Gå till huvudinnehållet

Nyheter|19 apr, 2024

Kraften i samarbete för ansvarsfull användning av vatten 

Büyük Menderes coast.
Büyük Menderes coast.

Friska sötvattenekosystem hjälper oss att hantera klimatförändringar och är en förutsättning för många företagsverksamheter. Men på många håll är vårt sötvatten i kris. Den 9e april anordnade WWF ett event i Budapest på temat där en grupp ledande företag delade erfarenheter från sitt arbete med hållbar vattenförvaltning; för att få ny kunskap och inspirera andra.

Trots att sötvattensmiljöerna – enbart i Europa - har ett uppskattat ekonomiskt värde på över 27 miljarder SEK (11 biljoner EUR) har de under lång tid påverkats negativt av olika mänskliga aktiviteter. Som följd har upp till 90% av Europas våtmarker gått förlorade, och globalt hotas en av tre sötvattenarter av utrotning.  

WWF har länge arbetat med sötvatten, och sedan ett drygt decennium har arbetet inkluderat företag. Många sektorer som jord- och skogsbruk, textil, läkemedel och elektronik både påverkar och är beroende av vatten. Det medför olika typer av affärsrisker som också förstärks i och med klimatförändringarna. 

  Det handlar inte längre om att enbart hantera och skala upp åtgärder för vatten i den egna värdekedjan, utan också om att skala upp åtgärder för att skapa motståndskraftiga avrinningsområden. Här är samverkansprojekt för naturbaserade lösningar en viktig nyckel. Genom att återställa friska floder får både bolag och samhällen bättre förutsättningar att hantera vatten- och klimatrisker, sa Stuart Orr, global sötvattenchef på WWF, en av talarna på eventet. 

Företag som delade erfarenheter på eventet var Coca Cola, Edeka, Ikea och H&M Group. Några av budskapen handlade om vikten av samverkan, framför allt bortom värdekedjan, för att få till en ansvarsfull vattenförsörjning. Viktiga naturvårdsinsatser, som även företag kan engagera sig i, kan bidra till att exempelvis bevara och återställa våtmarker så att de likt svampar kan hålla och släppa ifrån sig grundvatten. 

 H&M Group, liksom modeindustrin i stort, är beroende av sötvatten. När vi jobbar för friska vattenområden i våra inköpsregioner, handlar det både om att ta ansvar för miljön och för våra långsiktiga affärsmål. Vi tror på kraften i att samverka med andra. Där kan naturbaserade lösningar effektivt bidra till att både hantera tillgång och kvalitet på vatten och frågor som rör sanitet och hygien, sa David Dahl, chef för klimat och natur på H&M Group som samarbetat med WWF kring vattenfrågor sedan 2011. 

Även Ikea satsar på vattenförvaltning: 

  Hur våra sötvattenekosystem mår hänger ihop med hur företag runt om i världen agerar. Genom att investera i natur och hållbara metoder skyddar vi inte bara miljön, utan säkrar även företagens långsiktiga lönsamhet och samhällets välmående, sa Neha Madan Asthana, Strategic Topic Leader Water Inter IKEA Group. 

  • Har du frågor om hur ditt företag kan jobba med vatten? Hör av dig till foretag@wwf.se. 

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 23/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se