Gå till huvudinnehållet

Nyheter|01 dec, 2023

Det finns ingen plats för fossila bränslen i ett konkurrenskraftigt Europa

Delegation lämnar över öppet brev till Romina 23FINAL
En delegation från de stora företag som med WWF skrev öppna brevet till klimatministern lämnade över det i fredags den 1 december 2023. Gustaf Lind och David Mjureke från WWF närmast Romina Pourmokhtari i bild.

I samband med COP28 lämnade en delegation av storföretag och WWF över ett öppet brev till klimatministern med önskemål att regeringen höjer klimatambitionerna. WWF, UN Global Compact Network Sweden och en rad svenska storföretag har också skrivit en gemensam debattartikel som publicerats i Dagens Industri, och här nedan.

Läs öppna brevet till klimatminister Romina Pourmokhtari här.

Publicerad i Dagens Industri den 1/12-2023

Vid FN:s 28:e årliga klimatkonferens (COP28) som just nu pågår avslutas den första översynen av hur världen presterar i förhållande till Parisavtalets målsättningar. Det är uppenbart att länderna har bakläxa att vänta för om utsläppen följer nuvarande klimatåtaganden kommer den globala utsläppsbudgeten som är förenlig med 1,5-gradersmålet att vara helt förbrukad inom tio år.

Det huvudsakliga temat för COP28 är global ambitionshöjning. Parisavtalet innehåller en mekanism som innebär att varje land (eller region i EU:s fall) successivt ska skärpa sitt klimatåtagande så att det hela tiden avspeglar den högsta möjliga ambitionsnivån, givet landets förutsättningar. Inom EU ska EU-kommissionen presentera förslag till 2040-mål för unionen senast sex månader efter COP28. EU ska därefter under 2025 lämna in ett nytt klimatåtagande till FN. EU:s beslutsprocess för nya klimatmål är således direkt kopplad till de internationella klimatförhandlingarna om en global ambitionshöjning. Ett annat huvudtema för COP28 är utfasning av fossila bränslen.

Den globala marknaden för varor och tjänster som bidrar till den gröna omställningen växer snabbt vilket utgör en enorm möjlighet för svenska företag som ofta leder omställningen inom sina branscher. För att kunna ta vara på detta krävs dock att politiken skapar rätt förutsättningar och incitament för näringslivet genom högt ställda klimatmål och styrmedel som premierar företag i framkant.

Företag kan göra - och ska göra - mycket på egen hand men politiken måste dra åt samma håll för att omställningen ska lyckas. Exempelvis behöver EU:s klimatmål och styrmedel ta sin utgångspunkt i Parisavtalet, principen om att förorenaren ska betala behöver tillämpas fullt ut inom EU och förutsättningar måste komma på plats för ökad elproduktion samtidigt som fossila bränslen fasas ut.

Förbränning av fossila bränslen ger upphov till nästan 90 procent av alla koldioxidutsläpp. En fastställd tidsram för utfasning av fossila bränslen inom samtliga sektorer inom EU skulle bidra till ökad tydlighet och mer förutsägbara spelregler för näringslivet och samhällets övriga aktörer. Rysslands invasion av Ukraina har också understrukit den sårbarhet som följer av fortsatt europeiskt beroende av fossila bränslen. Beslut om att fasa ut fossila bränslen inom EU gynnar energisäkerhet, folkhälsa samt framväxten av ett hållbart och livskraftigt näringsliv som är konkurrenskraftigt även på sikt.

Vi företag vet att en klimatomställning av våra verksamheter inte bara är nödvändig för vår planet - den är också en nyckel till lönsamhet i framtiden. Vi investerar för att minska utsläppen, bland annat genom direkt och indirekt elektrifiering, ökad cirkularitet och effektivare användning av energi och material. Men för att klimatomställningen och vi som företag ska lyckas behöver Sverige vara en pådrivande kraft för höga europeiska klimatambitioner. Inför COP28 och de kommande förhandlingarna inom EU och FN vill vi därför uppmana den svenska regeringen följande:

  • Verka för ett klimatneutralt EU till 2040. Sverige bör verka för att EU siktar mot klimatneutralitet senast 2040 och som minst minskade nettoutsläpp med 90–95 procent. EU uppnår klimatneutralitet när utsläppen av växthusgaser inom unionen inte längre överstiger upptagen. Regeringen bör också ta fasta på att EU:s klimatpolitiska råd konstaterat att EU behöver minska utsläppen snabbare än vad nuvarande 2030-mål kräver för att EU ska uppfylla sin del av Parisavtalet.
  • Fasa ut all användning av fossila bränslen inom EU. Sverige bör verka för en fullständig utfasning av fossila bränslen inom EU genom beslut som innebär att användningen av kol upphör omkring 2030, naturgasen fasas ut på mitten av 2030-talet (ej biogas) och oljan till 2040. All subventionering av fossila bränslen inom EU bör också skyndsamt upphöra, samtidigt som sårbara grupper i samhället som på kort sikt drabbas av ökade kostnader till följd av klimatåtgärder kompenseras.

EU har starka skäl att sätta ambitiösa klimatmål och bli den första regionen i världen som fasar ut fossila bränslen. De europeiska företagens globala konkurrenskraft kommer att stärkas av att de ställer om i linje med 1,5-gradersmålet. Att näringslivet utvecklas i den riktningen är således avgörande för att säkra jobben och välfärden både i Sverige och inom EU. Om politiken skapar rätt förutsättningar kan näringslivet bli den effektiva och fossilfria motorn i klimatomställningen.

Philip Thormark, Executive Director, UN Global Compact Network Sweden

Gustaf Lind, Generalsekreterare, WWF Sverige

Christina Friborg, Hållbarhetsdirektör, SSAB

Fredrika Klarén, Hållbarhetschef, Polestar                    

Andreas Follér, Hållbarhetschef, Scania                                  

Karen Pflug, Chief Sustainability Officer, IKEA (Ingka Group)      

Åsa Domeij , Hållbarhetschef, Axfood

Henrik Henriksson, VD, H2GS                             

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells Group                               

Kerstin Lindvall , Hållbarhetsdirektör, ICA Gruppen

Annika Ramsköld, Hållbarhetschef, Vattenfall                                

Maria Häger, Kvalitets- och hållbarhetsdirektör, HKScan Sweden AB

Kajsa-Lisa Ljudén, Head of Sustainability, Löfbergs

Fredrik Hellman,  Miljöchef, AstraZeneca AB             

Emelie Hansson, Hållbarhets- och kvalitetschef, Martin & Servera Gruppen                   

Luisa Book , Hållbarhetschef, Axel Johnson AB                      

Magnus Kuchler, Styrelseordförande och Sverigechef, EY Sweden                                

Henrik Tegnér, Strategi- och hållbarhetschef, AFRY             

Erik Wottrich, Hållbarhetschef, Tele2                            

Christoffer Carlsmose, Hållbarhetschef, Menigo

Elisabeth Schylander, Hållbarhetschef, Building Sweden NCC      

Karin Brinck, Global hållbarhetschef, H&M brand

Läs mer om COP28 här.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 01/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se