Gå till huvudinnehållet

Nyheter|20 sep, 2021

Miljardsatsningar på miljö och klimat – men mycket återstår

bild-transport-vg.jpg

Regeringen presenterar en historiskt stor miljöbudget med kraftiga förstärkningar till skydd av skog, laddplatser och kollektivtrafiken. Samtidigt läggs förslag av regeringen som gör att utsläppen ökar och den biologiska mångfalden hotas.

”Tvärtemot vad LRF menar, handlar det i dag sällan om att markägare tvingas bort från skogsmarken. I dag behåller de ofta marken även om den skyddas.”
Foto: Ola Jennersten

Miljardsatsningarna på klimatet sätter fokus på utsläppen inom transportsektorn och industrin, det vill säga de sektorer som står för de största utsläppen. I regeringens förslag till statens budget för 2022 finns flera efterlängtade satsningar för att öka resor med tåg, cykel och kollektivtrafik. Helt rätt anser WWF, som ändå inte är helt nöjda över hur regeringen agerar på andra områden.

– Man kan inte å ena sidan satsa stora summor på klimatåtgärder inom transportsektorn och samtidigt ge en skatterabatt på bensin och diesel som leder till ökade utsläpp. Det är två miljarder rakt ut från statskassan som hade kunnat läggas på åtgärder för att minska utsläppen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

En positiv nyhet för kommande år är skärpta regler som gör det dyrare att köpa nya bensin- och dieselbilar samt en ökad bonus på upp till 70 000 kronor till de som väljer att köpa de mest klimatsnåla bilarna. Det satsas också på mer pengar på laddplatser inom ramen för ”Klimatklivet” och energianslaget, och på omställning av bussar, lastbilar och arbetsmaskiner. Även åtgärder för att få ut mer biogas på marknaden får en pott. Alla dessa kommer minska utsläppen fram till 2030.

– Regeringen tar flera steg i rätt riktning men vi ser fortfarande att infrastrukturplaneringen utgår från en fortsatt ökning av vägtrafiken, något som går stick i stäv med klimatmålen och som måste ändras för att få full effekt av budgetsatsningarna, säger Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF.

Ett område som hade gynnats av miljarderna som nu ges som skatterabatt till det fossila är jordbruket. Nästa års budget ger också besked om hur mycket regeringen väljer att skjuta till jordbruksbudgeten från EU åren 2023 – 2027. Det blev endast 500 miljoner kronor extra trots det behov på 2-3 miljarder extra som WWF lyft fram inför budgetförhandlingarna.

– Vi har en artkris i odlingslandskapet med 1600 rödlistade arter och stora delar av Sverige växer igen. Nu är det helt avgörande att dessa 500 miljoner kronor går till ökad ersättning för skötsel av naturbetesmarker och inget annat, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.

För den del av budgeten som går till skogen ser läget betydligt bättre ut och här skjuter regeringen till 2,4 miljarder ytterligare till skydd av värdefull natur mot föregående år. Denna förstärkning går till stora delar till skydd av fjällnära skog.

– Det är positivt att regeringen väljer att skjuta till en så stor summa för skydd av skog, nu är det viktigt att ha en fortsatt hög ambition att skydda värdefull natur i hela landet, säger Peter Roberntz, senior skogsrådgivare.

För att sköta och utveckla naturvärden fortsätter regeringen ha en hög ambition under 2022, men samtidigt aviseras en stor sänkning inför 2023 och framåt. Det finns stora behov av att restaurera och sköta naturvärden i Sverige och det är viktigt att det finns en långsiktig och stabil finansiering även efter 2022. Regeringen har i kommunikation till budgeten för 2022 deklarerat att man avser att övergå till ett skydd av skog som utgår från frivilliga förslag från markägare. WWF är kritiska till en sådan skyddsmodell.

– Det är viktigt att vi har ett ambitiöst och professionellt skydd av skogen i Sverige där skattebetalarnas pengar ger största möjliga miljönytta. För att säkerställa kvalitet och att tillräckligt stora områden skyddas bör initiativet till skydd främst utgå från myndigheterna, säger Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy.

I budgeten finns ingen riktad satsning mot artskyddet genom ökade resurser till åtgärdsprogram för hotade arter eller ökade anslag till Artdatabanken. Detta trots att artskyddsutredningen i år har aktualiserat behovet för ökade insatser för stärkt artskydd. WWF vill att resurserna till åtgärdsprogrammen för hotade arter ska fördubblas.

WWF välkomnar också att det äntligen kommer ökade satsningar på fiskerikontroller, ett område med stora behov. WWF välkomnar också den ökade satsningen på åtgärder för havs- och vattenmiljö. Denna satsning behöver vara kontinuerlig och öka ännu mer för att nå miljömålen kopplade till sötvatten och hav.
När stora satsningar görs är det viktigt att det finns tillräckliga resurser på myndigheterna. Därför välkomnar vi även ökningar på förvaltningsanslagen men ser att behoven är ännu större. Det är bra att de myndigheter som ingår i tillståndsprövningen får mer resurser, så att ledtider kan kortas utan att kraven i prövningen försvagas för att det är bråttom med omställningen.

Har du frågor, ring pressjouren tel  08-54657500

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 20/09/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se