Gå till huvudinnehållet

Nyheter|20 jun, 2018

Majoritet av partierna vill se över Sveaskogs ägardirektiv

gammelskog-foto-ola-1-3.jpg

En majoritet av de politiska partierna vill ändra ägardirektiven för Sveaskog. Direktiven ska tydligare visa att skogar med höga naturvärden inte får avverkas. Det visar Skogskompassen, den enkät om skogspolitiken som Världsnaturfonden WWF ställt till samtliga partier.

Timmy Foto: Ola Jennersten

Senast uppdaterad 2018-06-21
Efter publicering av pressmeddelandet den 20 juni återkom S med ett nytt svar och säger Nej till att ändra ägardirektivet. Läs mer i Skogskompassen, som bifogas nedan.

En majoritet av riksdagspartierna vill ändra ägardirektiven för Sveaskog. Direktiven ska tydligare visa att skogar med höga naturvärden inte får avverkas. Det visar Skogskompassen, den enkät om skogspolitiken som Världsnaturfonden WWF ställt till samtliga partier.

Under året har Sveaskogs naturvårdsarbete kritiserats flera gånger, nu senast i Ore skogsrike, som WWF utsett till svensk pärla. Skogskompassen visar att det nu finns en politisk majoritet för en översyn av Sveaskogs ägardirektiv, säger Linda Berglund, skogsexpert WWF.

Såväl de två nuvarande regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet som oppositionens Vänsterpartiet, Liberalerna, och Kristdemokraterna vill ändra ägardirektiven för Sveaskog så att de tydligt anger att statens skogar ska brukas som föredöme. Det ska de göra dels genom att uppvisa generellt höga naturvårdsambitioner för den brukade skogen, dels genom att tydligt inskärpa att objekt med höga naturvärden ska undantas avverkning.

Något överraskande så visar även Skogskompassen på en majoritet av partierna för en översyn av skogspolitiken. Partierna har dock delvis olika motiv till varför de vill ha en översyn. En bakomliggande faktor är mest troligt den starka polariseringen i debatten, och där både de som förespråkar mer miljö respektive de som förespråkar enklare regler och intensivare skogsbruk ser stora behov av politiska krafttag, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill ha en översyn eftersom de drar slutsatsen att staten och myndigheterna behöver träda tillbaka och vara restriktiva vad gäller skärpningar av de miljöstyrande regelverken. Dessa partier tror att detta kan leda till mindre motsättningar mellan näringen och miljöintressena, och att biologisk mångfald bäst uppnås genom att stimulera ett starkt frivilligt ansvar hos markägarna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet å andra sidan anser att för att uppnå ett långsiktigt och hållbart skogsbruk måste den biologiska mångfalden och ekosystemens bärkraft värnas i större utsträckning. Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar också att skogsvårdslagen behöver uppdateras eftersom ”såväl regelverk som skogsbruksmetoder brister i miljöhänsyn och inte lever upp till internationella åtaganden och regler”.


– 
Det är ett ökat tryck på skogen från många håll som dagens skogspolitik uppenbarligen inte kan hantera. Tydligare ramar krävs för hur ansvaret ska fördelas mellan stat och markägare så att vi kan nå ett hållbart skogsbruk, säger Linda Berglund.

FAKTA Sveaskog
Sveaskog ägs av staten och är Sveriges största skogsägare- äger 14 % av Sveriges skogsmark. I deras ägardirektiv anges att Sveaskog ska bedriva verksamhet på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. 

Ladda ner skogskompassen 2018

För frågor, kontakta:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, tel: 08-624 74 02, hakan.wirten@wwf.se
Linda Berglund, expert svensk skog, tel: 08-546 575 04, linda.berglund@wwf.se
Nina Schmieder pressekreterare WWF, 0735-862622, nina.schmieder@wwf.se

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se