Gå till huvudinnehållet
foto Julie istock

HÄR BERÄTTAR VI MER!

En chans för svenska kommuner att vässa klimatarbetet

– Jag är glad och hoppfull! Vi har fått en otrolig respons i vårt nätverk. Det säger Sabina Andrén, programsamordnare för WWF Cities, om den nya omgången av One Planet City Challenge, som nu drar igång. Kommuner som deltar får kostnadsfri feedback och bedömning samt del av WWFs erbjudanden och kunskapsutbyten.

WWFs One Planet City Challenge är en utmaning till världens städer och kommuner att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid. Utmaningen är världens största och längst pågående i sitt slag. Över 700 städer från nära 70 länder och samtliga världsdelar har hittills deltagit och nu välkomnar vi återigen till en ny omgång!

– Utmaningen startade 2011 och vi gjorde en svensk pilotomgångför att testa hur man kan göra och hur WWF kan bidra till hållbar stadsutveckling. Sedan har vi expanderat internationellt tills vi i den förra omgången engagerade vi 280 städer med omkring 250 miljoner invånare från 50-talet länder, berättar Sabina.

Förhoppningen är nu att öka antalet deltagare ytterligare. WWF Sverige tillsammans med partners och WWF-kontor runtom i världen bjuder in kommuner att delta och bidra till klimatomställningen.

– Det är en härlig känsla att vara del av något större. Vi skapar en kraft tillsammans och jag tror det blir en fantastisk omgång. Vi har många starka kandidater och kanske ökar antalet engagerade städer gentemot förra omgången, säger Sabina.

Målet är att nå en nivå där många städer har mål och handlingsplaner som är kompatibla med Parisavtalet och 1.5-gradersmålet.

– Om vi får en kritisk massa med städer som visar att det finns fungerande arbetsmodeller för att nå 1.5-gradersmålet så ger det en oerhörd kraft i den globala klimatagendan. Det är en nyckel till att fler ska vilja och klara att haka på, menar Sabina.

Flera fördelar med att delta

Städer och kommuner som vill delta i One Planet City Challenge rapporterar sitt klimatarbete på en standardiserad internationell dataplattform. Genom rapporteringen delar kommunen på ett transparent sätt med sig av åtgärder och mål för det lokala arbetet. WWF med experter granskar därefter den inrapporterade datan med hjälp av ett forskningsbaserat utvärderingsramverk. Alla deltagare får feedback med bedömning av sitt arbete och generella råd kring förbättringsåtgärder. Finalister utses från varje deltagande land. Sedan tar den internationella expertjuryn vid med sin bedömning. De väljer först ut nationella vinnare, i Sverige kallat Årets klimatstad. Slutligen utnämns globala vinnare.

Men man måste inte vara en bra klimatstad redan för att delta.

– Nej, vi välkomnar alla. Vårt mål är att det ska finnas något för olika nivåer av ambitioner. Tävlingsmomentet är inte det bärande utan något som gör det lite extra roligt och utmanande. Det viktiga är att tillsammans utveckla och stärka klimatarbetet. Men visst, att delta innebär en viss resurssatsning eftersom det krävs klimatrapportering som grund för deltagandet, berättar Sabina.

Det finns flera fördelar med att delta i One Planet City Challenge. För det första får deltagarna en kostnadsfri extern expertbedömning och strategisk feedback på sitt klimatarbete.

– Städer och kommuner får möjlighet att utvärdera sig själva gentemot Parisavtalet och 1.5-gradersmålet. De får reda på hur väl de ligger i linje med ett rättvist bidrag till en klimatsäker framtid. De får ta del av ett internationellt nätverk för utvärdering. Det är viktigt, för städerna behöver professionell feedback på om de presterar på den nivå som krävs, säger Sabina.

För det andra får städerna möjlighet att tillsammans med andra flytta fram positionerna.

– WWF driver klimatfrågan framåt genom den samlade effekten av alla städers arbete och använder det för policypåverkan på internationell nivå. Så genom att delta i One Planet City Challenge är städer med och höjer ambitionerna i klimatpolitiken. Och de medverkar till att öka efterfrågan på en vetenskapligt baserad klimatpolitik.

För det tredje får de hjälp med att på olika sätt stärka och utveckla klimatarbetet.

– One Planet City Challenge ger städer och kommuner en möjlighet att samarbeta med andra och få uppslag och tips. Denna omgång lyfter vi temat hållbar mobilitet i städer lite extra och erbjuder ett ”mobilitetspaket” för att stödja och utveckla lokalt  policyarbete på detta område. Vi lär oss ett nytt helhetsgrepp som fokuserar på trafikplanering och som provats i flera västeuropeiska städer så som Ghent och Leuven (Belgien) och Birmingham (UK).

Utmaningen ger också en unik möjlighet till utåtriktad kommunikation för att öka medvetenheten i sina städer.

– Deltagande ger ett tillfälle att skapa lokal debatt. Det blir ofta ett spännande lokalt politiskt klimat, öppnar upp samtal och driver på klimatarbetet. Det är något kommunerna tjänar på och de får mycket tillbaka, berättar Sabina.

