Gå till huvudinnehållet
DJI_0052-Eko2-24
Natur

I Madagaskar återskapas förstörda mangroveskogar

Vi gjorde det tillsammans. Tack vare ditt stöd kan WWF arbeta för att livet i haven.
Så skyddar och återskapar vi mangroveskogarna.

För människor som bor längs kusterna i tropiska områden är mangroven livsviktig – den ger mat och försörjning, ved och byggmaterial.

Madagaskar har den näst största utbredningen av mangrove i västra Indiska oceanen. Men stora områden har förstörts. Träd huggs ner för att bli kol, för att anlägga risfält och betesmarker. WWF har i snart 20 år arbetat för att skydda och återskapa Madagaskars viktiga mangroveskogar, sida vid sida med människor som bor längs kusten.

Över 50 000 hektar mangroveskog har skyddats och sköts nu av lokala organisationer. WWF stödjer också utvecklingen av ekoturism, hållbart fiske, biodling, tångodling och fiskodling för att hjälpa lokalbefolkningen att långsiktigt och hållbart förvalta sina kuster.

DSC_2551_00001-Eko2-24

Därför är mangroven så viktig

Dessa knotiga sumpskogar är ovärderliga – de dämpar effekten av stormar och hejdar jorderosion. Det skyddade vattnet vid trädens rötter är yngelplats och uppväxtområde för en mängd fiskarter. Många fågelarter häckar i mangroven, som dessutom fångar upp kol och därmed bidrar till att motverka klimatförändringarna.

DJI_0033–Eko2-24

Naturskydd som ger jobb

Restaurerade våtmarker ger lokalbefolkningen nya möjligheter till ökade inkomster från ekoturism. Med stöd av WWF har människor runt Ankazomborona på Madagaskars nordvästra kust byggt fågeltorn, guider har utbildats och områdets enastående natur marknadsförs internationellt. Målet är att öka lokalbefolkningens möjligheter till hållbar försörjning som inte utarmar utan istället skyddar de viktiga mangroveskogarna. Området fungerar nu också som inspiration för andra kustsamhällen.

WWF Ambilobe-27-Eko2-24

Massor med ny mangrove

I mars spreds över ett halv ton mangrovefrön i Menabe-regionen. Med innovativa metoder kan stora områden snabbt restaureras. Drönare underlättar särskilt där det är svårt för människor att ta sig fram.

Samtidigt ställde över 400 personer upp och planterade runt 450 000 mangroveplantor i delvis förstörda mangroveskogar. Lokalbefolkningen arbetar nu med att övervaka och sköta den nyplanterade skogen, med stöd från WWF och lokala myndigheter. Förhoppningen är att mangroven ska öka tillgången på fisk och därmed också möjligheterna att försörja sig på fiske.

Fler områden ska planteras på liknande sätt de kommande åren.

Dela gärna:

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se