobo
Bonobo
Bonobo
Matécho skog
Rädda regnskogen

Varje år skövlas flera miljoner hektar regnskog och många arter riskerar att utrotas

Läs mer

Bergsgorilla (Gorilla beringei beringei)
 • Steg 1
 • Steg 2
 • Steg 3

Djungelfadder

Tillbaka Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Senast ändrad 04/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se