Gå till huvudinnehållet
skogsbrand

efterarbetet i regnskogen PÅGÅR

Bli fadder

Under hösten har skogsbränder härjat i Amazonas regnskog och andra artrika livsmiljöer i Sydamerika, Centralafrika och Indonesien.
– Tack vare ert stöd och engagemang via akutinsamlingen som gjordes har vi kunnat hjälpa till på plats med viktiga insatser, säger Olle Forshed, WWFs expert på regnskog.

Amazonas är världens största regnskog och en viktig kompentent i kampen mot klimatkrisen. Bränderna är högst oroväckande eftersom de förstör det viktiga landskapet som även är flera djurarter och människors hem. De senaste uppgifterna visar hur förödande bränderna har varit. Mer än 30 000 bränder upptäcktes i Amazonas bara under augusti, men trots att en minskning av bränderna kunde rapporteras i början av september fortsatte brändernas framfart i andra viktiga landskap som Pantanal och Cerrado.

VAD HAR WWFs INSAMLING GÅTT TILL I BRASILIEN, BOLIVIA & INDONESIEN?

Tack vare alla gåvor och stöd från WWFs supportrar i Sverige har vi kunnat stödja räddningsarbetet på flera håll. I Brasilien och Bolivia med stöd till de lokala samhällena som blivit drabbade av bränderna. Det innebär direkt lindring till de som drabbats och till de lokala insatserna för att bekämpa bränder, samt övervakning och kontroll av illegala verksamheter som leder till avskogning och skogsbränder.

Insamlade medel har även gjort att vi kunnat bidra till det lokala släckningsarbetet i Amazonas. Brandkåren Alter do Chão, som grundades 2017, är en av de kårer som fått stöd.  De bekämpar skogsbränder och organiserar utbildning för kårens medlemmar. Brigaden, som de kallas, drivs helt av frivilliga – har arbetat oförtröttligt för att bekämpa bränder på plats, men har svårt att finansiera nödvändig utrustning och utbildning åt sina medlemmar. Med hjälp av de pengar som skänkts till WWF har brigaden kunnat köpa personlig skyddsutrustning – som filtermasker, skyddsglasögon, skyddshuva, hjälmar och stövlar. Även lokaliserings -och brandbekämpningsutrustning som GPS-enheter, kompasser, ryggsäck, vattenpumpar, drönare, blåsmaskiner, slangar och bårar kommer att finansieras av donationerna.

De akutinsamlade medel och fadderpengar som gått till Indonesien har möjliggjort brandbekämpning i Centrala Kalimantan, speciellt runt den väldiga nationalparken Sebangau. Sedan bränderna tog fart där har WWF hjälpt till på flera olika sätt. Dels har vår personal hjälpt till att bekämpa nya brandhärdar i själva nationalparken, det är ett arbete som skett löpande och har hjälpt till så att elden inte har fått ordentligt fäste inne i nationalparken. Dels har vår personal, med hjälp av drönare, arbetat med spaningskontroller av områden för att tidigt upptäcka nya brandhärdar samt stöttat patrulleringsarbetet på marken, som de lokala brandspanarna gör för att hitta nya bränder.

Vi har även gett direkt stöd till flera olika brandbekämpningsgrupper, lokala brandkårer, runt nationalparken. Detta är lokala insatser som ofta har utgångspunkt i en by eller samhälle som behöver hjälp att finansiera exempelvis ansiktsmasker, brandslangar, sjukvårdsmaterial samt annan utrustning som har införskaffats och distribuerats till de lokala brandbekämpningsinsatserna. Slutligen, har WWFs insamlade medel gått till att säkerställa och gräva ett flertal brunnar avsedda för att hämta släckningsvatten ur. Även  flera dammar har restaurerats för att återställa vattenbalansen inne i parken och på så sätt arbeta proaktivt mot brändernas framfart.

VAD ÄR DET SENASTE OM BRÄNDERNA I BRASILIEN?

Mer än 30 000 bränder upptäcktes i Amazonas bara under augusti månad, vilket är en dubblering jämfört med augusti 2018. Den enorma ökningen är en direkt följd av att avskogningen har ökat i och runt Amazonas under året. Även möjligheten att kunna kontrollera olagliga bränder och avskogningar har påverkats i framförallt brasilianska Amazonas. Detta är något som lett till att de som begår illegal skogsavverkning sett det som mindre riskabelt att bli åtalad för brott.

