Gå till huvudinnehållet

Nyheter|24 jun, 2019

Gröna tak = en väg till mer biologisk mångfald och hållbarare städer

Grönt tak

Gröna väggar och tak löser flera problem för den stad som vill utvecklas i en mer hållbar riktning. Städer med hög frekvens av gröna väggar och gröna tak kommer att ha bättre resiliens mot klimatförändringarna, de gynnar biologisk mångfald och ger stadens invånare mindre luftföroreningar. Bara för att nämna några fördelar.

Egentligen är gröna tak inget nytt, i vi har länge haft torvtak i traditionell skandinavisk byggtradition, men de försvann från städerna under 1800-talet, för att bli populära åter mot slutet av 1900-talet. Nu som en metod för en mer hållbar och klimatanpassad stadsbebyggelse.

Flera personer från H&M group och WWF åkte i maj 2019 på studieresa till Augustenborgs Botaniska trädgård i Malmö, som drivs av Gröna tak-institutet i samarbete med Malmö Stad. Vi fick intressanta föreläsningar och tittade på innovationer och inspirerande möjligheter med gröna tak i den botaniska trädgården, som har fler än 20 demo-ytor, med inspirationsträdgårdar för bland annat stadsodling och urban biodiversitet.

Exempel på fördelar med gröna tak och väggar:
  1. Renare luft och vatten - naturligt reningsverk för både vatten och luft.
  2. Svalare klimat - avdunstning från vegetation bidrar till lägre temperaturer på ytskiktet, vilket kan påverka stadens klimat om gröna tak tillämpas i stor utsträckning tillsammans med stadsträd och annan stadsgrönska.
  3. Resiliens mot klimatförändringar - skydd mot värmeböljor och minskar risk för översvämningar då det suger upp vatten som en ”tvättsvamp”.
  4. Gynnar biologisk mångfald - skapar förutsättningar för ett rikare växt och djurliv inne i staden och har en positiv inverkan på den urbana biologiska mångfalden, exempelvis att insekter kan olika nyttoinsekter såsom humlor, bin, spindlar, fjärilar, skalbaggar och blomflugor, samt därtill även vissa fåglar. De gynnar ekologisk konnektivitet, alltså att en art kan sprida sig från en stadsdel till en annan.
  5. Minskar oljud - ljudisolerande effekt med sin växtbädd.
Några ledande personer inom gröna tak gav oss djupare insikt i ämnet:

Dusty Gedge, President, European Federation of Green Roof Associations (EFB) och grundare av Livingroofs.org. För mer info, se: https://efb-greenroof.eu och https://livingroofs.org.
Gary Grant, Director, Green Infrastructure Consultancy. För mer info, se: https://greeninfrastructureconsultancy.com.
Jonatan Malmberg, Chef, Gröna tak-institutet Augustenborgs Botaniska trädgård i Malmö. För mer info, se: https://greenroof.se.

Intervju med Madelene Ericsson, Environment Sustainability Business Expert, H&M group:

Madelene Ericsson
Madelene, du var med på studiebesöket på Augustenborgs Botaniska trädgård i Malmö, vad har du lärt dig om gröna tak?
Den intressantaste insikten var hur mycket man kan göra för att bidra till biologisk mångfald också i staden. Ska vi kunna lösa problemet med den dramatiska förlusten av biologisk mångfald som pågår just nu är det inte bara skogen eller åkermarkerna som vi måste jobba med. Vi kan göra stor nytta även i städerna.

Vad ser du för andra fördelar med gröna väggar och tak?
Det finns klar potential för energibesparing och tydliga ekonomiska incitament med gröna tak. Man kan kyla ner byggnader när det är varmt eller minska vämeförlust när det är kallt. Då sparar man in såväl värmekostnader som kostnad för luftkonditionering. Dessutom kan solpaneler bli mer effektiva på gröna tak. Det var en intressant lärdom!

Vad ser du för potential för företag?
Förutom ovan nämnda saker som innebär smarta investeringar för fastigheter, har också träd och grönska en positiv inverkan på människor. De bidrar till en positiv arbetsmiljö och de gynnar hälsa, eftersom de ger oss lägre blodtryck och skapar välmående. Men gröna tak kan också ha ett starkt kommunikativt symbolvärde som skapar uppmärksamhet och medvetandegör fördelarna runt biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Använder H&M group gröna tak idag?
Vi har det på några av våra kontor idag. Det är ett område vi ser oss ha stor potential att jobba mer med i framtiden.

Vad är H&Ms ståndpunkt runt den snabba förlusten av biologisk mångfald? Hur planerar ni att agera i frågan?
Den förlust av biologisk mångfald som nu sker är otroligt skrämmande. Vi måste göra grundläggande förändringar eftersom vi är beroende av biologisk mångfald för vår överlevnad. Både företag, samhälle och individer behöver agera för att bromsa den negativa trenden.

Vi kommer att jobba fram en strategi för biologisk mångfald under 2019 och sätta en plan för hur vi som företag inte bara ska minska vår påverkan, utan också hur vi kan bidra positivt till att öka den biologiska mångfalden. Vi kommer att fokusera runt de områden där vi har störst påverkan, bland annat inom råmaterialproduktion av bomull och viskos. Men jag tror också att det finns stor potential att investera i biologisk mångfald och ekosystemtjänster i städerna där vi har stor närvaro genom butiker samt kontor.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se