Gå till huvudinnehållet

Dokument|02 okt, 2023

Brev inför Europeiska rådet 6 oktober 2023

WWF logo
Ladda ned

Statsminister Ulf Kristersson
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

Statsrådsberedningen
Klimat- och näringslivsdepartementet

Stockholm, 28 september 2023

Strategiska prioriteringar för de kommande fem åren: ett grönt, rättvist och konkurrenskraftigt Europa

Inför Europeiska rådets informella möte den 6 oktober vill Naturskyddsföreningen och WWF göra ett medskick i arbetet med framtagandet av rådets strategiska prioriteringar för kommande mandatperiod.

Europa står vid ett vägskäl och måste ta nästa steg på vägen mot en hållbar framtid som tar itu med de bestående effekterna av klimat- och miljökrisen, Covid-19-pandemin, ett pågående anfallskrig i Europa och hanterar de ökade levnadskostnaderna som drivs av vårt fossilbränsleberoende. EU:s gröna giv har inte helt infriat sitt ursprungliga löfte men representerar en viktig förändring i det politiska arbetet som nu måste fullföljas och vidareutvecklas. EU måste fortsätta arbeta för en hållbar ekonomi som leder till nollutsläpp, restaurering av natur och medborgarnas välmående.

De kommande fem åren är helt avgörande för att nå våra redan satta internationella och europeiska klimat- och miljömål och för genomförandet av Gröna given. Då rådets strategiska agenda kommer att diskuteras den 6 oktober vill vi att följande prioriteringar tas med för att fullt ut katalysera de samhälleliga och industriella fördelarna med EU:s gröna giv och möta de utmaningar som nämns ovan:

• Öka offentliga klimat-, miljö- och sociala investeringar genom att anpassa alla offentliga och privata investeringar till målen för den gröna omställningen och se till att de stora förorenarna hålls ansvariga.

• Påskynda genomförandet av EU:s gröna giv och öka ambitionen genom att upprätta rättsligt bindande mål och ny lagstiftning baserat på den senaste tillgängliga vetenskapen. Endast genom fortsatta ansträngningar kan EU skydda vår hälsa, natur, säkerhet och ekonomi.

• Säkra demokratin och civilsamhällets effektiva deltagande. Medborgarnas tillgång till information, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
måste säkerställas.

Europeiska rådet har möjlighet att vägleda den framtida EU-kommissionens agenda under nästa politiska mandatperiod. Att sätta rätt prioriteringar framåt avgör hur vi kan hantera den helt nödvändiga gröna omställningen och ta tillvara på dess många fördelar.
Europaparlamentsvalet nästa år kommer ställa Europa inför vägvalet att bromsa nödvändig klimat- och miljölagstiftning eller fortsätta arbetet med EU:s gröna giv och växla upp tempot i den gröna omställningen. Grön omställning var en av den svenska regeringens prioriteringar under Sveriges ordförandeskap i EU. Vi uppmanar regeringen att stå upp för den gröna omställningen, stödja våra prioriteringar och vara en progressiv röst för miljön i Europeiska rådet.

Med vänliga hälsningar,

Karin Lexén                                                                                            Gustaf Lind

Generalsekreterare Naturskyddsföreningen                           Generalsekreterare WWF Sverige

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 10/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se