Gå till huvudinnehållet

Nyheter|29 maj, 2019

Jelka-Rimakåbbå – nytt naturreservat efter 40 års kamp

Jelka-Ribakåbbå Flygfoto
Vacker sjö i väglöst skogslandskap. Flygfoto över det nya naturreservatet Jelka-Rimakåbbå.

Där fjällkedjan möter skogslandet i Jokkmokks kommun ligger Jelka-Rimakåbbå, som är ett urgammalt skogsområde med många opåverkade ekosystem. Detta nya naturreservat ligger i det pärlband av skyddade områden som kantar fjällkedjan och är ett mycket stort, nästan väglöst landskap. Gamla barrskogar, vidsträckta myrmarker, klara sjöar och porlande bäckar bildar en mosaik av vacker natur.

De höga naturvärdena i Jelka-Rimakåbbå uppmärksammades redan på 1970-talet, och 1989 skyddades därför en kvadratmil. Men inte förrän 2006 utsåg EU Jelka-Rimakåbbå till ett Natura 2000-område.

Mats Karström, Steget Före,
vid lägerelden i Jelka-Rimakåbbå.

– Jag och Steget före hade då kämpat för det här urskogsområdet i 20 år och när Sverige blev tvingade av EU att skydda det som ett Natura 2000-område kändes det som en seger värd att fira, säger biologen Mats Karström.

Det visade sig vara en vacklande delseger. På omvägar fick Mats Karström veta att Bergsstaten hade godkänt prospektering inom området. Bergsstaten har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.

Detta gjorde att kampen för Jelka-Rimakåbbå måste fortsätta med full kraft. Inte förrän den 28 maj 2019 förklarade regeringen att Jelka-Rimakåbbå ska skyddas som naturreservat tillsammans med åtta andra områden i Norrbottens län.

Rosenticka (Fomitopsis rosea) på granlåga i Jelka-Rimakåbbå.
Ola Jennersten, WWF

— Det här är en fantastisk naturvårdsnyhet, säger Ola Jennersten, biolog och naturvårdare på WWF. År 2014 utsågs Jelka-Rimakåbbå till en Svensk Pärla av WWF och nu, efter 33 års kamp, är fem kvadratmil av ett av vårt lands mest värdefulla naturskogar säkrade till gagn för framtida generationer som vill uppleva och studera en unik och artrik gammelskog. Ett speciellt tack från oss på WWF till Mats Karström som aldrig ger upp, och som har fått många personer och organisationer, inklusive WWF, att stå upp för att skydda detta unika landskap!


Fakta

Naturreservatet Jelka-Rimakåbbå (Jielkká-Rijmagåbbå på samiska) består av fyra kvadratmil stora sammanhängande urskogar och myrvidder motsvarande 56 000 fotbollsplaner i yta. Samtidigt som området ger ett intryck av vildmark, är det samtidigt ett urgammalt kulturlandskap där arkeologerna bland annat har funnit fångstgropsystem, kåtalämningar och härdar. Områdets gammelskogar och myrmarker har varit och är fortfarande viktiga marker för renskötsel, jakt och fiske.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se