Gå till huvudinnehållet
Grönfläckig padda

Grönfläckig padda

Ett av våra mest hotade ryggradsdjur

Tillstånd i världen

 • VU

Sårbar (Vulnerable)

En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

Okänt antal

Källa: Artdatabanken

🖤

Vill du stödja?

Bli Naturfadder nu!

Bli naturfadder

 • Vetenskapligt namn

  Grönfläckig padda, Bufo viridis

Den grönfläckiga paddan, (Bufo viridis), är ett groddjur som inte har något emot salta miljöer.

I Sverige är den en riktig strandälskare och lever i kustnära miljöer med många soltimmar. Favoritplatserna är små grunda vattensamlingar med hög vattentemperatur, t ex hällekar på klippkuster, strandängar, sanka åmynningar och faktiskt också vissa människoskapade miljöer, som vattensamlingar i botten på grustag och kalkbrott.

Den grönfläckiga paddan har huvudsakligen en östlig och sydlig utbredning, ner till Nordafrika och bort till Centralasien, där den lever i sandiga, gärna stäppartade miljöer med grunda dammar och vattensamlingar.

Idag finns den grönfläckiga paddan endast i Skåne och Blekinge.

Den grönfläckiga paddan har sakta minskat i Sverige under hela 1900-talet men de senaste åren har minskningen gått dramatiskt och arten finns nu bara kvar på ett fåtal av femtio tidigare yngelplatser. Av dessa är det bara två som har ett större antal djur, de övriga endast ett tiotal exemplar vardera. Det har till och med hänt att folk har plockat med sig paddor hem. Den grönfläckiga paddan är därmed ett av våra mest hotade ryggradsdjur!

Dess minskning har flera orsaker. Dels har dess miljöer ofta förstörts av människan, strandängar har bebyggts, vuxit igen, plöjts upp, planterats med skog eller torrlagts. Små dammar har fyllts med tegel och sten för kräftodling, fyllts igen helt eller dikats bort. I jordbruksområden har lekdammar förgiftats genom konstgödning och giftanvändning. Grundvattnet har sjunkit på flera platser och lekdammarna har därmed torrlagts under sommaren.

Om vi ska kunna ha kvar den grönfläckiga paddan i vår fauna måste vi:

 • se till att dess återstående yngelplatser skyddas och att lekdammarnas vattennivåer och vattenkvalitet garanteras.
 • fortsätta de avelsförsök som inletts – med bidrag från bland andra WWF med odling av yngel för återinplantering på nuvarande och tidigare kända yngelplatser.
 • skapa nya och restaurera äldre lekdammar på en rad platser där arten funnits under 1900-talet. Detta i nära samarbete med markägare, kommunala förvaltningar och lokala företag.

Att ha en fast stam grönfläckiga paddor i kommunen borde vara en stolthet, en fjäder i hatten, för varje Sydsvensk kustkommun!

Fakta om den grönfläckiga paddan

Vad äter en grönfläckig padda?

På menyn står olika insekter (den äter samma mat som den vanliga paddan). Som grodyngel är den som alla groddjur knuten till vatten, där den äter alger och smådjur.

Hur låter den grönfläckiga paddans läte?

När paddorna leker i april/maj sjunger hanarna med ett ljust knorrande eller drillande läte som har en lite sorgsen klang. Sången påminner lite om storspovens sång, för den som har hört det

fjällräv-fadder-bild

Naturfadder

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
 • SKYDDA minst 30 % av svensk natur till år 2030
 • Arbeta för ett HÅLLBART skogs- och jordbruk
 • ÅTERSKAPA naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – BLI FADDER!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 13/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se