Gå till huvudinnehållet
Grönsaksodling på tak

Ekosystemtjänster och STÄDER

Planetens biologiska mångfald och ekosystemtjänster är grundläggande förutsättningar för vår överlevnad och välfärd. Städer påverkar den biologiska mångfalden direkt via urbaniseringens effekter i landskapet. Indirekt har städers konsumtion av material och energi än större effekter, inte minst i ett globalt perspektiv.

I den hållbara staden är ekosystemtjänster både i och utanför stadskärnan en nyckeltillgång med en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella. Urban grönska och vatten ger flerfaldigt positiva effekter på biologisk mångfald, klimatreglering och inte minst på folkhälsa och livskvalitet.

Men staden tar inte slut vid stadsgränsen. Dess relationer med omlandet – lokalt, regionalt, globalt – är avgörande komponenter för att tala om en hållbar stadsutveckling.  Genom import och export av material och energi i olika former befinner sig staden i ständigt utbyte. Idag handlar detta inte bara om lokala relationer, utan om ett globalt system av produktion, handel och konsumtion.  Läs WWFs budskap för hållbar stadsutveckling.

ekosystemtjanster-lisen-schultz
Ekosystemtjänster

En film med Lisen Schultz, Stockholm Resilience Centre

Naturens mångfald och processer utför myriader av uppgifter som vi människor är beroende av för vår överlevnad och välfärd. Ekosystemtjänster är ett begrepp som försöker fånga alla de produkter, tjänster och värden som vi får från naturen. Luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, mediciner, bränslen, pollinering, men också de immateriella och känslomässiga värden vi får av naturen – allt kan räknas in bland ekosystemtjänsterna. Många av dessa naturens gratistjänster är omöjliga att ersätta med hjälp av teknik.

Några exempel på ekosystemtjänster:

  • Grundläggande processer som fotosyntes, bildandet av jord och cirkulation av näringsämnen
  • Produkter som erhålls från ekosystem, till exempel mat, mediciner, timmer, fibrer och biobränslen
  • Tjänster som vi får från naturliga processer, till exempel att vatten filtreras i marken, att avfall bryts ner, att växter pollineras och att luften renas
  • Känslomässiga värden som rekreation, skönhet och andliga upplevelser.

Ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling

I den hållbara staden är ekosystemtjänster en nyckeltillgång som står för en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturella. Urban grönska och vatten av hög kvalitet ger flerfaldiga effekter för biologisk mångfald, vatten- och klimatreglering, ökad folkhälsa och livskvalitet. Inte minst viktigt är ekosystemtjänsternas roll att dämpa förväntade klimatförändringar med ökad frekvens av skyfall, översvämningar och värmeböljor.

Men staden tar inte slut vid stadsgränsen. Dess relationer med omlandet – lokalt, regionalt, globalt – är avgörande komponenter för att tala om en hållbar stadsutveckling. Genom import och export av material och energi i olika former befinner sig staden i ständigt utbyte. Idag handlar detta inte bara om lokala relationer, utan om ett globalt system av produktion, handel och konsumtion.

Uppmärksamma ekosystemtjänster i planering och förvaltning

Planerare och beslutsfattare i städer bör använda sig av en integrerad modell för landskapsförvaltning där all användning av mark, luft och vatten planeras över sektorsgränserna så att växande och ibland motstridiga krav på ekosystemen kan hanteras. Konsumtionsperspektivet behöver också komplettera det lokala perspektivet, så att planeringen beaktar både den lokala markanvändningen och den totala konsumtionen av resurser och ekosystemtjänster i ett vidare sammanhang.

En värdering av ekosystemtjänsterna hjälper beslutsfattare att göra väl avvägda planerings-­ och investeringsbeslut. Städer bör investera i ekosystemtjänster och i landskapets ekologiska infrastruktur, till exempel gällande luftkvalitet, vattenekosystem (hav, sjöar, vattendrag), jord­ och skogsbruk, pollinering, gröna korridorer och vandringsvägar, mikrohabitat som kantzoner och våtmarker samt skydd av speciellt utsatta arter.

Förgätmigej (Myosotis scorpioides)

Kungliga Nationalstadsparken

Världsnaturfonden WWF arbetar med att lyfta fram inspirerande och nytänkande exempel inom urban grönska och ekosystemtjänster.

Läs mer om Nationalstadsparken

Jorden

Urban Solutions for a Living Planet

Här beskriver vi projekt i städer från olika delar av världen som jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Till Urban Solutions for a living planet 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett stadsperspektiv?
Välkommen att kontakta oss.

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se