Gå till huvudinnehållet
Syngnathus Acus
Natur

Hona, hane eller både och?

I naturen är skillnaden mellan hon och han inte alltid självklar.
Temperatur, ålder, storlek eller social struktur avgör kön bland en rad arter. Medan andra kan vara både hona och hane på samma gång!

Text: Jessica Ångström

Kön bestäms oftast av könskromosomer. Så är det för oss människor och övriga däggdjur. Men i naturen finns många arter med andra varianter. Som de tvåkönade, hermafroditerna*, som kan para sig med sig själva. Kön kan också avgöras av temperatur, ålder, storlek eller social struktur.

Att det överhuvudtaget finns olika kön inom en art är ingen självklarhet. Sexuell förökning har dock visat sig vara en evolutionär fördel. Det fiffiga är nämligen att när arvsmassa från två olika individer (en hane och en hona) blandas, så skapar det stor genetiskt variation i nästa generation. Och arten i sin helhet har då lättare att överleva när yttre faktorer ändras, som förändringar i klimatet.

Men om det är svårt att hitta andra individer av samma art kan det vara praktiskt att ha två kön, som hermafroditer. Det finns till och med arter som kan para sig med sig själva!

Samtidigt finns det arter där honorna inte behöver para sig överhuvudtaget, så kallad jungfrufödsel. Avkomman är en exakt kopia av modern. Det här kan vara en bra strategi om man behöver föröka sig snabbt och bli många. Bladlöss är ett exempel på en art som använder sig av denna metod. (Kallas partenogenes).

Här är fler fantastiska exempel som visar att kön i naturen inte alltid är vad man tror.

Male Cuckoo wrasse (Labrus mixtus), Plymouth, Devon, England, UK, June

Könsbyte som styrs av omgivningen

Den vackra blågyltan ser ut att höra hemma i tropiska vatten, men finns längs svenska västkusten. En hane lever med ett stim av honor. Om hanen försvinner från gruppen kommer den största honan att ta hans plats. Hon byter kön och blir hane inom några dagar, och växer till sig och får hanligt utseende med lysande blå och orange teckning på några veckor. Honorna är brunorange. De individer som föddes som hanar redan från början har också en sådan rödbrun färgteckning.

Blågylta, Labrus mixtus, hanne. Foto: NATUREPL.COM/LINDA PITKIN/WWF

Byter kön efter en viss tid

Räkor byter kön efter en viss tid. När de vuxit till sig och blivit stora byter de från hane till hona. Det är bra att vara stor när man ska bära på många ägg! Kallas sekventiell hermafroditism. 

Nordhavsräkan, alltså de räkor vi ofta äter, är ett exempel på detta. Hanarna fungerar som hanar tills de blir två år och byter sedan kön. Som hona bär räkan uppemot 3 000 ägg mellan bakkroppens ben hela vintern. Lever i  Nordsjön.

Edible snail, Stockholm Archipelago, Sweden

Tvåkönad kan befrukta sig själv

Vinbergssnäcka, daggmask och havstulpan är alla hermafroditer*, alltså tvåkönade. Det betyder att de kan välja om de ska agera hona eller hane, vem som helst kan alltså para sig med vem som helst. Vilket underlättar när man är långsam och har svårt att hinna leta upp en lämplig partner av motsatt kön.

Havstulpanen är ett litet kräftdjur, som sitter fast på hårda underlag under ytan som bryggor, båtar och stenar. Därför måste den para sig med någon som sitter nära. Havstulpanen har därför utrustats med en av djurvärldens längsta penisar (i förhållande till kroppsstorlek) för att kunna nå över till närmsta granne.

Vissa arter kan till och med befrukta sig själva.  Det hör dock till ovanligheterna. En sådan art är mördarsnigeln. Många arga trädgårdsägare har fått erfara hur snabbt och effektivt mördarsniglar kan föröka sig!

