Gå till huvudinnehållet

Nyheter|12 jun, 2018

Viktigt för åtta av tio svenskar att värdefull skog skyddas från att huggas ner

gammelskog-foto-ola-1-2.jpg

Åtta av tio tillfrågade svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning – för varannan är det mycket viktigt. Två av tre svenskar anser också att sätt att bedriva skogsbruk på som riskerar att skada svensk skog och vatten borde förbjudas. Det visar en färsk SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF om svenskars inställning till den svenska skogen. 

Åtta av tio tillfrågade svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning – för varannan är det mycket viktigt. Två av tre svenskar anser också att sätt att bedriva skogsbruk på som riskerar att skada svensk skog och vatten borde förbjudas. Det visar en färsk SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF om svenskars inställning till den svenska skogen.

– Efterfrågan på svensk skogsråvara har kanske aldrig varit så stor som nu, men det är viktigt att vi inte brukar skogen för intensivt. Undersökningen tyder på att svenskarna vill se ett mer hållbart skogsbruk. Det sänder en stark signal till våra beslutsfattare att se till att de metoder som används inte äventyrar djur och natur, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Nästan varannan håller också med i påståendet att regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser för att öka skyddet av gammal naturskog. När samma fråga ställdes 2015 uppgav var femte svarande att de instämde mycket väl i påståendet – i årets undersökning har den andelen ökat till var fjärde.

Även om resurserna för skydd av skogen har ökat sedan 2015 är behovet fortsatt stort.

– Mer resurser till skogsskydd skulle vara en trygghet för markägare med stora naturvärden eftersom det ger bättre möjligheter att snabbt få ersättning för den skog som bör skyddas, säger Linda Berglund, skogsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Fler resultat ur undersökningen
-80 % av svenskar uppger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem att Sverige skyddar skogar med höga naturvärden från att huggas ned– tre procent uppger att det inte är viktigt, resterande är osäkra eller svarar neutralt på frågan.

-67 % av svenskar instämmer i påståendet att sätt att bedriva skogsbruk som skadar skog och vatten bör förbjudas. 7 % instämmer inte i påståendet, resterande är neutrala eller osäkra.

WWFs krav
Inför valet den 9 september satsar WWF på att lyfta frågor om svensk skogspolitik högre upp på den politiska agendan. Det svenska skogsbruket är inte hållbart som det ser ut idag; skyddet är för litet, arter hotas och ett allt mer intensivt skogsbruk sker på ekosystemens bekostnad. WWF driver därför att politikerna – oavsett partifärg - ska reformera skogspolitiken så att den håller sig inom naturens gränser. Den kommande mandatperioden bör regeringen ta beslut om:

  •  En ny utredning av skogspolitiken inklusive en ny skogsvårdslagstiftning
  •  Att skogsvårdslagen förs över så att den ryms inom miljöbalken
  •  Att ändra ägardirektivet och förtydliga Sveaskogs roll som föredöme för hållbart skogsbruk och säkerställa att det statliga bolaget inte avverkar av statens skyddsvärda skogar
  •  Att stoppa intensifieringen av skogsbruk som sker på bekostnad av ekosystem
  •  Att avsätta 4 miljarder per år för skydd av värdefull skog och natur
  •  Undersökningen genomfördes av SIFO med webbintervjuer under perioden 25-30 maj med svenskar i åldrarna 18-79 år.
  •  

För mer information, kontakta:
Linda Berglund, skogsexpert på WWF, 073 274 42 88
WWF pressteam, press@wwf.se, 08-546 575 00, Marie von Zeipel, 070-629 10 77

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se