Gå till huvudinnehållet

WWF välkomnar rekommendationer från oberoende granskning

I mars 2019 tillsatte WWF en oberoende kommission om anklagelser att statligt anställda parkvakter begått övergrepp i nationalparker där även WWF har projekt – bland annat i Afrika och Asien. Den 24:e november  presenterades panelens utredning, som letts av FNs tidigare högkommissarie Navi Pillay.

skog

–Vi tar rapportens slutsatser på största allvar och känner starkt med de som drabbats, säger WWFs internationella generalsekreterare Marco Lambertini.

Panelens rapport (Embedding Human Rights into Nature Conservation: from Intent to Action), har granskat hur WWF agerat när anklagelserna kom, vad som gjorts och gett rekommendationer för framtiden.

–Kränkningar av mänskliga rättigheter kan inte accepteras under några omständigheter och går emot våra grundläggande värderingar. Det är därför vi beställde denna oberoende rapport, säger Pavan Sukhdev, ordförande för WWF International.

–WWF arbetar med lokalbefolkningar och samhällen runt om i världen. Vi inser vårt ansvar att lyssna på deras röster, stå upp för deras rättigheter och engagera dem i vårt arbete. Vi beklagar djupt att enskilda personer har drabbats säger Marco Lambertini.

Övergreppen som statliga parkvakter anklagats för har inte utretts juridiskt i rapporten, eftersom vare sig panelen eller WWF är rättsvårdande organ som har mandat att utreda brott.
Rapporten visar att inga WWF-anställda begått övergrepp eller uppmuntrat andra till kränkningar av mänskliga rättigheter. Inga tecken finns heller på att WWF köpt eller upphandlat vapen åt parkvakter eller myndigheter. Men brister har funnits i WWFs interna kontrollsystem och organisationen har inte konsekvent levt upp till sina egna regelverk på alla platser.
WWF har sedan kommissionen tillsattes infört en rad åtgärder för att stärka arbetet och värna mänskliga rättigheter i naturvårdsarbetet. Organisationen är fast besluten att fortsätta driva projekt i några av världens mest sårbara områden tillsammans med lokalsamhällena.

Läs mer om den oberoende granskningen och rapporter här: panda.org/review

Uppdatering 2021:

WWF’S MANAGEMENT RESPONSE TO THE INDEPENDENT REVIEW: YEAR 1 IMPLEMENTATION UPDATE

Uppdatering 2022:

WWF’S MANAGEMENT RESPONSE TO THE INDEPENDENT REVIEW: YEAR 2 IMPLEMENTATION UPDATE

Senast ändrad 14/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se