Amazonas biom

Bränderna är en tydlig konsekvens av den avskogning som har skett. Därmed är problemet inte bara begränsat till Amazonas. Medan antalet bränder i Amazonas har bromsats, så har bränder i andra viktiga landskap som Pantanal och Cerrado fortsatt att stiga. I regionen Santa Cruz i Bolivia har 3 500 000 hektar påverkats med över 4 000 familjer och otaliga arter drabbade.

– Ju mer regnskog som försvinner, desto fler djur och växter dör. Det bor också många människor i Amazonas. Om skogen brinner har de inga hem längre. Bränderna får dessutom konsekvenser för oss alla då regnskogen bidrar till att stabilisera klimatet. När man skövlar skog i Amazonas släpps enorma mängder kol ut i atmosfären. Det leder till klimatförändringar, säger Olle Forshed, WWFs expert på regnskog.

Pantanal biom

Cerrado biom

Det är tydligt att bränderna är en del av ett oroväckande mönster. Vi behöver ditt fortsatta stöd för även kunna sätta in förebyggande brandbekämpningsåtgärder.

Mer än 30 000 bränder upptäcktes i Amazonas under augusti vilket är en dubblering jämfört med augusti 2018.”

BRIGADA DE ALTER_resized

VAD HÄNDER NU?

Det här handlar om ett långsiktigt problem, som orsakas av avskogning och kan förvärras av den globala uppvärmningen. Därför behöver vi sätta in förebyggande åtgärder i både Amazonas och i andra viktiga landskap.

  • Avskogningssiffrorna för Brasilien har mer än fördubblats jämfört med i fjol, vilket lett till att även brandfrekvensen ökat i motsvarande omfattning. Vi ser också i statistiken att de tio platser runt om i brasilianska Amazonas som under året har haft högst uppmätt avskogning också har de flesta antalet bränder – Olle Forshed, WWFs expert på regnskog.

En av drivkrafterna till avskogningen av naturskogar i tropikerna – och de resulterande bränderna – är många gånger utbredningen av storskaliga kommersiella grödor såsom palmolja, soja samt kött.  Det innebär att mycket av maten vi konsumerar idag är en del av problemet. För att eliminera avskogning från produktionskedjan behöver vi ert stöd för att fortsätta hålla avskogningen i rampljuset och att uppmana till brådskande åtgärder från världens ledare.

Tillsammans kan vi kämpa för att förbättra våra livsmedelssystem samt fortsätta att stödja förebyggande åtgärder som bekämpar bränder och skyddar människor och djurliv. Allt stöd är viktigt.

Läs mer om varför det brinner på WWF-Bloggen

HUR KAN JAG FORTSÄTTA HJÄLPA TILL?

1. Visa ditt engagemang
Dela på sociala medier och prata med vänner och familj. Det är upp till oss alla att göra detta socialt, ekonomiskt och politiskt oacceptabelt och förhindra att det händer igen i framtiden.  Ju fler röster, desto starkare kan vi höras och kräva brådskande åtgärder.

2. Lär dig mer
Amazonas innehåller över en tredjedel av världens kvarvarande regnskog, men vi förlorar den snabbt. Kunskap är nyckeln till att förstå hur vi kan förhindra den negativa spiralen. Bränderna är en direkt konsekvens av ökande avskogning, olagligt anspråk på mark, boskapsuppfödning och jordbruk. Det är inte ovanligt med bränder vid den här tiden på året, men den stora omfattningen och intensiteten i de bränder vi sett under hösten är sällsynt. Ju större medvetenhet hos allmänhet och konsument, desto bättre val kan vi göra för planeten.

3. Bli Regnskogsfadder och stötta vårt arbete
Som fadder bidrar du till vårt viktiga arbete för att stoppa skövlingen av jordens regnskogar.

Orangeutang-bebis_beskuren

Bli Regnskogsfadder

Hjälp oss stoppa utrotningen!

Bli fadder

Dela gärna:

Senast ändrad 07/09/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se