Gå till huvudinnehållet
Mytilus edulis_mer vitt

Blåmussla, Chilensk blåmussla, Grönmussla

Mytilus edulis, Mytilus chilensis, Perna canaliculus

Blåmusslor lever i havet på stenar, klippbottnar och andra fasta underlag ned till cirka 10 meters djup.

Blåmusslor är ett vanligt inslag längs våra svenska kuster. De sitter ofta i tätt sammanpackade kluster på stenar, klippbottnar eller andra fasta underlag. Både vilda och odlade musslor kommer från bestånd som är uthålligt nyttjade och bra för miljön. Eftersom blåmusslor är effektiva vattenfiltrerare kan musselodlingar lokalt bidra till ett klarare och renare vatten. När musslorna skördas plockas följer gödande näringsämnen med upp ur havet. Vilda musslor skördas ofta med skrapor, vilket orsakar skador på bottenmiljön och andra djur som lever där.
Grönmusslan växer naturligt i vattnen kring Nya Zeeland, men odling förkommer också.

Förekomst

Blåmusslor lever i havet på stenar, klippbottnar och andra fasta underlag ned till cirka 10 meters djup. Blåmusslor är ett vanligt inslag längs våra svenska kuster. De sitter ofta i tätt sammanpackade kluster på stenar, klippbottnar eller andra fasta underlag. Både vilda och odlade musslor kommer från bestånd som är uthålligt nyttjade och bra för miljön. Eftersom blåmusslor är effektiva vattenfiltrerare kan musselodlingar lokalt bidra till ett klarare och renare vatten. När musslorna skördas skördas eller plockas följer gödande näringsämnen med upp ur havet. Vilda musslor skördas ofta med skrapor, vilket orsakar skador på bottenmiljön och andra djur som lever där. Grönmusslan växer naturligt i vattnen kring Nya Zeeland, men odling förkommer också.

Fångstmetoder

Musslor kan skördas endera för hand eller med skrapor. Musselodlingar är vanliga.

WWFs råd

Bra val

  • Odlad i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien (M. edulis)
  • Odlad i Norge, Kina och England (M. edulis)
  • Handplockade i Norge, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (M. edulis)
  • Odlad eller handplockad i Nya Zeeland, sydvästra Stilla havet (P. canaliculus)
  • Odlad i Chile (M. chilensis)

Var försiktig

  • Bottentrålad Danmark, Nordostatlanten (M. edulis)

Låt bli

  • Fiskad med bottenskrapa eller trål, oavsett fångstområde
  • Generellt oavsett produktionssystem och produktionsland (vattenbruk) (se undantag på grönt ljus)

Dela gärna:

Senast ändrad 20/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se