Gå till huvudinnehållet
Sunda pangolin, Manis javanica, captive, Night Safari, Singapore

Myrkotten

Världens mest efterfrågade vara – hjälp oss stoppa den illegala handeln!

Myrkotten är ett fantastiskt djur med sin unika fjällrustning och långa svans. Det är faktiskt det enda däggdjuret på jorden som bär fjäll. Myrkottens favoritföda består av myror och termiter som de gräver fram med hjälp av sina kraftiga klor och långa tunga.

Hemlighetsfulla nattdjur

Världens åtta arter av myrkottar är fördelade på fyra afrikanska, och fyra asiatiska.  Även om myrkottar vid en första anblick kan tyckas likna myrslokar och bältor så har de mycket lite gemensamt med dessa och är långtifrån nära släkt. Världens åtta arter av myrkottar tillhör nämligen en alldeles egen ordning, Pholidota som består av en enda familj Manidae. Mycket lite är känt om dessa hemliga och nattaktiva djur. Vi vet inte ens exakt hur gamla de blir. De är svåra att hålla i fångenskap så att bevara dem i det vilda är viktigt av flera skäl.

Äter myror och termiter

Myrkottar kan äta upp till 70 miljoner myror och termiter per år. Den är väl anpassad för att få fram födan med tre långa krökta klor på varje fot som gör att de kan komma åt mat och gräva djupa bohålor. Särskilda muskler gör att myrkottar kan stänga öron och näsborrar för att skydda sig mot insekter när de äter.  Dessutom har myrkotten en lång och väldigt klibbig tunga, jättemyrkotten kan sträcka ut sin tunga hela 25 cm. Effektivt för att fånga insekter!

Genom sin föda och sitt grävande spelar myrkottar spelar en avgörande roll i att upprätthålla hälsosamma ekosystem då de fungerar som naturliga skadedjursbekämpare, samtidigt som de förbättrar markkvaliteten genom att blanda och lufta jorden.

 

MALAJISK MYRKOTT, Suzi Eszterhas / Wild Wonders of China / WWF

ASIATISKA ARTER

 • INDISK MYRKOTT (Manis crassicaudata), förekommer i Indien, Nepal, Pakistan, Bangladesh och på Sri Lanka. De har störst fjäll bland de asiatiska arterna och lever främst på marken.
  Hotstatus IUCN rödlista: STARKT HOTAD (Endangered)
 • KINESISK MYRKOTT/ KORTSVANSAD MYRKOTT (Manis pentadactyla), finns från östra Indien till sydöstra Kina och Mekongregionen och lever främst på marken.
  Hotstatus IUCN rödlista: AKUT HOTAD (Critical Endangered)
 • MALAJISK MYRKOTT (Manis javanica), lever i Sydostasien och överlappar geografiskt till viss del med den kinesiska myrkotten men skiljer sig bland annat på att den lever mer i träd.
  Hotstatus IUCN rödlista: AKUT HOTAD (Critical Endangered)
 • PALAWANMYRKOTT (Manis culionensis), som fick artstatus först 2005 och endast finns på och runt ön Palawan i Filipinerna.
  Hotstatus IUCN rödlista: AKUT HOTAD (Critical Endangered)

 

TRÄDMYRKOTT, Demokratiska republiken Kongo John, E. Newby / WWF

AFRIKANSKA ARTER

 • STÄPPMYRKOTT (Manis temmincki) finns i stäpptrakter och torra skogar i södra och östra Afrika.
  Hotstatus IUCN rödlista: SÅRBAR (Vulnerable)
 • VITBUKIG MYRKOTT/TRÄDMYRKOTT (Manis tricuspis) som förekommer i västra och centrala Afrika och främst vistas i träd.
  Hotstatus IUCN rödlista: STARKT HOTAD (Endangered)
 • LÅNGSVANSAD MYRKOTT (Manis tetradactyla), lever i afrikanska skogar från Guinea till Uganda ner till Angola och vistas i träd.
  Hotstatus IUCN rödlista: SÅRBAR (Vulnerable)
 • JÄTTEMYRKOTT (Manis gigantea), den största arten i familjen, finns i västra och centrala Afrika. Kan väga upp till 35 kg och bli 130 cm lång.
  Hotstatus IUCN rödlista: STARKT HOTAD (Endangered)

 


 

Offer för Illegal handel

I miljontals år har myrkottar skyddats av sin fjälliga rustning. Ett effektivt pansar av skarpa skivor som inte ens rovdjur rår på. När hoten kommer nära rullar myrkottar ihop sig för att täcka den mjuka magen och ligger sedan stillsamt och väntar ut faran. Men denna strategi gör myrkottarna hopplöst sårbara för människor. Tjuvjägare kan enkelt fylla sina säckar med djuren som inte springer iväg, utan istället virar in sig i sin svans som försvar. Myrkottar har under lång tid men i takt med att fler och fler människor i framförallt Kina och Vietnam fått bättre ekonomi har efterfrågan på dessa märkliga vandrande kottar stigit brant i höjden. Alla åtta arter minskar idag i antal trots att de är skyddade både under nationella och internationella lagar.

Kan myrkotten bota sjukdomar?

Effekterna av att myrkotten skulle kunna bota sjukdomar har inte kunnat styrkas. Men i Kina är det många som ser på myrkottar som vandrande medicinskåp. Fjällen används i traditionell kinesisk medicin och anses hjälpa mot allt från hudsjukdomar och dålig blodcirkulation, till feber, och astma. Men fjällen består av vanligt hornämne (eller keratin) – samma protein som finns i människonaglar och noshörningshorn. Trots det växer efterfrågan hela tiden. Lägg till detta att myrkottarnas kött är extremt eftertraktat och uppskattas som lyxmat av högsta klass. En måltid lagad på myrkott kan kosta flera tusen kronor på vietnamesiska restauranger.