Nationella och internationella utmärkelser

I maj förra året kunde WWF stolt berätta att Lund tog hem titeln inte bara som svensk utan även som global vinnare i One Planet City Challenge 2021-22 tillsammans med den colombianska huvudstaden Bogotá. Det är första gången som Lund vinner och den internationella juryn prisar studentstaden för ett helhetsgrepp på klimatomställningen.

– Vi behöver städer som visar ledarskap, nu mer än någonsin. Att en svensk kommun utmärker sig i vår internationella stadsutmaning gör oss stolta. Men vi är långt ifrån i mål. Utsläppskurvan måste vända skarpt nedåt och alla samhällsaktörer måste agera. Lund kan inspirera andra och peka på möjligheter och hinder för att snabba på omställningen, sade  Gustaf Lind, WWFs generalsekreterare i pressmeddelandet.

I omgången 2019-20 utsåg den internationella expertjuryn Uppsala till Årets klimatstad i Sverige 2020 i tuff konkurrens med de andra finalisterna Helsingborg och Växjö. Uppsala belönades för sitt starka helhetsgrepp i klimatarbetet och inspirerande arbetsmodeller för att nå sina mål. Helsingborg fick en hedersutmärkelse för sitt arbete med konsumtionsbaserade utsläpp, bland annat för sin framgång med att minska klimatpåverkan från skolmaten. Bland internationella finalister utsågs Mexico City till global vinnare, som av expertjuryn ansågs ha ett imponerande klimatarbete som kan inspirera städer världen över.

Bakgrunden till ett ökat fokus på hållbar stadsutveckling är bland annat att de internationella klimatförhandlingarna gått trögt. Förhoppningar har knutits till att städer, som ofta har inflytande över en rad områden viktiga för klimatet, som energi, transporter och bostäder, själva kan driva omställningen. Över hälften av världens befolkning bor i städer, och urbaniseringen är en stark trend. Globalt står städer redan idag för omkring 70 procent av koldioxidutsläppen och genererar 80 procent av global BNP, och som politiska och ekonomiska centrum har städer också makten att leda omställningen.

Städer alltmer i fokus i klimatfrågan

Sabina Andrén har varit med i One Planet City Challenge sedan starten, och hon anser att städer faktiskt har drivit på omställningen de senaste tio åren.

– Jag tror att den sammanlagda effekten av ickestatliga aktörer, med alla stadsnätverk inkluderade, har varit avgörande för att driva klimatarbetet framåt. Utan det hade vi riskerat fastna i håglöshet och brist på samordning. Vi har sett att städer kan driva på och våga sätta oerhört ambitiösa mål.

– Men det är samtidigt mycket arbete kvar. De flesta av världens städer är långt ifrån att vara på utsläppskurvan för att vi ska klara Parisavtalet och 1.5-gradersmålet. Mitt intryck är att det krävs någon typ av global allians och i den har städerna en nyckelroll, men de kan inte göra allt själva.

Erfarenheten med One Planet City Challenge har gett Sabina Andrén både hopp och ökad medvetenhet om svårigheterna vi står inför.

– Jag känner en stark positiv kraft i vad städerna gör och vad de visar att städer och kommuner kan åstadkomma. Det är verkligen fantastiskt att se en sådan handlingskraft och lokalt engagemang på olika håll i världen. Samtidigt har jag blivit alltmer medveten om vilken enorm utmaning klimatfrågan är, hur brådskande den är och vilket allvar den inbegriper. Vi kan inte sätta all tillit till städer, utan vi måste hjälpa dem att skicka frågan både uppåt och nedåt, till nationella och internationella institutioner och till medborgarna själva.

– Ett arbetssätt jag har blivit inspirerad av, är när kommunerna agerar något av lokala förändringsledare och mobiliserar  aktörer i klimatarbetet, driver på och sätter gemensamma mål. På det sättet jobbar de inte som en enskild samhällsaktör, utan skapar en allians lokalt med större kraft. Och samtidigt en press uppåt.

Förutom att bidra till klimatomställningen är hållbar stadsutveckling också ett positivt mål i sig, enligt Sabina Andrén.

– Ja, klimatomställningen ger ringar på vattnet – det skapar en renare, tystare, grönare stad med smarta system och mer utrymme för människor och mötesplatser. En klimatsäkrad stad innebär en mer människovänlig livsmiljö tror jag.

Många städer som är framgångsrika i klimatarbetet verkar också uppleva ett uppsving, enligt Sabina Andrén.

– Det verkar ge en energikick i arbetet att få något utmanande och intressant att arbeta mot, klimatarbetet liksom lyfter blicken mot den övergripande samhällsutvecklingen. Det ger ansvar men också möjligheter. Det skapar ett uppsving, ger råg i ryggen och kanske också lite stjärnglans – andra kommuner ser vad man gör. Och genom att delta i One Planet City Challenge är det nog lättare att behålla och stärka det politiska stödet för klimatarbetet.

US Handbook
Handbok

Urban Solutions handbok

Här presenteras en rad städer som jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Ladda ner Besök webbplats

OPCC-folder
Översikt

One Planet City Challenge

Läs översikten om WWFs stadsutmaning.

Ladda ner

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens position för hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

Dela gärna:

Senast ändrad 06/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se