Gå till huvudinnehållet
Korallrev

Korallrev

Havens regnskogar

Korallrev är oaser av sjudande liv och kan närmast beskrivas som havets regnskogar. Likt regnskogarna i Amazonas och Papua Nya Guinea innehåller korallområden en enorm artrikedom. Mänsklig påverkan som global uppvärmning, miljöförstöring och destruktivt fiske hotar dock att utplåna dessa vackra och livsuppehållande ekosystem.

Korallreven är viktiga

En fjärdedel av allt marint liv finns i anslutning till korallrev.

Nästan 2 miljoner arter bor på eller omkring korallrev och är beroende av att korallreven mår bra. För många arter är revet den livsnödvändiga platsen för att hitta föda eller skydd undan rovdjur och de fungerar som uppväxtområde för nära en fjärdedel av alla fiskarter.

Förutom korallrevens betydelse för havets ekosystem i stort är många kustsamhällen beroende av korallreven för sin matförsörjning eller för turistintäkter.

Korallreven fungerar även som vågbrytare och skydd för att dämpa effekterna av stormar och tsunamivågor längs med kusten. Korallrev är livsnödvändiga för både havens och människans hälsa och fortlevnad.

Koraller tillhör WWFs prioriterade arter. Det betyder att de har ett stort biologiskt, ekonomiskt och kulturellt värde och bör bevaras och förvaltas väl.

Finns i alla större hav

Korallrev återfinns i dag i alla större hav. Under senare år har forskare hittat flera kallvattenrev utanför Norges kust och djupa undervattensrev i Medelhavet. I Sverige finns kallvattenrev i Koster-Väderöfjordens marina nationalpark.

Karta över korallrev

WWF arbetar med korallrev i koralltriangeln, havsområdet som sträcker sig mellan Malaysia, Filippinerna, Indonesien, Papua Nya Guinea och Salomonöarna.

Vi arbetar också med Västra Indiska oceanen från området kring Madagaskar och mot östra Afrikas kust.

Korallrev
Korallrev
Korallrev

Hoten mot korallreven

Klimatförändringar

När vattentemperaturen stiger, påverkas korallernas motstånd. Detta resulterar i massiv koralldöd i våra hav, mer känt som korallblekning.

Korallbrytning

Kalkavlagrande koraller, så kallade stenkoraller, bryts och används som byggmaterial vid hus- och vägbyggen. Koraller säljs även som souvenirer till turister.

Turism

Det förekommer att hotell och infrastruktur byggs direkt på korallrev, vilket är förödande för reven. Eller i närheten så att koraller dör på grund av byggdamm. Aktiviteter som dykning, snorkling, fiske och ankring av båtar kan också påverka negativt.

Föroreningar

Föroreningar i form av kväve- och fosfatutsläpp från fabriker, kustnära samhällen och jordbruk leder till övergödning vilket gynnar algers tillväxt. Algerna konkurrerar ut korallerna vilket kan göra att artsammansättningen förändras. Även kemiska utsläpp, förödande för naturen, kan ske från dessa källor. Oljeutsläpp dödar också korallrev och deras invånare.

Koldioxidutsläpp

När koldioxiden hamnar i vattnet, försuras haven. På sikt gör det att djur som är beroende av kalk får svårt att bilda ben och skal. Det gäller fisk, musslor och koraller.

Sedimentering

Kalkbrytning i korallrev samt avverkning av mangrover och annan skog gör att utflödet av sediment och slam ökar över korallerna. Det leder till att korallreven dör till följd av för lite solljus. Solljus i rätt mängd är nödvändigt för korallernas överlevnad.

Överfiske

Detta leder till att balansen i haven rubbas, vilket även påverkar korallreven.

Så jobbar WWF för korallreven

WWF arbetar sedan cirka 20 år med att skydda och bevara det marina område som kallas koralltriangeln, ett vidsträckt område mellan Malaysia, Filippinerna, Indonesien, Papua Nya Guinea och Salomonöarna. Dessutom stödjer vi bevarandearbetet inom regionen för Norra Mocambique-kanalen där även korallreven är av stor betydelse.

Vi jobbar med att öka medvetenheten om korallrevens betydelse samt med att upprätta riktlinjer för ansvarsfull och hållbar förvaltning.

Utbildning i hur ekosystemen hänger ihop är viktigt för att människor ska förstå vad som orsakar vad och hur man uthålligt kan förvalta våra korrallrevsjuveler.

Dessutom arbetar vi allmänt med att minska belastningen för korallerna genom att bevara kustnära skog samt eliminera kalkbrytning och dynamitfiske på reven då dessa förstör och dödar korallreven som ekosystem.

Korallrev och zooxantheller

Koralldjur och zooxantheller

Koralldjur (Anthozoa) är nässeldjur med cirka 6500 arter i världens alla hav. De innehåller nässelceller, som används för att fånga in byten samt för skydd. Korallreven lever i symbios med speciella alger, zooxantheller (zooxanthellae) som ger korallerna näring. Utan dem skulle korallreven inte överleva.

Green sea turtle

BLI marinfadder

  • En tredjedel av alla korallrev har redan försvunnit
  • 90% av världens fiskebestånd – nu fiskade till sin gräns
  • Om 30 år kan haven innehålla mer plast än fisk
Det enda vi inte får göra, är inget. BLI FADDER!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Marinfadder blir du månadsgivare och bidrar regelbundet via autogiro till WWFs arbete för att skydda haven från hot. Bli Marinfadder idag!

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 20/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se