Mal

Mal

Familjen malfiskar (Siluridax) omfattar många arter som lever i tropiska och temperade vatten. Den europeiska malen (Siluris glanis) är en av de största sötvattensfiskarna i världen och Sveriges största sötvattensfisk. Den är en kvarleva från 8 000 år sedan, då Östersjön var en varm insjö. Malens huvudsakliga utbredning sträcker sig från västra Tyskland till Aralsjön i öst.

Vetenskapligt namn

Europeisk mal (Siluris glanis)

Okänt antal
Bevarandestatus (Artdatabanken)
 • LC
 • NT
 • VU
 • EN
 • CR
 • EW
 • EX
 • DD

Utmärkande är det platta huvudet med två långa skäggtömmar på överkäken och fyra korta på underkäken. Den har en långsträckt kropp med slät hud. Undersidan är marmorerad och översidan är blåsvart. Den art som till det ytttre närmast påminner om malen är lake.

Under 1900-talet har malens utbredning minskat kraftigt genom vattenregleringar, sjösänkningar, utdikningar, föroreningar och klimatstörningar.

Malarna kan bli både gamla och stora. Den största malen som åldersbestämts i Sverige var 40 år gammal och vägde 38 kilo. Den största mal som fångats är ett fynd från sjön Båven på 1870-talet. Det var en bjässe på 180 kilo som var 3,6 meter lång!

Fram till idag har malen funnits i tre vattenområden — sjön Båven i Sörmland, Emån i Småland och Möckeln i Helgeåns vattensystem. Den har också naturligt funnits i Helgeåns nedre delar, men försvann härifrån på 1960 talet på grund av bl a föroreningarna från samhällen och industrier. 1999 återutplanterades 12 malar, 3 stycken stora på ca 7-9 kg och 9 stycken mindre på ca 2-3 kg.

Malen trivs bäst i långsamt flytande vatten. Gråvidebestånd med nedhängande rötter, håligheter, stenblock och bråte är viktiga platser, liksom översvämningsmarker och våtmarker där det finns god tillgång på föda och där vattnet snabbt värms upp på våren. Malen vill ha en temperatur på ca 22 °C i vattnet när den går till lek på sommaren. Favoritföda är mört och andra karpfiskar.

Projekt Malen startade 1982 på initiativ av Kalmar Högskola och Sportfiskarna. Det har stötts av bl a Fiskeriverket, Sportfiskarna, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Malen är en viktig symbol för arbetet med att återskapa levande vattendrag och våtmarksbiotoper.

Mer fakta om mal i Sverige
Emån – malens hemvist

Se WWF film om Emån , malens hemvist. Emån blev en Svensk Pärla av WWF.

01:59
Emån – malens hemvist

Se WWF film om Emån , malens hemvist. Emån blev en Svensk Pärla av WWF.

Afrikansk elefant
 • Steg 1
 • Steg 2
 • Steg 3

WWF-fadder

Tillbaka Steg 1 / 3

Månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.
Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se