Nyheter|25 nov, 2020

Lövin bjöd in WSY och andra unga till möte om klimat

Elin o Mattias WSY 2020

I onsdags bjöd miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) in 13 ungdomsorganisationer till ett digitalt forum för att diskutera klimatambition och inriktningen för högnivåmötet Stockholm+50 ur ett ungdomsperspektiv. Två av de som medverkade var Elin Linderborg och Mattias Finndin från WWF Sweden Youth WSY.

–Det är självklart för regeringen att ta hänsyn till barn och ungas synpunkter i utformningen av politiken. Unga ska vara delaktiga i, och så långt som möjligt ha inflytande över, utformningen och genomförandet av insatser som berör dem, sa Isabella Lövin i ett uttalande.

Fokus för mötet var en ambitiös klimatpolitik, hållbar konsumtion och produktion inom de planetära gränserna samt det kommande högnivåmötet Stockholm+50.

– Vi pratade om hur viktigt det är att inkludera unga i frågor som rör klimatet, eftersom det är vår framtid som påverkas av besluten som tas i dag. Det är samtidigt viktigt att förstå den mångfald som finns bland unga, berättar Elin Linderborg efter mötet.

Inkludering och mångfald, vilket WSY brinner extra mycket för, diskuterades som en egen punkt under mötet.

–Vi alla har olika åsikter och hjärtefrågor kring klimatet och vilka frågor som bör prioriteras. Det är viktigt att politikerna ser och tar till vara på mångfalden bland oss ungdomar, avslutar Elin Linderborg.

Miljödepartementet har arbetat fram ungdomsklimatrådet i samarbete med Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) och dialog med Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 26/11/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se