Gå till huvudinnehållet
Potatis_ Couleur från Pixabay

One Planet Plate-menyer på svenska råvaror

One Planet Plate guidar till hållbara måltider som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden – måltider för en levande planet. Nu finns även recept som inspirerar till att välja lokala råvaror och gynna Sveriges bönder och odlare!


One Planet Plate med svenska råvaror.
Sverige har potential att odla mycket mer av vegetabilierna vi äter än vad vi gör idag. För att inspirera både konsumenter och odlare har WWF ihop med LRF tagit fram veckomenyer med frukostar, luncher och middagar som tillsammans klarar kraven i måltidskonceptet One Planet Plate och där råvarorna också kan odlas och produceras i Sverige. Menyerna finns i tre varianter – uppdelade efter Sveriges odlingsjord och mark.

Besök receptbanken

 

SVERIGES ODLINGSJORD OCH MARK

I Sverige har vi många duktiga odlare och bönder som bidrar till att utveckla odlingssystemen, använder mindre bekämpningsmedel och successivt minskar produktionens klimatpåverkan.

Odlingsjorden och förutsättningarna för odling är olika i olika delar av landet. På kartan nedan ser du en grov uppdelning av landet i tre bygder: Skogs- och mellanbygd, Grönsakstät slättbygd och Bygd med ärt- och bönodling*. Självklart finns det variationer inom de olika bygderna. Nedan ser du veckomenyer för de olika bygderna. Leta gärna upp den bygd som bäst motsvarar där du bor, välj den veckomenyn och låt dig inspireras! Vill du testa recepten? Gå in i Receptbanken där ett urval finns.

Skogs- och mellanbygd:

Övre och nedre Norrland, men också mellersta Sveriges skogsbygder (t.ex. Bergslagen) och Götalands skogsbygder (t.ex. sydsvenska höglandet).

Grönsakstät slättbygd:

Götalands- och Svealands slättbygder (t.ex. Östgötaslätten, Vänerslätten, Skåne-Hallands slättbygd och Mälaren- & Hjälmarebydgen).

Bygd med ärt och bönodling:

Götalands mellanbygder – t.ex. Sydsvenska mellanbygden samt Öland och Gotland.

 

 


*Kartan är en förenkling av Jordbruksverkets ”Områdesindelningar i lantbruksstatistiken” 

 

 

Recept

Principen för veckomenyernas klimatbudget är att om du äter klimatsmart de flesta dagarna, finns det ett utrymme för lite mer klimatbelastande rätter till fest och speciella dagar. Menyerna innehåller därför mycket färgglatt från växtriket men även mindre mängder ost och ägg för de som äter animaliska livsmedel. För den som väljer att äta kött finns också vilt och en måltid med naturbetesbiff.

OnePlanetPlate-veckomeny juni 2020_page-0002

Veckomeny grönsakstät slättbygd

LADDA NER

OnePlanetPlate-veckomeny juni 2020_page-0003

Veckomeny bygd med ärt och bönodling

LADDA NER

Kriterier för one planet plate

För att en måltid ska kunna kallas One Planet Plate behöver den uppfylla krav för klimatet och den biologiska mångfalden.

Krav för klimatet: Måltiden ska klara en klimatbudget på max 0,5 kg CO2e/måltid.

Krav för den biologiska mångfalden: Om kött eller fisk ingår i måltiden behöver de ha grönt ljus i WWF Köttguiden och Fiskguiden. Även ost och ägg ska ha grönt ljus i Köttguiden. För växtbaserade ingredienser är kravet att potatis, spannmål, raps, lök och morötter ska vara ekologiskt certifierade (t.ex. KRAV eller EU-ekologiskt). Övriga växtbaserade ingredienser får gärna vara ekologiska, men det är inte ett krav.

Utförliga kriterier för One Planet Plate 2019 kan du ladda ner som pdf här.

 

Maxgräns för klimatpåverkan

Värdet anges i  mängd koldioxidekvivalenter.

  • Frukost: 0,4 kg CO2e
  • Lunch eller middag: 0,5 kg CO2e
  • Veckomeny *: 11 kg CO2e

* I en veckomeny ingår frukost, lunch, middag och snacks/mellanmål för 7 dagar. Dryck ingår ej. Klimatbudgeten kan användas på olika sätt. T.ex. kan det vara en dagsbudget på 1,6 kg CO2e. Eller en veckobudget för luncher där fem luncher tillsammans klarar (5 x 0,5=) 2,5 kg CO2e.


Vi har utgått från att vi ska hålla oss inom ramen för Parisavtalet med målet att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Tillsammans med forskare har vi räknat fram en gräns för hur mycket växthusgaser en måltid får släppa ut för att vi ska klara målet. Värdet anges i koldioxidekvivalenter (CO2e) som är det vanligaste måttet på utsläpp av växthusgaser. Att räkna ut klimatgränserna för One Planet Plate är komplicerat och det finns osäkerheter, men ledande forskare har godkänt hur vi räknat.

Kriterier för biologisk mångfald

Ingredienserna i en One Planet Plate-måltid måste klara följande kriterier:

  • Kött, OST, ÄGG: Ska ha grönt ljus i WWFs Köttguide.
  • Fisk: Ska ha grönt ljus i WWFs Fiskguide.
  • Vegetabilier: Ekologiskt certifierade spannmålsprodukter, potatis, lök, morötter och raps krävs.

 

Läs mer

One-Planet-Plate

Om One Planet Plate

Läs mer om One Planet Plate och matens påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden.

läs här

gronsaker-shutterstock2054835

Hållbar mat för hälsans skull

Planetsmart och hälsosamt går hand i hand. Att äta mer från växtriket och mindre kött gynnar inte bara vår planet – det är dessutom bra för vår hälsa.

LIVSMEDELSVERKET OM KÖTT

Film_köttguiden_paul

One Planet Plate bygger på vetenskap och forskning

Under utvecklingen av One Planet Plate har WWF hämtat värdefull input från forskarvärlden genom ett vetenskapligt råd bestående av forskarna Elin Röös på SLU, Line Gordon på Stockholm Resilience Centre och Ulf Sonesson på RISE. Flera forskare har bidragit genom medverkande i workshops, och vid faktainsamling. Kommunikationsbyrån Futerra och hållbarheltskonsulterna U&We har bidragit med strategisk kompetens. Alla beslut om konceptet har fattats av WWF.

Märkning med stickprovskontroll

One Planet Plate-märkningen bygger på egenkontroll och stickprovskontroller hos alla som använder symbolen.

Kontakt

För kontakt, frågor och synpunkter om One Planet Plate.

mat@wwf.se

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Välj betalsätt

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se