Gå till huvudinnehållet
Bonobo

Bonobo

En av våra närmast levande släktingar

Tillstånd i världen

 • DD

Kunskapsbrist (Data deficiency)

Är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.

Antal okänt

Källa: IUCN

🖤

Vill du stödja?

Människans närmaste släkting i djurvärlden är hotad.

Bli regnskogsfadder

 • Vetenskapligt namn

  Bonobo (Pan paniscus)

 • Utbredning

  Afrika

Bonoboer delar hela 98,7% av sin genetiska kod med oss människor, och detta gör dem till våra närmast levande släktingar tillsammans med schimpansen. Mycket är fortfarande okänt om bonoboer. De erkändes inte som en egen art förrän 1929, och den är den sista stora apan som vetenskapligt beskrivits.

Även om storleken på bonobopopulationen till stor del är okänd, har den sannolikt minskat under de senaste 30 åren. Forskare tror att nedgången kommer att fortsätta under de närmaste åren på grund av bonoboers låga reproduktionstakt, samt växande hot som skogsavverkning och tjuvjakt.

Bonoboer kontra schimpanser

Arten kallas även för dvärgschimpans och förekommer bara i centrala Kongo. Där finner man den på låglandet i sumpregnskog, savann-skogsmosaik och i låglandsregnskog. Huvudutbredningsområdet är i Grand Curvette, som i norr avgränsas av den mäktiga Kongofloden och i söder av Kasaifloden. Artens utbredningsområde överlappar inte med schimpans eller gorilla.

Bonoboer är vanligtvis lite mindre, smalare och mörkare än schimpanser. Bonoboer lever i stora grupper som leds av dominanta honor och är till skillnad från schimpanser mer fredliga och toleranta mot andra individer i gruppen. De upprätthåller också relationer under en längre tid och är kända för att kunna lösa konflikter genom sex. Men livet som bonobo är inte helt konfliktfritt; om två grupper av bonoboer kommer samman kan det uppstå allvarliga strider.

Var bor bonoboer?

Mycket är fortfarande okänt när det kommer till bonoboer och det gäller också deras nuvarandegeografiska utbredning.  Salonga National Park på 36 000 km² är den enda nationalpark som skyddar arten. Vid den senaste inventeringen (2004) av arten fann man inte ett enda bo av Bonobo och man såg inte en enda individ. Detta är mycket alarmerande uppgifter, som antyder att människans närmaste släkting är akut utrotningshotad. Det främsta hotet är tjuvjakt och skogsskövling, som tränger allt längre in i deras orörda skogar. I spåren av skogsskövling följer jägare och nybyggare. Enligt de senaste uppgifterna från WWFs Afrikaexpert Allan Carlson är läget fortfarande svårt för arten i Salonga, men ibland observeras ungar och grupper i vissa delar av nationalparken (2013).

 

Mer om världsarvet Salonga nationalpark
Bonobo
Bonobo
Bonobo

Hot mot bonoboer

Inbördeskrig och ökad fattigdom i områdena runt skogarna där bonoboer lever har lett till en ökad tjuvjakt och avskogning.

Tjuvjakt

 • Jagas för sitt kött, så kallat bushmeat som efterfrågas bland stadsbor
 • Säljs på marknader
 • Säljs som husdjur
 • Kroppsdelar från Bonoboer används i traditionell medicin

Förstörelse av livsmiljöer

Endast en del av bonoboernas livsmiljöer ligger i skyddade områden. En växande och rörlig mänsklig befolkning i kombination med avskogning utgör ett stort hot mot bonoboerna.

Vad gör WWF?

Övervakar populationer

WWF utbildar och utrustar ICCN (det Kongolesiska naturvårdsmyndigheten) och icke-statliga organisationer som genomför undersökningar av bonobopopulationer. Efter att den första undersökningen av Salonga National Park hittat färre bonoboer än väntat och observerade en stor mänsklig påverkan på deras livsmiljö, gjordes ytterligare ansträngningar för att stärka upp övervakning för att skydda dessa djur.

Skyddshabitat

WWF har hjälpt till att etablera Lac Tumba-Lediima naturreservat som kommer hjälpa till att skydda (de hotade) bonoboerna.

Stöttar lagar

För att bekämpa problemet med tjuvjakt har WWF tillhandahållit utbildning, förbättrade möjligheter till transport och kommunikation, samt annan nödvändig fältutrustning till i nationalparken Salonga. WWF hjälper även den kongolesiska vildmarksmyndigheten (ICCN) att bekämpa tjuvjakten i parken.

Tocotukan (Ramphastos toco)

BLI REGNSKOGSFADDER

Som fadder bidrar du till att:

 • Stoppa avskogningen
 • Öka skyddade regnskogsområden
 • Stoppa massutrotningen
 • Återskapa förstörda skogar

Det enda vi inte får göra är inget. BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete. Med ditt fadderskap planteras ett träd i regnskogen.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Matécho skog
Rädda regnskogen

Varje år skövlas flera miljoner hektar regnskog och många arter riskerar att utrotas

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 20/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se