Gå till huvudinnehållet

Nyheter|29 jul, 2019

Ghana på väg att offra sin regnskog och vattenförsörjning för ny bauxitgruva

atewa_forest_photo_credit_jeremy_lindsell
Atewa-skogen, Ghana.

Trots starkt motstånd från lokalsamhällen och internationella bevarandeorganisationer verkar regeringen i Ghana fast besluten att godkänna brytning av bauxit i Atewa-skogen som är ett globalt viktigt ekosystem med ett unikt växt- och djurliv och vattenförsörjning till 5 miljoner människor.

Skriv på för skydd av skogen

Regeringens senaste beslut att skicka in bulldozrar för att påbörja vägbyggen in i området, visar att myndigheterna har bestämt sig för att fortsätta med det kontroversiella gruvprojektet. En färdigställd bauxitgruva kommer att förstöra Atewa-skogen som räknas som en av jordens viktigaste hot spots för biologisk mångfald, med fler än 100 globalt hotade arter.

— Trots regeringens påståenden skulle bauxitbrytningen för evigt förstöra Atewa-skogen och lämna utrotade arter och uttorkade vattenkällor i sitt kölvatten, säger Daryl Bosu, som är biträdande nationell chef för A Rocha Ghana. Det är fortfarande inte för sent för regeringen att stoppa den här katastrofala gruvan och istället satsa på Ghanas otroligt rika och värdefulla naturarv samt ta hänsyn till de fem miljoner invånare som är beroende av Atewa-skogens vattenkällor.

Mustaschbiätare. Atewa-skogen, Ghana.

Utrotningshotade arter i fara

Till skillnad från Ghanas befintliga bauxitgruva i Awaso, som lokalbefolkningen beskriver som en ”öken av röd lera”, är Atewa-skogen full av liv, hem för minst 50 däggdjursarter, fler än 1 000 växtarter, minst 230 fågelarter inklusive Mustaschbiätare, och fler än 570 arter av fjärilar, varav en del inte finns någon annanstans i världen.

Bauxit är det huvudsakliga råmaterialet för framställande av aluminium, och en gruvbrytning i Atewa-skogen skulle driva ett antal arter ännu närmare utrotning, däribland den hotade markattsliknande apan Cercocebus lunulatus, de kritiskt hotade grodorna Conraua derooi och Phrynobatrachus afiabirago, en grodart som upptäcktes först 2017.

Atewa-skogen blev reservat redan 1926 och källflöden i skogen förser floderna Birim, Densu och Ayensu med vatten, det vatten som är livsviktigt för både lokalsamhällen och miljontals människor nedströms, inklusive huvudstaden Accra.

5 miljoner människor är beroende av Atewa-skogen för sin vattenförsörjning.

Alarmerande förlust av regnskog

Regeringens beslut att börja avverka Atewa-skogen kommer bara en månad efter den mycket uppmärksammade rapporten från FN:s vetenskapspanel rörande biologisk mångfald och ekosystemtjänser (IPBES).  En rapport som visar på den globalt kritiska förlusten av biologisk mångfald och de konsekvenser det kommer leda till för mänskligheten. Rapporten kräver brådskande globala åtgärder för att vända trenden.

En nyligen offentliggjord rapport från Global Forest Watch har visat att avverkningen av Ghanas tropiska primära regnskog var 60 procent högre 2018 än 2017, vilket är den största ökningen i världen.

Mustaschbiätare, Atewa-Skogen.

— FNs senaste rapport (IPBES-rapporten) om biologisk mångfald är kristallklar: skydda det vilda djurlivet annars kommer allt liv på jorden att drabbas, inklusive vi människor. Ghanas regering har här ett unikt tillfälle att bevara sitt lands viktiga ekosystem, som är avgörande för den globala miljöns hälsa, genom att utse Atewa-skogen till nationalpark, säger Russ Mittermeier, ordförande för IUCN SSC Primate Specialist Group samt naturvårdschef på Global Forest Watch

— Ghanas regering måste prioritera det som är ovärderligt för Ghanas folk: Atewa-skogen är kronjuvelen i landets biologiska mångfald och vattenkällan för tre stora flodsystem, säger Frederick Kwame Kumah, regionchef för WWF Africa. Bauxitbrytningen i Atewa kommer att orsaka ofattbar förstörelse av skogs- och flodekosystemen och direkt påverka invånarnas möjligheter till försörjning.

— Gruvdrift i Atewa-skogen kommer inte bara att leda till slutet för flera arter, inklusive två endemiska grodor, utan även fungera som ett mycket dåligt föredöme för att visa hur  gruvdrift kan bedrivas utan miljökonsekvensbedömning i områden som är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Vi uppmanar Ghanas regering att avbryta projektet innan det är för sent, tillägger Simon Stuart, Director of Strategic Conservationpå organisationen Synchronicity Earth.

Skuld till Kinaföretag

Vinsterna från bauxitgruvan ska användas för att återbetala det kinesiska företaget Sinohydro för genomförda infrastrukturprojekt i Ghana.

SRK Consulting, ett globalt bolag med kontor i Europa och USA, har fått projekteringsuppdraget för gruvan och de första rapporterna ska vara färdigställda nu i juni.


Hjälp WWF protestera mot gruvan

A Rocha Ghana ingår i en koalition av bevarandeorganisationer med över 15 miljoner supportrar världen över som uppmanar Ghanas regering att överge planerna på en bauxitgruva och istället utse Atewa-skogen till nationalpark. Över 20 000 personer har redan undertecknat en protestlistasom uppmanar regeringen att lägga ned gruvprojektet och i stället skapa en ny nationalpark – Atewa Forest National Park.

Skriv på för skydd av skogen

År 2016 publicerade A Rocha och partners en rapport som visade att skydd av Atewa-skogen som en nationalpark med en välskött buffertzon – i stället för brytning av bauxit – skulle generera det högsta ekonomiska värdet för landet i 25 år med väldiga fördelar för samhällen både uppströms och nedströms.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se