Gå till huvudinnehållet
Lax_mer vitt

Lax

Salmo salar

Laxen har en mycket stark instinkt att återvända till sin födelseälv för att leka, och orienterar sig fram med hjälp av älvens specifika doft.

Laxen är en av de vanligaste och mest uppskattade matfiskarna i svenska fiskdiskar idag. Dess föda består främst av kräftdjur, insekter och andra fiskar. Laxen är en vandringsfisk som leker i sötvatten men växer upp i havet. På grund av utbyggnaden av vattenkraft har de naturliga förutsättningarna för laxens förökning gått förlorad i nästan alla Sveriges älvar. Idag finns livskraftiga bestånd endast i ett fåtal av de ursprungliga laxälvarna runt Östersjöns kuster.

Förekomst

Laxen finns i vilt tillstånd i norra Atlanten, Östersjön, vissa sjöar i norra Europa och i Nordamerika. Stillahavslaxen är en släkting. Praktiskt taget all lax som säljs i Sverige är odlad i Norge. En mindre del utgörs av stödutsättningar av frisimmande lax från kraftverkens odlingar och naturligt lekande vildlax. Laxen kan bli upp till 1,5 meter lång och väga 45 kg, men exemplar över 20 kg är ovanliga.

Fångstmetoder

Lax fiskas med laxlinor, laxfällor och garn. Drivgarnsfisket stoppades den 1 januari 2008.

WWFs råd

Var försiktig

  • Odlad i öppna kassar (Norge, Skottland, Irland, Island eller Färöarna)
  • Fiskad med bur/fällor i Östersjön

Låt bli

  • Odlad i Sydamerika
  • Generellt oavsett fångstmetod eller fångstområde
  • Generellt oavsett produktionssystem och produktionsland (vattenbruk) (se undantag på gult ljus)
  • Fiskad med långrev i Östersjön
  • Stödutsatt i avelsprogram från Sverige eller norra Europa

Dela gärna:

Senast ändrad 05/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se