Gå till huvudinnehållet
Mal

Mal

En av världens största sötvattenfiskar

Tillstånd i världen

  • VU

Sårbar (Vulnerable)

En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

Okänt antal

Källa: Artdatabanken

🖤

Vill du stödja?

Bli Östersjöfadder nu!

Bli Östersjöfadder

  • Vetenskapligt namn

    Europeisk mal (Siluris glanis)

Familjen malfiskar (Siluridax) omfattar många arter som lever i tropiska och temperade vatten. Den europeiska malen (Siluris glanis) är en av de största sötvattensfiskarna i världen och Sveriges största sötvattensfisk. Den är en kvarleva från 8 000 år sedan, då Östersjön var en varm insjö. Malens huvudsakliga utbredning sträcker sig från västra Tyskland till Aralsjön i öst.

Utmärkande är det platta huvudet med två långa skäggtömmar på överkäken och fyra korta på underkäken. Den har en långsträckt kropp med slät hud. Undersidan är marmorerad och översidan är blåsvart. Den art som till det ytttre närmast påminner om malen är lake.

Under 1900-talet har malens utbredning minskat kraftigt genom vattenregleringar, sjösänkningar, utdikningar, föroreningar och klimatstörningar.

Malarna kan bli både gamla och stora. Den största malen som åldersbestämts i Sverige var 40 år gammal och vägde 38 kilo. Den största mal som fångats är ett fynd från sjön Båven på 1870-talet. Det var en bjässe på 180 kilo som var 3,6 meter lång!

Fram till idag har malen funnits i tre vattenområden — sjön Båven i Sörmland, Emån i Småland och Möckeln i Helgeåns vattensystem. Den har också naturligt funnits i Helgeåns nedre delar, men försvann härifrån på 1960 talet på grund av bl a föroreningarna från samhällen och industrier. 1999 återutplanterades 12 malar, 3 stycken stora på ca 7-9 kg och 9 stycken mindre på ca 2-3 kg.

Malen trivs bäst i långsamt flytande vatten. Gråvidebestånd med nedhängande rötter, håligheter, stenblock och bråte är viktiga platser, liksom översvämningsmarker och våtmarker där det finns god tillgång på föda och där vattnet snabbt värms upp på våren. Malen vill ha en temperatur på ca 22 °C i vattnet när den går till lek på sommaren. Favoritföda är mört och andra karpfiskar.

Projekt Malen startade 1982 på initiativ av Kalmar Högskola och Sportfiskarna. Det har stötts av bl a Fiskeriverket, Sportfiskarna, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Malen är en viktig symbol för arbetet med att återskapa levande vattendrag och våtmarksbiotoper.

Mer om malen

Lär dig mer om malen

Vad äter en mal?

Som liten äter den djurplankton, insekts- larver, kräftdjur och fiskyngel. Vuxna malar äter mest fisk, men även groddjur, gnagare, fåglar, kräftor och insekter.

Hur länge lever en mal?

En mal i Sverige tros kunna bli ca. 30-40 år gammal i genomsnitt men det har hittats äldre exemplar på 80 år.

Emån – malens hemvist

Se WWF film om Emån , malens hemvist. Emån blev en Svensk Pärla av WWF.

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se