Gå till huvudinnehållet
Siklöja_mer vitt

Siklöja, Amerikansk siklöja

Coregonus albula, Coregonus artedi

Siklöjan är en stimfisk som förekommer både i sjöar och i Östersjön. Dess ägg, löjrommen, är en eftertraktad delikatess.

Siklöjan tillhör laxfiskarna men blir oftast inte större än 30 cm. Dess föda består främst av kräftdjur och plankton, men den tar även småfiskar och insekter emellanåt. Siklöjan rör sig i de övre vattenmassorna nattetid men går ner på djupare vatten under dagen. Leken sker både på våren och på hösten, vanligen i älvar och åar över sand- eller grusbottnar.

Förekomst

Siklöjan trivs i klara, kalla sjöar i södra och mellersta Sverige upp till Dalälven, samt längs Norrlandskusten, framförallt i Bottenviken.

Fångstmetoder

Siklöjan fångas med siklöjegarn, skötar, ryssjor eller trål.

WWFs råd

Bra val

  • Fiskad med flyttrål och snurrevad i Finland (insjö) (C. albula)
  • Fiskad med garn i Mälaren och Vättern (C. albula)
  • Fiskad med garn i Tyskland (insjö) (C. albula)
  • Fiskad med garn i Lake Superior (Wisconsin) (C. artedi)

Var försiktig

  • Fiskad med garn i Vänern
  • Fiskad med trål i Bottenviken
  • Fiskad med bur i Peipussjön

Låt bli

  • Fiskad i de stora sjöarna (Kanada och USA) (se undantag på grönt ljus)

Dela gärna:

Senast ändrad 20/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se