Gå till huvudinnehållet
Pleuronectes platessa_mer vitt

Rödspätta, Stillahavsspätta

Pleuronectes platessa, Lepidopsetta billineata

Rödspättan är en rödfläckig plattfisk med båda ögonen på höger sida.

Rödspättan är en bottenlevande fisk som lever på mjuka bottnar på mellan 20-200 meters djup. Rödspättan kan bli minst 50 år gammal och väga upp till 7 kilo. I Östersjön blir den ca 50 cm lång, men i Västerhavet kan längden uppgå till nästan 1 meter. Rödspättan är huvudsakligen marin, men trivs även bra i bräckt vatten. Den äter bottenlevande ryggradslösa djur och fisk. Leken sker vanligtvis under vintern.

Stillahavsspättan tillhör liksom rödspättan familjen flundrefiskar. Den kan leva på djup upp till 575 meter, men förekommer oftast på djup mellan 0 och 180 meter. Den har en maximal längd på 60 centimeter och kan väga upp till 1,8 kg. Den lever inte lika länge som rödspättan utan blir som mest drygt 20 år.

Förekomst

Rödspättan förekommer i Skagerrak, Kattegatt och i Östersjön upp till Gotland. Den finns längs hela den europeiska kusten och en bit in i Medelhavet. De viktigaste lekplatserna ligger utanför den holländska och belgiska kusten. Rödspätta påträffas även runt Island och Färöarna. Stillahavsspättan lever i norra Stilla havet från norra Mexikos kust upp till Alaska och sydöstra delarna av Berings hav.

Fångstmetoder

Rödspätta fångas huvudsakligen med garn och trål.

WWFs råd

Var försiktig

  • Fiskad med garn eller snurrevad i Nordostatlanten (P. platessa)
  • Fiskad med trål i Skagerrak, Kattegatt, Bälthavet, Nordsjön (P. platessa) (se undantag på rött ljus)
  • Fiskad med trål vid Kanada, nordöstra Stilla havet (L. billineata)

Låt bli

  • Fiskad med bomtrål i Skagerrak, Nordsjön (P. platessa)
  • fiskad med trål i Östersjön (P. platessa)
  • Fiskad med trål i Engelska kanalen, Keltiska havet och vid Irland (P. platessa)
  • Fiskad med bottentrål i Nordostatlanten (se undantag på gult ljus)
  • Fiskad med trål vid USA, nordöstra Stilla havet (L. billineata)

Dela gärna:

Senast ändrad 20/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se