Tur nog har en rad myndigheter och naturvårdsorganisationer under de senaste åren insett allvaret och satsar hårt på att stoppa den omfattande tjuvjakten. I Kina fick myrkotten under 2020 den högsta skyddsstatusen men trots det har det funnits kvar officiella recept på traditionell medicin med myrkottsfjäll som ingrediens. Förhoppningsvis kan detta skydd ändå leda till minskad efterfrågan på dessa sävliga urtidsdjur, som sorgligt nog är på listan över en av de djurarter som det handlas allra mest med.

Sunda pangolin, Manis javanica, captive, Night Safari, Singapore

Särskilda muskler gör att myrkottar kan stänga öron och näsborrar för att skydda sig mot insekter.

Myrkotten utsätts ständigt för tjuvjakt.. Malajiskmyrkott

Honor bär sina ungar på svansen och de arter som klättrar i träd använder svansen som en extra griparm.

imageBROKER_alamy stock photo

Nästan hela huvudet, kroppen och svansen är täckta av hårda fjäll som består av keratin, samma hornämne som i hår och naglar. Fjällen växer hela myrkottens liv, precis som människors hår, men nöts ner när myrkotten gräver efter mat.

WWF arbetar för att rädda myrkotten

Myrkotten är idag världens mest illegalt jagade däggdjur och det är just fjällen man vill åt. Fjällen används dels inom traditionell kinesisk medicin i tron om att de har läkande krafter, och på vissa ställen anses även myrkottens kött vara en delikatess. Det senaste årtionden uppskattas en miljon myrkottar tagits illegalt från det vilda och populationen i Asien tros ha minskat med 80 procent.

WWF har tillsammans med organisationen TRAFFIC arbetat hårt i många år för att stoppa den illegala handeln med myrkottar och 2016 fick myrkotten, tack vare påtryckningar, fått högsta möjliga skydda av CITES

 

– FN-organisationen som reglerar den internationella handeln med hotade arter. IUCN har också en expertgrupp som jobbar med att utvärdera och öka kunskapen om hotstatusen och ta fram strategier för att bevara dem.

WWF och TRAFFIC arbetar också för att stoppa efterfrågan framförallt i Kina och Vietnam och för att regeringar där myrkottarna finns ska skydda dem bättre. Dessutom arbetar WWF också med att öka kunskapen hos studenter och lokalbefolkning om myrkottarna och deras ekologiska roll.

Myrkotte som rullar ihop sig för att vila på en termitkulle i Gorongosa nationalpark, Moçambique. Bild tagen strax efter den släpptes tillbaka i naturen. Foto: naturepl.com / Jen Guyton / WWF

BLI REGNSKOGSFADDER

Som fadder bidrar du till att:

 • Stoppa avskogningen
 • Öka skyddade regnskogsområden
 • Stoppa massutrotningen
 • Återskapa förstörda skogar

Det enda vi inte får göra är inget. BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete. Med ditt fadderskap planteras ett träd i regnskogen.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Konfiskerade myrkottsfjäll vid huvudkontoret i Dzanga-Sangha Special Reserve, Centralafrikanska republiken. Foto: Andy Isaacsson / WWF – US
Myrkotte som rullar ihop sig för att vila på en termitkulle i Gorongosa nationalpark, Moçambique. Bild tagen strax efter den släpptes tillbaka i naturen. Foto: naturepl.com / Jen Guyton / WWF
Myrkottskinn, Kambodja. Foto: Louise Carlsson

Lär dig mer om myrkottar

Var lever myrkottar?

Myrkottar finns i både Asien och Afrika – hela 53 länder men ingen bra förståelse för exakt vart och tror att de har försvunnit lokalt från många områden. Det finns både trädlevande och marklevande myrkottar.

Fakta du kanske inte visste om myrkotten

– Enda däggdjuret som har fjäll – runt 1000 fjäll. Varierar I storlek från en liten tamkatt till en medelstor hund (största 140 cm)

– Äter myror och termiter – inga tänder men en väldigt lång och klibbig tunga – som ibland kan vara längre än kroppen – Kan simma bra och flesta klättra bra – svansen användas som gripverktyg och för ungarna att rida på när de är små.

– Jättelånga kraftiga klor som de kan gräva med

– Lever ensamma förutom när de har ungar och är nattaktiva

– Närsynta och inte heller så bra hörsel utan förlitar sig mer på sitt luktsinne

– När hoten kommer nära rullar myrkottar ihop sig för att täcka den mjuka magen och ligger sedan stillsamt och väntar ut faran

Vilka typer av myrkottar finns det?

8 arter är beskrivna idag men en ny studie från 2023 där man har DNA-testat beslagtagna fjäll i Kina från illegal handel verkar det finnas en ny art men ingen vet vart den finns – bara tjuvjägaren. Det finns fyra arter i Afrika och fyra eller nu kanske fem arter i Asien.

Fyra arter i Afrika: Black-bellied pangolin (Phataginus tetradactyla) – sårbar, White-bellied pangolin (Phataginus tricuspis) – starkt hotad, Giant Ground pangolin (Smutsia gigantea) – starkt hotad, Temminck’s Ground pangolin (Smutsia temminckii) – sårbar.

Fyra eller kanske fem arter i tropiska Asien : Indian pangolin (Manis crassicaudata) – starkt hotad, Philippine pangolin (Manis culionensis) – akut hotad, Malaj/Sunda pangolin (Manis javanica) – akut hotad, Chinese pangolin (Manis pentadactyla) – akut hotad, Den nya arten: Manis mysteria

Dela gärna:

Senast ändrad 23/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se