Hästskoräkor är små urtidsdjur som ibland dyker upp i vattenpölar på det öländska Alvaret. Honorna har små mängder testikelvävnad vilket innebär att alla kan lägga befruktade ägg. Äggen kan ligga och vänta på rätt förhållanden i 30 år innan de kläcks.

*Hermafroditos, sonen till de grekiska gudarna Hermes och Afrodite var till hälften man, till hälften kvinna.

Vinbergssnäcka, Helix pomatia. Foto: WILD WONDERS OF EUROPE/
ORSOLYA HAARBERG/WWF

Syngnathus Acus

Kantnålen är en slank släkting till den bedårande sjöhästen. Den lever längs med Sveriges kuster, om du någon gång har sett ett smalt snöre flyta runt i vertikalt läge har du kanske sett en kantnål!

Det finns flera arter i Sverige. Bland kantnålar är könsrollerna ombytta. Honorna placerar äggen i en skåra som löper längs med hanens buk. Hanen bär äggen i ungefär fyra veckor. När äggen kläcks ser det faktiskt ut som att hanen föder fram levande minikantnålar.

Större kantnål, Syngnathus acus. Foto: NATUREPL.COM/LINDA PITKIN/WWF

_WW1324723-Eko2-24

Honungsbin lever i samhällen med tusentals individer, alla med bestämda arbetsuppgifter utifrån kön och ålder.

Drottningen parar sig med flera hanar/drönare och kan själv styra när äggen i hennes kropp ska befruktas. Om de inte befruktas utvecklas de till hanar eller drönare, om de befruktas utvecklas de till honor. Beroende på vilken typ av mat honlarverna matas med kommer de utvecklas till nya drottningar eller arbetare.

De allra flesta blir arbetare, alltså honor. Fysiskt mindre än drottningen och sterila. Ett tredje kön som skiljer sig från drottningen både i utseende och funktion.

Honungsbi, Apis mellifera, arbetare som flyger över blommande krokus. Foto: Ola Jannersten

Baby loggerhead turtles hatching

Sköldpaddor och krokodiler lever både på land och i vatten, men gräver ned sina ägg i marken där de ligger skyddade från både rovdjur och stora temperaturskillnader. Temperaturen i sanden avgör om fostren utvecklas till hanar eller honor. Varmare temperatur ger honor, lite svalare ger hanar.

Oäkta karettsköldpadda, Caretta caretta.

Whooper swan (Cygnus cygnus).

Djur av samma kön som parar sig, fostrar ungar eller lever sida vid sida är inte ovanligt. Homosexualitet bland djur har observerats hos 1 500 olika arter.

Det kan handla om parning och sexuell njutning, men också uppvaktning, parbildning, föräldraskap och tillgivenhet. Ibland tillfälligt och ibland i livslånga relationer. För några år sedan fick ett par gay-gravänder i Malmö stor uppmärksamhet.

Även svanar av samma kön kan bygga bo och föda upp ungar tillsammans, till exempel genom att hanarna lockar en utomstående hona att lägga ägg i deras bo. Detta har observerats också bland skrattmåsar och gräsänder.

Sångsvan, Cygnus cygnus. Foto: Ola Jannersten

Northern goshawk, (Accipiter gentilis), young female.

Hos däggdjursarter som gråsäl, människa och björn är hanarna större än honorna. Att vara stor och stark är en fördel för revirhävdande hanar som konkurrerar om samma honor. Men i djurvärlden finns många exempel där det är tvärtom. Pärlugglans och duvhökens honor är större än hanarna. En stor kropp är bra för att kunna producera ägg och hålla sig varm under ruvning.

Hanarnas nätta kroppar passar för smidig jakt mellan skogens trädstammar. Hanen jagar både till hona och ungar. Honan blir allt tjockare och kan bli dubbelt så tung som den hårt arbetande hannen.

Duvhök, Accipiter, gentilis, ung hona. Foto: Ola Jannersten

Dela gärna:

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se