Gå till huvudinnehållet
Glyptocephalus cynoglossus_mer vitt

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

Rödtungan liknar sjötunga (tunga), men har större ögon och är mer långsträckt. Håller man rödtungan mot ljuset är fisken något genomskinlig. Den kan väga upp till 2,5 kg men vanlig storlek i våra vatten är 0,3-1 kg.

Rödtungan är en plattfisk som oftast saluförs som ”sjötunga” eller ”tunga”. Eftersom kontrollen av fisket på rödtunga är dålig och fisket har ökat, bör man gå försiktigt fram. Rödtungan är en plattfisk som håller till på sand- och lerbottnar på 50 till 1000 meters djup. Födan består främst av bottenlevande ryggradslösa djur. Tungan kan leva i över 20 år men på senare år har det blivit sällsynt med exemplar som är över 10 år gamla.

Förekomst

Rödtunga finns i Atlantens nordliga delar utefter Nordamerikas kust och på Europasidan ner till Biscaya, i norra Frankrike. Den återfinns även i Nordsjön samt i de djupare delarna av Skagerrak och Kattegatt.

Fångstmetoder

Den fiskas huvudsakligen med trål och snurrevad. Den förekommer också som bifångst vid räkfiske.

WWFs råd

Var försiktig

  • Fiskad med snurrevad eller trål vid Island
  • Fiskad med snurrevad eller garn i östra Engelska kanalen, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön

Låt bli

  • Oavsett fångstmetod och fångstområde (se undantag på gult ljus)

Dela gärna:

Senast ändrad 20/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se