Gå till huvudinnehållet

Nyheter|06 feb, 2024

Glädjande besked: Forskare har spårat fler än 700 snöleoparder i Indien

Snow leopard, Hemis National Park, India
A remote camera capturing an endangered Snow leopard (Uncia uncia or Panthera uncia), Hemis National Park, Ladakh, Jammu and Kashmir, India.

För första gången har en stor studie gjorts över Indiens snöleoparder. Forskarna har dokumenterat 718 snöleoparder i landet – och 241 av de karismatiska kattdjuren har fångats på bild. Räkningen, som gjorts av den indiska regeringen i samarbete med bland annat WWF, täcker stora delar av landet.

Studien pågick under fem och kameror sattes upp på 2 000 platser för att dokumentera de skygga djuren. Inventeringen gjordes på en yta av hela 120 000 kvadratkilometer i en avlägsen och bergig livsmiljö. Två tredjedelar av de dokumenterade snöleoparderna lever i Ladakhprovinsen i norr. 

Tidigare har WWF uppskattat att det fanns mellan 400 och 700 snöleoparder i Indien. Men den färska studien som gjorts mellan 2019 och 2023 visar att antalet ligger i det övre spannet. 

– Siffrorna är otroligt glädjande och visar att naturvård lönar sig. WWF har länge satsat på att skydda snöleoparderna. Men hoten är många och arten är sårbar på grund av tjuvjakt och klimatförändringar. Därför är det så viktigt med inventeringar som ger oss nödvändig information för att kunna övervaka dem och säkra deras framtid, säger Louise Carlsson, naturvårdsexpert på WWF.

Snöleoparden (Panthera uncia) är den mest okända av de stora rovdjuren. Den lever i otillgängliga bergsområden i Altaibergen, Hindukush och Himalaya i Asien där den oftast gör sig synlig några korta sekunder – och då bara för det byte som den tänker slå. Den är mest aktiv i gryningen och skymningen, vilket gör att den är svår att se. Den lever på höjder mellan 3000 och 4000 meter och föredrar branta berg med klippor och raviner.  I de norra delarna av utbredningsområdet finns de nere på runt 900 meter och i de södra delarna så högt upp som 5500 meter.

Fakta: En snöleopard blir 86-125 cm lång och svansen cirka ca 1 meter. Den väger mellan 35-52 kg. Pälsen är gråare i tonen än vanlig leopard. Snöleoparden räknas till de stora kattdjuren, som lejon och tiger, men har det gemensamma med små kattdjur att den inte kan ryta.

Ingen vet hur många snöleoparder som finns kvar. Men uppskattningar pekar på att det kan finnas så få som 4000 individer i de tolv länder i Asien där snöleoparden lever. Antalet i Mongoliet uppskattas till cirka 1 000 djur men största andelen tros finnas i Kina. Det stora och oländiga utbredningsområdet gör det mycket svårt att inventera.

Den vackra pälsen i kombination med att snöleoparden också tar tamboskap gör att tjuvjakten är omfattande. Snöleopardens bytesdjur är flera, bland annat argalifåret, som är världens största vilda fårart. Den jagar också stenbockar högt upp i bergen, samt hjortar, gaseller och diverse smådjur. Snöleoparden är en mästare i att hoppa och den jagar oftast genom att smyga sig fram mot bytet, varefter den fäller bytet i några jättesprång från sex till femton meter. Eftersom det ofta är långt mellan bytesdjuren har snöleoparden stora revir, troligen upp emot 100-500 kvadratkilometer som ofta överlappar med andra snöleoparder.

För frågor, kontakta:

Louise Carlsson, naturvårdsexpert WWF, 070-603 84 64

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Bild från kamerafälla på snöleopard (Uncia uncia eller Panthera uncia), Hemis nationalpark, Ladakh, Indien.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 07/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se