Gå till huvudinnehållet

Nyheter|15 dec, 2020

Nu lanserar WWF ett nytt program för att skydda jaguaren i Latinamerika

Jaguar Amazonas regnskog

Den 5 november offentliggjorde WWF sitt nya program ”Jaguar Conservation Strategy 2020–2030” som kommer att skapa ett nätverk av 15 prioriterade landskap i 14 länder i Latinamerika med målet att säkra jaguarens återhämtning. Enligt IUCNs rödlista över hotade arter är jaguaren ”nära hotad” på grund av bland annat förlust av livsmiljöer och tjuvjakt.

● Det nya programmet ”Jaguar Conservation Strategy 2020–2030” har identifierat åtgärder i 15 prioriterade landskap i 14 av de 18 länder där jaguaren lever.

● Programmet ska främja en hållbar ekonomisk utveckling inom bland annat agroforestry (när träd växer bland grödor och boskap) och återplantering av skog för att gynna samexistens mellan lokalbefolkning och jaguaren.

Det nya programmet fokuserar både på insatser för återhämtning av jaguarens livsmiljöer, och på bevarande av ekosystemtjänster som landskapen producerar. Det kommer både gynna samexistens mellan jaguaren och lokalbefolkningen och en mer hållbar ekonomi genom aktiviteter som agroforestry (när träd växer bland grödor och boskap) och återplantering av skog.

”Jaguaren kan bli en stark symbol för hållbar utveckling i Latinamerika. Alla insatser som görs för artens bevarande kan bidra till att de deltagande länderna kan nå sina mål för hållbar utveckling”, menade María José Villanueva, Naturvårdschef WWF Mexiko och WWFs regionala ledare för ”Jaguar Conservation Initiative”.

Jaguar {Panthera onca}, Pantanal, Brasilien

Det nya programmet löper över 10 år och kommer att vägleda WWFs insatser för bevarande av jaguaren, som är kontinentens största kattdjur, och de områden som är prioriterade. Av de 15 landskap som forskare identifierat som viktiga för jaguaren är 7 gränsöverskridande:

Prioriterade landskap för jaguarenLänder
Selva MayaMexiko, Guatemala och Belize 
Central PacificMexiko 
Sierra de las Minas Biosphere ReserveGuatemala 
Honduras Caribbean Biological CorridorHonduras 
Southern GuiannasGuyana, Surinam och Franska Guyana 
Southwest AmazonBrasilien, Bolivia och Peru 
Eastern and Coastal AmazonBrasilien 
Southern Amazon Mosaic Brasilien 
Napo-Putumayo-Meta-CaquetáColombia, Peru och Ecuador 
Pastaza BasinEcuador 
Gran ChacoBolivia, Paraguay och Argentina 
El Impenetrable CorridorArgentina 
Pantanal Brasilien, Bolivia och Paraguay 
Misiones – Upper ParanáArgentina, Brasilien och Paraguay 
Brazilian Coastal Atlantic ForestBrasilien

Programmet baseras på ”paraplyarter”
Det nya programmet bygger på begreppet ”paraplyarter”, som baseras på att bevarande av en art och dess livsmiljö kommer att gynna många andra. Genom att skydda jaguarerna skyddas stora områden och därmed många andra arters livsmiljöer, något som i sin tur säkerställer viktiga ekosystemtjänster. Jaguarens utbredningsområde utgör ungefär 8,6 procent av världens landyta och uppskattas bidra till 12 procent av världens koldioxidlagringen och 10,5 procent av timmerproduktionen. 

”Strategin fokuserar på två mål som WWF planerar att uppnå till 2030: att utbredningen av områden för jaguarer, deras bytesdjur och lämpliga livsmiljöer antingen ökar eller fortsätter att vara stabila inom alla WWF-prioriterade jaguarlandskap”, förklarade Roberto Troye, WWFs regionalchef i Latinamerika. 

Jaguar (Panthera onca) Pantanal, Brasilien.

Jaguaren, världens tredje största kattdjur, finns i 18 av 21 latinamerikanska länder, från Mexiko till Argentina. Enligt International Union for Conservation of Nature (IUCN) finns det bara 64 000 jaguarer kvar i naturen och 90 procent av dem finns i Amazonas. I Uruguay och El Salvador anses den vara utdöd. 

Jaguar Conservation Strategy 2020–2030” publiceras när vi har förstått att sambandet mellan vår hälsa och vår planet är tydligare än någonsin. Idag vet vi att förlusten av biologisk mångfald är kopplad till uppkomsten av virus som SARS-CoV-2, som orsakar COVID-19. 

”Genom att bevara jaguaren och dess livsmiljöer bidrar WWF till att vända förlusten av arter och minska sannolikheten för uppkomst av nya sjukdomar med ursprung från djur”, menar Troye.

I programmet beskrivs också WWFs bidrag till andra internationella bevarandeinsatser som ”Jaguar 2030 Roadmap”, som publicerades redan under det 14:e CoP-mötet för konventionen om biologisk mångfald (CBD) 2018. Som exempel på aktiviteter finns ett stärkt gränsöverskridande samarbete och stöd för hållbara aktiviteter som bidrar till jaguarens bevarande. 

”Under många år har WWF stöttat insatser för att bevara jaguaren i nyckelområden runt dess utbredningsområde”, säger María José Villanueva och fortsätter: ”Den här nya strategin kommer att använda sig av verktyg som redan har visat sig vara framgångsrika för att bevara skyddet av andra arter, som till exempel tigern i Asien”. 

Under de senaste decennierna har jaguarens utbredning minskat med 50 procent på grund av expansionen av jordbruk och industriell uppfödning av boskap, allt större utbredning av städer, illegal skogsavverkning och en ständig utbyggnad av infrastruktur.

Ladda ner rapporten "WWF Jaguar strategy 2020-2030" här

Skriv på för att rädda regnskogen!

Genom att skriva under namninsamlingen Together4forests är du med och uppmanar EU-kommissionen till att instifta en ny EU-lag som ska skydda skogarna. Beslutsfattarna lyssnar – skriv på nu!

JAG VILL SKRIVA PÅ

Dela gärna:

Tocotukan (Ramphastos toco)

BLI REGNSKOGSFADDER

Som fadder bidrar du till att:

  • Stoppa avskogningen
  • Öka skyddade regnskogsområden
  • Stoppa massutrotningen
  • Återskapa förstörda skogar

Var med och rädda regnskogen – BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete. Med ditt fadderskap planteras ett träd i regnskogen.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Senast ändrad 28/12/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se