Gå till huvudinnehållet

Nyheter|21 mar, 2024

Klimatpolitiska rådet sågar regeringens klimathandlingsplan men WWF menar att kritiken kunde varit ännu starkare

Klimatförändringarna
Klimatpolitiska rådets rapport är mycket kritisk mot regeringens klimathandlingsplan. WWF menar att de kunde varit ännu hårdare i sin kritik.

Klimatpolitiska rådet riktar svidande kritik mot regeringens handlingsplan, som bortser från de etappmål för 2030 som riksdagen fastställt. Den saknar trovärdiga utsläppsprognoser och ansvaret för att nå målen till 2030 skjuts till nästa mandatperiod. WWF instämmer, men menar att rådet hade kunnat gå ännu längre i sin kritik.

– Klimatförändringar angår och drabbar alla. Vi måste kunna begära att en svensk regering står upp för sin egen klimatpolitik och kan beskriva vilka konsekvenser den får. Det är en förutsättning för att vi ska kunna nå klimatmålen som påverkar våra barn och barnbarns framtid, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Klimatpolitiska rådet har granskat regeringens klimatpolitiska handlingsplan.Rådets slutsats är att regeringens klimatpolitiska handlingsplan inte lever upp till klimatlagens krav. Rådet konstaterar också att planen saknar åtgärder som leder till att Sveriges nationella klimatmål och EU-åtaganden till 2030 nås. Den samlade effekten på utsläppen redovisas inte heller på ett trovärdigt sätt. Rådet konstaterar också att regeringens ofta upprepade mantra att handlingsplanen leder ”hela vägen till nettonoll” brister i saklighet.

– Om flera EU-länder gör som Sverige och medvetet underpresterar gentemot sina åtaganden riskerar EU att missa sitt åtagande under Parisavtalet. Det vore en katastrof för det globala klimatarbetet. Det är bra och viktigt att Klimatpolitiska rådet belyser detta i sin rapport. Sverige ska tillhöra de länder som bidrar till att EU och världen svarar upp mot klimathotet och inte de länder som bromsar, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.

Klimatpolitiska rådet poängterar i sin rapport vikten av utsläppsminskningar i närtid.

–  Regeringens fokus på 2045 bortser från det faktum att det är de ackumulerade utsläppen som avgör klimatförändringarnas storlek. Den samlade vetenskapen är glasklar med att det krävs mycket snabba utsläppsminskningar fram till 2030 för att vi ska kunna undvika dramatiska klimatförändringar, säger David Mjureke, klimatexpert på WWF.

–  Jag har väldigt svårt att förstå varför regeringen lägger i backen i klimatarbetet. Att skylla på väljarna håller inte - enligt Klimatbarometern uppger fler än 7 av 10 svenskar att de vill att politikerna ska göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna. Att skylla på näringslivet går inte heller – företagen gör allt oftare gemensam sak med oss och ställer krav på en mer ambitiös klimatpolitik, säger David Mjureke, klimatexpert på WWF.

–Även om jag tycker att Klimatpolitiska rådet gjort ett bra jobb hade jag önskat mer i vissa delar. Exempelvis läggs ingen större vikt vid frågan om våra nationella klimatmål och EU-mål verkligen är tillräckligt ambitiösa för att vara i linje med Parisavtalet. Rådet konstaterar bara kort att de kan behöva skärpas för att vara det. Man hade kunnat trycka ännu hårdare på vilka negativa konsekvenser den ökade osäkerheten om takten i den svenska klimatomställningen får för företag, kommuner och samhället i stort, säger David Mjureke.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 21/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se