Gå till huvudinnehållet

Nyheter|21 maj, 2021

Ny rapport: Sverige når inte mål för att bromsa naturkrisen

Fjällräv
Fjällräv

Krisen för den biologiska mångfalden är akut. Trots det allvarliga läget lyckas inte Sverige nå de 20 mål som sattes upp för tio år sedan av FN. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF granskat Sveriges arbete med att genomföra de så kallade Aichimålen. I rapporten konstateras även att det helhetsgrepp som krävs för att bromsa naturkrisen saknas.

– Naturens artrikedom är i kris, vilket är ett allvarligt hot mot hela vår existens. Nu måste svenska politiker visa att de tar naturkrisen på allvar och ta fram en samlad nationell plan för biologisk mångfald motsvarande klimathandlingsplanen och samtidigt stärka miljömålssystemet. En nationell funktion för samordning av biologisk mångfald inom regeringen måste också tas fram, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

I oktober 2010 enades världens länder om en tioårig strategisk plan för att skydda den biologiska mångfalden och våra ekosystem, inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Planen innefattar 20 mål, de så kallade Aichimålen, som skulle genomföras fram till 2020, i vissa fall till 2015.

Naturskyddsföreningens och Världsnaturfondens granskning visar att det svenska genomförandet av målen brister. Visserligen har konkreta insatser genomförts för att rädda den biologiska mångfalden i Sverige, men det räcker inte för att nå de 20 målen.

Nu pågår förhandlingarna om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald med nya mål som ska ersätta Aichimålen. Förhandlingarna har försenats med anledning av pandemin och det avslutande partsmötet planeras ske i oktober i kinesiska Kunming.

För att stärka förutsättningarna för genomförande krävs enligt Naturskyddsföreningen och WWF en samlad nationell plan för biologisk mångfald, liknande klimathandlingsplanen. Förutom att skydda och restaurera värdefull natur måste även drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald åtgärdas, inte minst krävs en omställning till hållbar produktion och konsumtion.

– Sverige måste vara en stark och pådrivande kraft för biologisk mångfald internationellt. Vi vill särskilt att Sverige driver på för att det nya ramverket inkluderar ett mål om att minska vårt fotavtryck från produktion och konsumtion. Men det behövs inte bara skarpa och tydliga målformuleringar. Lika viktigt är att säkerställa finansiella resurser så att målen faktiskt kan nås, både i Sverige och globalt, säger Peter Westman, tf generalsekreterare WWF.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Klimatförändringarna är nära sammanlänkade med utarmningen av den biologiska mångfalden.

– Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för djur, människor och hela ekosystem. En minskad biologisk mångfald förvärrar dessutom effekterna av klimatförändringarna. Det går alltså inte att lösa den ena krisen utan att ta hänsyn till den andra, därför är det viktigt att Sverige driver på för tydliga mål för att hantera drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald, såsom ohållbara produktions- och konsumtionsmönster, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Rapportsläpp

Mångfalden av liv på jorden minskar i snabbare takt än någonsin i mänsklighetens historia. Även i Sverige pågår en utarmning av biologisk mångfald. Samtidigt ökar trycket på våra naturresurser både på land, i sötvatten och i havet. Biologisk mångfald, det vill säga all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns, är en förutsättning för livet på jorden. Förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot som klimatförändringarna. Läget är akut men inte hopplöst.

Den 21 maj bjuder Naturskyddsföreningen, WWF och Skansen in webinariet Biologisk mångfald – vägen framåt. Här kommer vi att lyfta drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald. I panelsamtalet diskuteras möjliga vägar framåt för att vända kurvan för den biologiska mångfalden.

Se hela programmet här: https://www.wwf.se/nyheter/biologisk-mangfald-vagen-framat/

Medverkande:

  • Per Bolund, Miljö- och klimatminister
  • Tuija Hilding-Rydevik, professor emeritus SLU Centrum för biologisk mångfald
  • Torbjörn Eberhard, forskningsledare SLU Centrum för Biologisk Mångfald
  • Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
  • Peter Westman, tf generalsekreterare, WWF
  • Thomas Frisk, chef, zoologiska avdelningen, Skansen
  • Amanda Farfan Gonzalez, pedagog Skansen

Moderator: Fredrik Berling, programledare och journalist
Dag/tid: 21 maj kl 09.00–10.50 Det går nu att se hela sändningen i efterhand här:
Anslut via länk https://www.youtube.com/watch?v=ZzL7OpgHmTw

Presskontakter:
WWF
Peter Westman, tf generalsekreterare, WWF, peter.westman@wwf.se
Lovisa Hagberg, chef governance & policy, WWF, lovisa.hagberg@wwf.se, 070-584 15 81
Anna Almberg, pressekreterare, anna.almberg@wwf.se, 070-981 67 82

Naturskyddsföreningen
Markus Håkansson, pressekreterare, markus.hakansson@naturskyddsforeningen.se, 070-771 03 32

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se