Gå till huvudinnehållet
Clarias_mer vitt

Afrikansk ålmal/Clarias

Clarias gariepinus

Ålmalen är en bredkäftad nattaktiv predator. Den saknar fiskfjäll och är gråsvart på ryggen med en ljusare buk.

Den afrikanska ålmalen är en allätare som främst lever av plankton, ryggradslösa djur, bottenlevande organismer och dött organiskt material.

Ålmalen har en lång och smal kropp med stort huvud och små ögon. Den är en snabbväxande fisk och kan väga 3–7 kilo efter bara 30 dagar i livet. Den når könsmognad vid cirka ett års ålder. En fullvuxen ålmal kan väga upp till 60 kg och bli 1,5–2 meter lång.

Förekomst

Den afrikanska ålmalen är en sötvattensart som ursprungligen hör hemma i Afrika.

Fångstmetoder

Sedan 1970-talet odlas den afrikanska ålmalen i stora delar av Europa, Sydamerika, Afrika och Kina.

WWFs råd

Bra val

  • odlad i slutna landbaserade recirkulerande system (RAS) i Tyskland, Holland och Sverige

Låt bli

  • oavsett fångstområde eller odlingsland

Dela gärna:

Senast ändrad 07/09/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se